Szatmári Gazda, 1911. (3. évfolyam, 1-51. szám)

1911-05-13 / 19. szám

május 13. SZATMÁRI GAZDA 8-ik oldal Míplntt bárniiféle §azdasag> géPet> vagygazda- iTllvlV/li sági cikket venne, vagy rendelne, kér­jen árajánlatot Poszvék Nándor gazd. szakirodájától, Szatmár, Kazinczy-utca 7. sz. Ha ingatlant akar venni, vagy el­adni, vagy jelzálog kölcsönt keres, mielőtt bármiféle gazdasági cikket beszerezne vagy a gazdasági élet bármely ágába vágó szükséglete :: van, forduljon bizalommal :: Poszvék Nándor gazd. szakirodájához, Szatmár, Kazinczy-u. 7. C/Uío iá mm kiszaradt> drbonként 1 kor, * UZIct JdTUITl árban kapható Poszvék Nándor gazd. szakirodájánál Szatmár, Kazinczy-u. 7. Gazdasági lótakarók uj és egyszer használt zsákok, ponyvák, kötéláruk, vnanilla- zsineg kölcsön és eladás kartolen kívül. NAGEL ADOLF, Budapest, V., Arany János-utca 10. Táviratcím : NAGELA. Telefon 35—92. „Kollarit“ (bőrlemez) kaucsuk kompozícióval bevont, ruganyos, hul­lámos, időtálló és viharbiztos szagtalan fedéllemez. Egyedüli gyártói: Kohn és Fried, Újpest. — Központi iroda: Budapest Podmaniczky-u. 18. Kis hirdetések. Ezen rovatban minden szó egyszeri beiktatása 4 fillér, vastagabb betűkkel 8 fillér, legalább azonban hirdetésenként 40 fillér. Gyakorlati gazdatiszt nagyobb gazdaságban al­kalmazást keres. Bővebb felvilágosítást ad a kiadóhivatal. Eladó szatmári házak és telkek nagy számmal bejelentve Poszvék Nándor gazd. szak­irodájánál, Szatmár, Kazinczy-utca 7. sz. Földmives iskolát végzett gyermektelen egyén kisebb, vagy nagyobb gazdálkodásban felvételre ajánl­kozik. Cim a kiadóhivatalban. Megvételre keresek Szatmár közelében vasút vagy kövesut mentén 150—200 holdas birtokot. Cím a kiadóhivatalban. Eladó és bérbeadó földbirtokokat keres s ugyanilyeneket ajánl Poszvék Nándor gazd. szakirodája, Szatmár, Kazinczy-utca 7. sz. Okszerű baromfitenyésztés kapható 50 fillérért a titkári hivatalban. Szuperfoszfátot és minden egyéb mútrágya­— féléket ajánl az — Országos Magyar Gazdasági Egyesület — ellenőrzése mellett működő — Műtrágyát Értékesítő Szövetet Budapest, V. kerület Fürdő­— utca 8-ik szám. —

Next

/
Oldalképek
Tartalom