Szatmár, 1907 (33. évfolyam, 1-50. szám)

1907-05-11 / 19. szám

május 11. S Z A T M Á R 5 uji -mg mw uj! Mozgófénykép a Fehérházban Tisztelettel hozom a n. é. közönség szives tudo­mására, hogy kávéházamban vendégeim szórakoztatá­sára anyagi áldozatot és fáradságot nem kiméivé, egy tiszta vetitésü és a képet eredetiben feltüntető több műsorral mozgófénykép színházat vezettem be, — melyet minden este állandóan belépti-dij nélkül hozok működésbe. Szerdán és vasárnap délután teljesen uj műsor. Ezenkívül figyelemmel vagyok, hogy vendégeim nálam előzékeny, szolid kiszolgálás mellett kellemesen érezhessék magukat, tehát ne mulassza el senki, aki szolidan szórakozni akar, meglátogatásával kávéháza­mat megtisztelni. Kiváló tisztelettel Weisz Ignácz kávés, Fehér-ház. Minden héten hétfőn és pénteken nagy férfi előadás. Szélhajtó és görcscsilapiió B1BE1GEIL-CSEPPEK. 1884. óta alkalmazott s jól bevált háziszer, étvágyat gerjeszt, s az emésztést elősegíti. Ára üvegenként I korona. Postán 2 üvegnél (utánvéttel és csomago­lással K 2 50) kevesebbet nem küldünk. Kapható : JULIUS BITTNER patikájában Gloggnitzban, (Alsó-Ausztria.) Megérkeztek <pi a tavaszi és nyári újdonságok, az olcsónak elismert tai cru 171? A All1 A T se,yem keime és JC JL kl V/ jLJL Ili JDii XV JL XY 1 J női divatáruházában Szatmár, Deák-tér 12. a Pannónia mellett. 'MM. ám a-s® : Lousien selyem minden szinben méterje — — — 38 kr. Különféle divatu blous-selymek „ — — — 58 kr. Jól mosható divat zefir méterje — — — 13 kr. és feljebb Mosó delainok nagy választékban méterje — 19 kr. és feljebb Különféle ruha szövetek nagy választékban mtrje 43 kr. és feljebb Legújabb sima és mintázott kostüme kelmék, pongyola és blouse kelmék, selyem ba- tistok, gyapjú delainok és kartonok dús választékban. Újdonságok I Napernyőkben. Újdonságok I Szives pártfogást kér tisztelettel FISCHER ANTAL Szatmár legnagyobb selyem-, szallag- és csipke áruháza I í Egyedül létező újdonság! Számtalan első díjjal és oklevéllel kitüntetve I! BUDAPEST, VI., Gyár-u. 26. Pécsi S. mótortelepe Ajánlja úgy cséplőgép, mint malom üzemre legegyszerűbb benzinlokomo- biljait és szivógőzmotorait, melyek bármikor VI., Gyár-u. 26. üzemben láthatók. Teljes jótállás kitűnő cséplésért. Ezen motorok egyenletes járásunk és bámulatos egyszerű szerkezetűek folytán bármely legjáratlanabb ember által is azonnal könnyen kezelhetők. Úgyszintén itt beszerezhetők bármily gazdasági gépek úgy mint: vetögépék, járgányos cséplőgépek, szecska- és répavágok, darálók stb. Árjegyzék ingyen ! Pontos kiszolgálás ! Pgf* Olcsó árak részletfizetésre! "HHi Kert megnyitás. A sercsarnok kerthelyiségét ipar mmmlsm, Mm szombaton folyó hó ll-ikén Bunkó Vincze és zenekara .. közreműködése mellett .. ünnepélyesen megnyitom. VEISZ ADOLF vendéglős. Holnap vasárnap 12-ikén szintén Bunkó Vincze szolgaija a zenét. Czipész-üzlet áthelyezés. DÉZSY GYULA évek óta a Rákóczy­utczában levő czipesz-üzletót áthelyezte Kinizsi-utcza 32. szám alá. (tind! Antal újonnan beren­dezett modern ezukrászdája május l-től Deák­tér 5. szám. (S aj át h áz.) Jó házikoszt! Van szerencsém a nagyérdemű közönség tudomására adni, hogy az Iparos Olvasókörből május 1-től Teleki-utcza 12. szám alá költöztem, hol is úgy bejáró- mint kihordó abonenseket gpljp méltányos árban elfogadok. "Ijpjg A nagyérdemű közönség szives pártfogását tisztelettel kéri Szatmári Imréné.

Next

/
Oldalképek
Tartalom