Szatmár-Németi, 1904 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1904-11-13 / 48. szám

Szatmár, 1904. Deczember 13. SZATMAR-NEMETI AW A, A*. A 1 4 4 4 4 4 Legalkalmasabb és leghasznosabb Karácsonyi és Újévi ajándék a KLEIN és TÁRSA férfi szabó czég kirakatában levó ossz s ---- gapju szövetek bár meiyikébő = — ni érték szerint = á r k f > f ► > egy öltöny ruha 21 frt 50 krért. vwwwwwwr'^ £2 U 'CS 73 O c 'Oj ■ C5 > tj • íH X Jx C 3 P« cd c CS JO 'Cd &> 73 vU —« cd V <U D 73 U a: c-4-* V 'CD > f r r F ^ A *J*á*AyV*Á*J*A'*A 1 Á Á k özv. STERN SAMUELNÉ ARANY-, EZÜST MŰVES és VÉSNÖK *** SZATMÁR, ,: Várdomb-utcza az izr templom áteHenében. Ajánlja a legújabban felszerelt arany-, ezüst- és ékszeráru-raktárát. Úgymint gyűrűk, függök, lánczok, karkötők, stb. stb. Bármely előforduló ékszer-készités és ja­vítás a legszebb kivitelben, jutányos árban, pontsoan eszközöltetik. Látszerészeti czikkek, szemüvegek, czvik- kerek, a legfinomabb kivitelben kaphatók. Tört arany és ezüst a legmagasabb árban bevétetik vagy becseréltelik. Előnyomtatás és készítés monogrammok és himzőminták. Valódi tajték-áruk, pipák, szipkák stb. rak­táron tartatnak. PÉNZ! 4 O! o-OS A á ^törlesztéses kölcsönt^ F nyújtunk 10—65 évre budapesti és külföldi elsőrangú pénzintézettől, az ingatlan fct. 3/4-ed értékéig, gyorsan, utólagos díjazással. ^ A kölcsönt nem záloglevelekben, hanem készpénzben is folyósítjuk, melyet, a tulajdonos egyszerre ^ ^ vagy részletekben bármikor visszafizethet, de a. pénzintézet nem mondhat fel. Legjobb alkalom a su- A F lyos váltó, vagy már meglevő drága törlesztéses kölcsönök átváltoztatására (convertálására). A kölcsön Ik. ^ bekebelezése illetékmentes, A kölcsöniratok beküldése a tulajdonosra kötelezettséget nem ró, ellenben, ha az ügyet elvállaljuk, a sikert biztosítjuk. Mielőtt convertál, saját érdekében tegyen kérdést hozzánk, ^ * készséggel adunk felvilágosítást díjmentesen. ^ F r r NEUSCHIiOSZ TESTVÉREK törvényszékileg bejegyzett czég, bankbizományosok k A Telefon-szám 16. Szatmáron. ^ Válaszbélyeg melléklendő. k A A Tisztelettel hozom t. vevőim és a n. é. kö­zönség szives tudomására, hogy SzatmárOlJ, Vár- domb-utcza, a nagytakarékpénztárral szemben, egy teljesen újonnan berendezett fűszer-, liszt- és eczet-kereske- dést nyitottam. ——------­Mi dőn mindéi törekvésem oda irányul, hogy igen tisztelt vevőim párfogását olcsó árak és pontos kiszolgálás által továbbra kiérdemeljem, különösen felhívom szives figyelmét 11 siet: és ecet ra ktáramra mely nálam a legjobb minőségben olcsób­ban beszerezhető mint bárhol, kérve további szives párfogását maradtam kiváló tisztelettel Rooz Szilárdne. ik r±r\rh.rh.nrvrh.rh. rh.rh.rh.rh.rih.rh.rhr t, ra. a Legolcsóbb árak! 0) rpomjta \IP Cm .3 33 03 22 _ qqosaioBoi •O tJß 73 55 (fí yj '57 Miij.dazoknak, kik meghűlés, túlterhelés, vagy nehéz emésztésű eledelekkel való táplálkozás miatt gyomorbajba estek, alkalmazzák az Ullrich Hi Eort-fóle emésztési- és vértisitító gyógyfibort, mely sok éven át kitűnő gyógyerejü szerül bizonyult: gyemorhursi, gyonsorgsírcs, gyomorfájás, nehéz emésztés es elayálkatodás ellen. Ezen gyógyfübor kitűnő gyógyerejü fílvekbői borral van készítve és bár nem hajtószer, erősíti és serkenti az összes emésztési szerveket. A gyógyfübor cllávolit ugyanis minden rendetlenséget a véredényekböl, tisztítja a vért a kóranyagoklól és előmozditja az egészséges vér képződését. A gyógyfübor idejekorán való alkalmazása a gyomorbajokat már első fellépé­süknél elnyomják. Ne mulasszuk tehát el inkább azt alkalmazni, mint más érés, maró, egészségrontó szert. A fejfájás, fslbdfcgés, jysmsrhév, szelek, melyágés és hányinger, az idült gyomorbajnak mindannyi kórjelci, már néhányszor! bevétel után eltűnnek. Szkrekedés és annak kellemetlen következményei: szoronjatis, ver- tódulás a máj-, lép- és veröciérben (HSmorrodallsaéss) béljBros, szlvdaüaj*», ál­matlanság gyorsan hatva eltávolíttatnak a bár enyhe hatású gyógyfübor alkalmazása által. A gyógyfübor ellensúlyozza az emészthetetlenséget, serkenti az emésztési szer­vezetet és könnyű székeléssel eltávolít a gyomor- és belekből minden űtáros anyagot. A soványság, sápadt arczszln, vérszegénység, eráhaayatlás legtöbbnyire a rósz emésztés hiányos vérképződés- és a májkóros állapotának a következményei Az ily betegeknél majd teljés étvágytalanság, laakadtság, Ishasgoltaág, gyskari fej­fájás és álmatlanság következik be és azok lassú sorvadásnak indulnak. A gyógy- fübor a gyöngült életerőnek uj lendületet nyújt. A gyógyfübor fokozza az étvágyat, elősegíti az emésztést és táplálkozást, hatalmasan serkenti az anyagcserét, gyorsítja és javítja a vérképzödést, csillapítja az izgatott idegeket, uj életet é£ erőt szerez­vén a betegnek. Számos elismerő és hálaadási levél bizonyítja a fentm< ndotttfkat. A gyógyfübor I frt 50 kroe, és 3 forintos üvegpalacikokban kaphatók a kö­vetkező gyógyszertárakban: Szatmáron az összes gyogyozeitérakban. tíerencze, Ar. Megyes, Apa, Lippó, Réztelek, Szatmárhegy, Erdőd, Király-Darócz, Kemecse, Szakasz, Csenger, K.-Tótfalu, Hermanszeg, F.-Gyannat, Halmi,T.-Terebes, Turcz, Sárköz, Kányaháza, Bikszád, A.-Felsőfalu, Sz.-Vártája, N.-Slkirló, Erdöszáda, Tomonya, Far­kasaszó, Felszeg, N.-Nyires, N.-Somkut, Pásztó, Sz.-Cseh, Számos-Udvarhely, Zsibó Zilah, Perecsen, K.-Béltek, Uj-Német, Tasnéd, T.-Szántó, Csány, Margittá, Ér-Endréd, Kenéz, Sz,-Somlyó, Ér-Mihály falva, Piskolt, Szaniszló. Fábiánháza, N.-Ecsed, M.-Szalka, Szamosszeg, Olcsva, Vitka, M.-Tarpa, M.-Vári, T.-Ujlak, N.-Szőllős, Huszt, Visk, Técsö, Taraczköz, F.-Fernezely, N.-Bánya, F.-Bát}ya, Szakállasfalu, Lovás, Szurdok, N.-Károly, valamint Magyarország kisebb községeiben is. A szatmár-németi-i gyógyszer- tár szállítja a gyógyfübort mindenhová az Osztrák-Magyarország területén eredeti árak mellett, ha legalább 3 palaczkot rendelnek. uvakodjanak az utánzásoktól! Tessék UMeli-féle gyógyfübort kérni. Főraktár ÜBger Dlmann Sándor gyógytártttn. C<0 7) Nyomatott a kiadótulajdonos Boros Adolf könyvnyomdájában Szatmáron.

Next

/
Oldalképek
Tartalom