Szatmári Gazda, 1910. (2. évfolyam, 1-52. szám)

1910-01-22 / 4. szám

8-ik oldal SZATMÁRI GAZDA január 22, Kis hirdetések. Ezen rovatban minden szó egyszeri beiktatása 4 fillér, vastagabb betűkkel 8 fillér, legalább azonban hirdetésenként 40 fillér. mintegy 100 gazdasági szekér szénával ve- gyes lóhere Osztrovifzky Istvánnál SHikoSán. 165 cm magas> 6 éves, fekete, pe- | iyj%6sHla digrees ORLOFF ménemmel 40 ko­ronáért fedeztetek. — Darnó (posta Jánk) Szegedy Antal földbirtokos. A ranyosmegyesi határban levő 1770 holdas (1200 | j-öles) birtokom 1911-től kezdve haszonbérbe kiadó. Továbbá Vörösmarti-utca 1. számú szat­mári házam eladó. — Értekezni lehet ugyanott. Dr. Streicher Andor. lgasszan talpok páronként 6 koronától 24 koronáig, szekérküllők, körtefa-jármok Kováts Miklósnál Homokon. Gál Jenő mérnöki irodáját Battyány-utca 85. ssásn (Pál János házba) helyezte át. Telefon 189. szám. Közeledik a baromfi ültetés ideje. Teljes útbaigazítást ad a „Baromfi te­nyésztés népies ismertetése.“ Megrendelhető 50 fillér Bika-eladás! Bonyhád—simmenthali keresztezésből eredő 1V2—2 éves tenyészbikák eladók puszta-daróczi gazdaságomban. Telefon 141. sz. SPIEGEL FERENC. beküldése mellett szerkesztőségünkben. Első Szatmári mezögaz:^~s?i^i gépgyár ércöntöde és mély kútfúrási vállalat. Elvállalja szeszgyárak, gőzmalmok, olaj- ütők, gőzszivattyuk és vízvezetékek teljes berendezését, ártézi kútfúrásokat. — Állan­dóan raktáron tart: géprészeket, teljes ma- tomfelszereléseket és mindennemű tekni- kai cikkeket. Törött géprészek, öntvények és tenge­lyek stb. forrasztását pár óra alatt eszközli okszigén és acetylen gáz készülékkel. Tisztelettel PROBST MÁTYÁS Szatmár, Teleki-utca 8. szám. I 1 A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület bornyilvántartása.* 33 ej elezitö E 1 a d ó le é a as 1 e t tnennyi- ! sége Ára hlként termés neve lakhelye Színe Faja éve hely e Raktározási helye Hl K Dr. Keresztszeghy L. Szatmár 450 40 fehér asztali 1908 Szatmár Szatmár 9 100 36 n 1909 n i gróf Károlyi Lajos Nothelfer Ignác Erdődi uradalma 350 40 vegyes 1908 Erdőd Erdődi urad. pince Erdőd 15 50 1907 „ Erdőd 10 40 1908 n Világossy Gáspár Mándv Zoltán Szatmár Szinérváralja 20 10 50 70 n n 1908 1908 Erdőd Sikárló Szatmár, Atilla-u. 5. Szinérváralja 30 50 1909 » » 30 40 pecsenye 1909 Szinérváralja Ligeti József Szatmár 15 40 vegyes 1908 Szatmárhegy Szatmár, 10 40 1909 Zárda-utca 4. jéger Károly Szamos-Borhid 5 50 n » 1909 Apahegy Szamos-Borhid 18 50 1908 » Buday József Nagykolcs 17 50 » n 1909 T amásváralja Nagykolcs 30 60 n pecsenye 1908 n » 5 120 M szamorodni 1905 » 5 120 rizling 1904 Bakó Lajos dr. Szatmár 50 40 n három. lef. 1908 Szatmárhegy Szatmárhegy ♦Egyszeri nyilvántartás tartama három hó, beiratási dij 2 kor. egyesületi tagoknak 1 kor. Bejelentések az egyesület tit­kári hivatalához (Szatmár, Deák-tér 2.) intézendők.

Next

/
Oldalképek
Tartalom