Szatmári Gazda, 1911. (3. évfolyam, 1-51. szám)

1911-05-13 / 19. szám

7-ik oldal SZATMÁRI GAZDA május 13. Vármegyénk áilategészsége : Lépfene : csenged Vetés t.; erdődi Oláhgyürüs; nagykárolyi Érendréd, Szaniszló; szinérváraljai Aranyosmegyes t. Veszettség: avasi Bikszád; csenged Szatmár- ©köritó; nagykárolyi Csanálos p., Érendréd, Reszege; szatmárnémetii Amac, Sandorhomok, szinérváraljai Apa, Buság, Szinérváralja; Nagykároly. Takonykor és bőrféreg: nagysomkuti Kővárremete. Ragadós száj és körömfájás: avasi Avaslekence 3. u., Bikszád 3. u., Bujánháza 2. u., Kányaháza 8 u., Terep 2 u.; csengeri Gacsály, Porcsalma, fehérgyarmati Gyügye, Jánk, Kisar 6 ti., Kömörő t., Panyola 10 u., Szaimosujlak 2 u., és 1 t., Tiszabecs, mátészalkai Gebe 5 u., nagysomkuti Kisfentős. Szatmárnémeti Adorján t., Botpalád 2 u., Nagy­palád, Pettyén m. Rühkór: avasi Avaslekencze 3 u. ló ; Bujánháza 2 u. ló, Kányaháza 6 u. ló, Kőszegremete ló, Tartolc 2 u. ló, Turvékonya ló, Vámfalu ló; csengeri Óvári ló, Szamosdob ló; erdődi Krasznasándorfalu ló, Résztelek 2 u. ló, fehérgyarmati Kisszekeres ló, Kölese ló; nagybányai Alsófernezely ló; nagykárolyi Genes ló; szatmárnémetii Sárköz ló; szinérváraljai Józsefháza ló. Sertésorbánc: csengeri Tyúkod t., fehérgyarmati Nagyszekeres, Szamosujlak t.; Sertésvész: avasi Kányaháza; csengeri Óvári, Por­csalma, Rozsály m., Tyúkod p., Ura, Vetés t.; erdődi Szakasz; fehérgyarmati Jánk t., Kisszekeres; nagy­károlyi Mezőterem 1 u. és lm.; szatmárnémeti Pettyén m.; szinérváraljai Szelestyehuta; Nagybánya 3 u. Szatmárnémeti: Lépfene, veszettség, rühkór. A f. hó 10-iki szatmári piaci terményárak. Termény I. rendit 11. rendű K f K f Búza 25 24 Rozs — — ____ — Árpa 15 — 14 — Zab 17 — 16 — Tengeri uj 13 — 12 — Felelős szerkesztő: Világossy Gáspár egyl. titkár. Segédszerkesztő: Riszdorfer Imre, Főmunkatárs: Böszörményi Emil dr. Felhajtatott 300 ló, 7X) szarvasmarha, 150 bá­rány, 1000 sertés, vasúton elszállittatott 131 szarvas- marha, 244 sertés, árak magasak, helyi kereslet különö­sen sertésekben nagy. 3 drb nagytestű fésüs-kos (fiatalok) eladó Bodor Eleknél Sárköz. Darabja 80 korona. Cséplő gépszij olcsóbb, mint bárhol Mpsi Sándor bőrkereskedőnél SZATMÁR, KAZINCZY-UTCA 15. SZ. Fontos újdonság! Fontos újdonság! Legújabb szerkezeti! gözcséplökészlet golyóscsapágyrendszerü cséplőgéppel és 10 légkörnyomásu lokomobillal, 1911. évi gyárt rísáray! Rendkívül szilárd Csekély üzemköltség! . Biztos es zavartalan szerkezet! üzem 1 A|t. Gazdaközönséget saját érdekében fel­kérjük arra, hogy az Állami Gépgyárnak ezen legújabb gépeire vonatkozó bővebb felvilágosításokért hozzánk fordulni szives- :■ :: :: kedjék. :: :: :: Árjegyzékkel és egyébb részletekkel szívesen szolgál: a Magyar Királyi Államvasutak Gépgyárának Vezérügynöksége Budapest, V., Váczi-körut 32. szám. Szatmári állatvásár. A május hó 10-i szatmári állatvásár élénk forga­lom s közepest meghaladó felhajtás mellett folyt le. Baromfi lábgyüriit aluminium, vagy celluloid­ból különböző színben da- radonként 10 fillér beküldése ellenében postán frankó szállít: Poszvék Nándor gazd. szakirodája Szatmár Kazinczy-utca 7. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom