Szatmári Gazda, 1910. (2. évfolyam, 1-52. szám)

1910-01-22 / 4. szám

január 22. SZATMÁRI GAZDA 7-ik oldal. tekre kedvezőnek mondható. A „Hangyádhoz tartozó szövetkezetek száma az elmúlt esztendőben kilencszáz- nál is többre szaporodott. A „Hangya“ forgalma két és fél millió koronával haladta túl az előző évit. A világ nagy fogyasztási szövetkezeti középpontjai kö­zött ezáltal a Hangya a hatodik helyet foglalja el, fö­lülmúlva 16.000,000 korona évi forgalmával az oszt­rák középpontot is. Napraforgó kerestetik megvételre. Felkérjük gazdáinkat, kiknek eladó tiszta fekete vagy fehér szemű napraforgójuk van, szíveskedjenek velünk az árat közölni. Bármily nagy mennyiséget eltudurik he­lyezni. A titkári hivatal. A répa-etetés. Régi tapasztalat igazolta már, hogy ha a répát levelestül etetjük tel, a tej zsirtartaima növekedik. Ha csak répaieveleket etetünk, akkor oly zsirdus lesz a tej, hogy hasonló zsírtartalmat még fia­tal íóhere-etetéskor sem észlelhetünk. Ha kevés leve- lat nagyobb mennyiségű szénával, szalmával, esetleg egy erőtakarmánynyal keverünk a tej zsirtartaima mindig növekszik, ami akkor lesz leginkább szembe­tűnő, ha cukorrépát is adunk hozzá. Ezért is célszerű a cukorrépát tisztításkor a levelek aljában átvágni, mivel a levelek a répaszeletekkel értékesebbé és emészthetőbbé lesznek. Tiszta levelet naponta húsz kilogrammnál nagyobb mennyiségben nem etethetünk, mig ha répaszeletek is vannak rajta, ötven kilogram­mot is adhatunk minden káros hatás nélkül az álla­toknak. Országos vásár Szatmárnémetiben február hó 1.-én és 2.-án. Vármegyénk állategészsége. Lépfene: fehér- gyarmati Kisnamény t.; mátészalkai Papos t.; nagy­bányai Láposhidegkut; nagykárolyi Kálmánd; szatmár­németi Szamoskrassó; Nagykároly. Veszettség: máté­szalkai Málészalka 2 u.; Felsőbánya; Nagybánya. Ivar- szervi hólyagos kiütés: mátészalkai Kántorjánosi 2 u. szm. Rühkór csengeri Csengerbagos t. ló.; erdődi Dobra juh; mátészalkai Nagyecsed ló. Sertésorbánc: fehérgyarmati Darnó 5 u., Fülpösdarócz t. Sertésvész: csengeri Csengerujfalu m., Gacsály m., Nagygécz m., Sz.-angyalos, Tyúkod, Vetés t.; erdődi Géres t., K.-bél- tek, Szakasz; fehérgyarmati Kérsemjén t., Matolcs 9 u., Turricse t.; mátészalkai Nyírcsászári m.; nagysom- kuti Karuly 5 u., Kovás 2 u., Pribékfalva t.; szat­mári Lázári m., Sándorhomok; szinérváraljai Aranyos- megyes. Folytatólagos tagdíj nyugtázás 1909. évről. Alap. Előre Hátr. 1909. Össz. 49. sz-ban nyugtázott összeg: 390 216 Falussy Á. dr. Nagykároly200 217 Valkovits János Szatmár 218 Fehér Antal Méhtelek 219 Papp László „ 220 Bornemissza Endre Majtis 221 Székely Dániel Ombod 222 Gyene Bálint Gacsály 223 Szabó Zsigmond Mikola 224 Sepsy Miklós Szatmár 225 K. Varga Pál Ombod 226 Jézus társaság Szatmár 227 Garzó Imre Szaniszló 228 Joó Kálmán Szárazberek 229 Vanyek Ferenc Fehérgyarmat 39 258 812 1499 200 2 2 4 2 2 2 2 6 6 2 2 2 2 2 2 6 6 4 4 6 6 6 6 2 2 2 2 230 Borgyas Gáspár Gacsály 2 2 231 Fritzsche Andor Sz.-Zsadány 6 6 232 Bodoky Kálmán Nagymajtény 6 6 233 Biró Sándor Érkörtvélyes ,2 2 234 Gazdakör Kökényesd 6 6 235 Tolnay István Ombod 2 2 4 236 Szabó János „ 2 2 237 N. Szabó Pál Nagykároly 6 6 12 238 Selyeby Ferenc Atya 12 2 14 239 Uray Lajos Tyúkod 6 6 240 Sárközi Andor Óvári 6 6 241 Szilágyi Gedeon Méhtelek 2 2 242 Bakó Lajos Szatmár 2 2 243 Banner Áníal „ 6 6 244 Bartha Kálmán „ 6 6 245 Damokos Andor „ 6 6 246 Horváth Bertalan „ 6 6 247 Hajnal László „ 6 6 248 Haraszthy Béla „ 6 6 249 Jákó Sándor „ 6 6 250 Jablonszky György Szatmár 2 2 251 Kótay Lajos „ 2 2 4 252 Keresztszeghy L. dr. „ 6 6 253 Korányi János „ 6 6 254 Klein Vilmos „ 6 6 255 Kölcsey Gábor „ 6 6 256 Küszner Albert „ 6 6 257 Lőwy Miksa „ 2 2 258 Lengyel Márton dr. „ 6 6 259 Lengyel Alajos dr. „ 6 6 260 Mikó László „ 2 2 261 Makár Károly dr. 6 6 262 Nagy Endre 6 6 263 Páskuj Imre „ 6 6 264 Papp Sándor 2 2 265 Radó Bertalan „ 6 6 266 Teitelbaum Herman „ 6 6 267 Tankóczy Gyula „ 6 6 268 Uray Géza „ 6 6 269 Wallon Ede 6 6 270 Haller Ottó 6 6 590 57 294 1024 1965 Szatmári vásár. Folyó hó 19,-i szatmári állatvásár közepes felhajtás és élénk forgalom mellett folyt le. Felhajtatott: 200 drb ló, 700 drb. szarvasmarha, 800 drb sertés. Vonaton elszállittatott: 51 drb. szarvasmarha Bécsbe, 23 drb Bpestre, 13 drb egyéb bel­földi állomásra és 340 drb sertés. Árak általában szilárdak, sertésekben túl magasak. Január hó 12-i szatmári piaci terményárak. Termény I. rendű 11. rendű K f K | f Búza 28 27 1 — Rozs 20 —-- 1 -­Ár pa 14 — — — Zab 14 40 14 ­Tengeri 14 — _ | _ Felelős szerkesztő : i'itágossy Btisytir egyl. titkár. Segédszerkesztő: Bisztlorfér Imre. Főmunkatárs: Böszörményi limit itr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom