Szatmárvármegye, 1908 (4. évfolyam, 1-53. szám)

1908-02-16 / 7. szám

7-ik szám. 8-ik oldal. SZATMÁRVÁRMEGYE. „ARINA“ TAKARÉK- ÉS HITELINTÉZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. meghívó. AZ „ARINA“ TAKARÉK- ÉS HITELINTÉZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, SZANISZLÓN, 1908. évi márczius hó 10-én délelőtt 11 órakor (saját helyiségében) tartja meg I. évi rendes közgyűlését, melyre a részvényes urak ezennel tisztelettel meghivatnak. TÁRGYSOROZAT: 1. Elnöki megnyitó s a megjelent részvényesek igazolása. 2. A közgyűlés megalakulása. 3. Az igazgatóság évi jelentése. 4. A felügyelő-bizottság jelentése. 5. A mérleg megállapítása s határozat a nyeremény felhasználására nézve. A felmentvény megszavazása. 6. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság utazási költségeinek megállapítása. 7. A tisztviselők 1908. évi fizetés pótlékának meghatározása. 8. A felügyelő-bizottságnak választása 3 évi időtartamra. 9. Egy igazgatósági tagnak választása 2 évi időtartamra. 10. Esetleges indítványok az alapszab. 36. §. értelmében. MÉRLEG SZÁMLA. VAGYON K f K f TEHER 1 f : K f Készpénz ....................................... Követ, más intézetnél Váltótárcza....................................... Jelzálogkölcsönök Kötvénykölcsönök .... Folyó számla Alapit, költség .... Adósok . . Berendezés . A . 10° o leírás 12,463 17 04 27 12480 186378 1986 2388 4481 2457 .213 558 31 62 22 83 65 20 Alaptőke....................................... Befolyt • . Betétek.......................................! Visszleszámitolás Fizetetlen kamatadó . . Átmeneti kamat Tiszta nyereség 100000 68,688 84,677 52,260 155 1,645 3,517 38 15 68 62 620 62 20 210943 83 210943 83 NYERESÉG ÉS VESZTESÉG SZÁMLA. KIAD Á S K , :f K f BEVÉTEL K f K f Betéti kamatok . . . ( 1,393 13 Kamatok leszámítolt, váltók után . 10,101 35 Visszl. kam. . . V 2,848 83 Kamatok, jelzálog kölcsön után . 55 40 Adó: Kamatok, kötvény kölcsön után 96 66 10% kamat adó .. .. 155 68 Különfélék .... 930 87 Egyenes adó . ... 117 60 273 28 \ Költség....................................... 420 96 \ Fizetések . 1,918 46 Házbér ................................................ 100 — \ Leirás \ alapit, költs ...................................... 65 0 \ 10% a berendezésből 62 712 — \ Tiszta nyereség 3,517 62 \ [11,184 28 ■ 11,184 28 A pénztárért: Szaniszló, 1907. évi deczember hó 31-én. A könyvvitelért: Selagian Sever sk. Bónya Sándor s. k. v.-igazgató. Halmaglan Janos sk. könyvelő. Az igazgatóság: Ternovan János sk. Szilágyi György sk. Dr. Kiss Döme sk. Ardelean Coriolan sk. elnök. Bogdan András sk. Dr. Steer Coriolan sk. Pataky József sk. Szabó Ágost sk. Ifj. Szilágyi György sk. A fő- és mellékkönyvekkel összehasonlítva helyesnek találtuk. Szaniszló, 1908. évi január hó 25-én. A felügyelő-bizottság: Marchis Romul sk. Ciceronescu sk. Ardelen V. d. sk. Pteanku György sk. Achim György sk. Nyomatott a Kölcsey-nyomda részvénytársaságnál Nagykárolyban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom