Szatmári Gazda, 1911. (3. évfolyam, 1-51. szám)

1911-06-03 / 22. szám

7-ik otdai SZATMÁRI GAZDA junius 3. apáti 1.; nagykárolyi Genes 4 u. és 1., Nagymajtény I., szatmárnémetii Adorján t., Amac 8 ti., Botpalád 2 ti.; Kiskolcs 11 u., Nagyhódos 15 u., Nagykolcs l., Nagy­palád, Nagypeleske 8 u., Sárközujlak 4 u., Szatmárné­meti; szinérváraijai Apa 1., Aranyosmegyes I., Nagy­bánya. Ivarszervi hólyagos kiütés: nagykárolyi Részé ge ló. Rühkór: avasi Avaslekencze 3 u. ló; Bujánháza 2 u. ló, Kányaháza 6 u. ló, Kőszegremete ló, Tartó le 2 u. ló, Turvékonya ló; csengeri Óvári ló, Szamos- dob ló; erdődi Résztelek 2 u. ló; fehérgyarmati Kis­szekeres ló, Kölese ló; mátészalkai Mátészalka ló; nagybányai Alsófernezely ló; nagykárolyi Genes ló, Szaníszló ló; szatmárnémetii Sárköz, Szatmárnémeti ló; szinérváraijai Józsefháza ló. Sertésorbánc: avasi Vámfalu m; csengeri Tyúkod t, fehérgyarmati Nagyszekeres, szinérváraijai Szamos- veresmart. Sertésvész: avasi Kányaháza; csengeri Rozsály m., Tyúkod p., Ura, Vetés t; fehérgyarmati Kisszekeres; mátészalkai Nyírcsászári m.; nagybányai Alsóferne­zely ; nagykárolyi Csanálos 4 u., Mezőterem 1 u. és 1 m.; szinérváraijai Alsóhuta, Borválaszut, Szelestye- huta; Nagybánya 3 u.; Nagykároly t. Szatmárnémeti: száj- és körömfájás, rühkór: ló. 3 drb nagytestű fésüs-kos (fiatalok) eladó Bodor Eleknél Sárköz. Darabja 80 korona. Cséplő gépszij olcsóbb, mint bárból Medpesi Sándor bőrkereskedőnél SZATMÁR, KAZINCZY-UTCA 15. SZ. Északkeleti Könyvnyomda Szatmár-Németi. (Zárdával szemben.) Legszebb kivitelben készit: mindennemű nyomtatványokat fßdST a legmérsékeltebb érért. A f. hó 31-lki szatmári piaci terményárak. Termény I. rendű II. rendű K f K ! f Búza 23 60 22 Rozs 20 — — Árpa 15 — 14 — Zab 18 — 17 — Tengeri uj 14 " 12 50 Felelős szerkesztő: Világossy Gáspár egyl. titkár. Segédszerkesztő: Riszdorfer Imre. Főmunkatárs: Böszörményi Emil dr. Intelligens nőtlen segédtisztet keres a csenger- ; ujfalusi bérgazdaság. Cim a kiadóhivatalban, j Baromfi lábprüt alumínium, vagy celluloid­ból különböző szinben da­rabonként 10 fillér beküldése ellenében postán frankó szállít: Poszvék Nándor gazd. szakirodája Szatmár Kazinczy-utca 7. sz. Fontos újdonság ! Fontos újdonság! Legújabb szerkezetű gözcséplökészlet golyóscsapágyrendszerü cséplőgéppel és 10 légkörnyomásu íokomobillal, 1911. évi gyártmány! Rendkívül szilárd _ Csekély üzemköltség! © Biztos és zavartalan szerkezet! üzem! A t. Gazdaközönséget saját érdekében fel­kérjük arra, hogy az Állami Gépgyárnak ezen legújabb gépeire vonatkozó bővebb felvilágosításokért hozzánk fordulni szives- :: :: kedjék. :: :: :: Árjegyzékkel és egyébb részletekkel szívesen szolgál: a Magyar Királyi Államvasutak Gépgyárának líezérűgynöksége Budapest, V., Váczi-körut 32. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom