Szatmár-Németi, 1904 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1904-09-13 / 36. szám

Kuhn yfron £zM SZATMÁR, Zrinyi-utcza 4. sz. Készít a legújabb divat szerint kabátot, gallért és angol egész kosztümöket a legjutányosahb árban. Szatmár, 1904, ___________________________ Hu nyadi-utcza 23. szám. a.------ eí»-.v utozíii lakást,------­3 szoba, konyha, kamara, pincze és egyéb hozzátartozóvá1 kiadói % Értekezhetni: Schvartz Zoltán urnái Hunyadi-utcza 31-ik szám. _______SZATMAR-NEMETI________ Sz eptember 13. Keresek 3 gyermek • az e^emi mellé ===== MAMA! AT az els® tisztességes = gymn., valamint héber oktatásra képes. Czim: lyÖVY LAJOS L1PPÖ. Jó a 1 k a 1 o m ! Szatmáron, Árpád-utcza 49. sz. háznál egy jó forgalmú füszer- üzlethelyiség teljes berendezéssel és lakással azonnal bérbe kiadó. Ugyanott egy mészárszék is kiadó. — Értekezhetni ...—i—= ott helyben a háztulajdonosnál. Ké t tanuló felvétetik “ESJgES fiAg) <°>Sg)_______________ _® ^5g ____JLS£> - -------rdsM Ki szobapadlóját, bútorait, vagy konyhaberendezéseit újjá || festeni akarja látogassa meg a „FESTÉK-KIRÁLY“-^ I 77 ML czimzett Kazinczy-utcza 15. sz. a. levő üzáró­lagos festék-üzletemet hol Jrör 1 kgrm Borostyán-lack.............................60 kr 1 „ linoleum............................................70 „ 1 doboz aranyozó-méz.............................20 ,, 1 1 „ mosdóhoz való Email-zománcz . 20 kr. ért —..... — szerezhető be. — Ki váló tisztelettel NEUMANN GYULA festék, firneisz, lack, zsiradék és petroleum kizárólagos \\' nagy raktára a „FESTÉK-KIRÁLY“-hoz Szatmár, Ka*in o*y«u. IS. sä.-oSSf toVű (dV'q) [CLAYTON & SHUTTIEWORTH CLAYTON & SHUTTLEWORTH Budapest, VóoiRi^körút 03, által a legjutányosahb árak mellett ajánltatnak: Locomobil és gőzeséplőgépeí szalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere-cséplők tisztító-rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek, szénagyüjtők, boronák, sorvetőgépek, Planet jr. kapálok, szecskavágók, répavágók, kukoricza morzsolok, darálók, őrlőmalmok, egyetemes L aczél-ekék, 2- és 3-vasu ekék és minden egyéb gazdasági gépek. A ^3 a-M3 MC3-»■O© “MS MS «ä-<«3-M3 Legjobb, legkiadósabb és azért a legolcsóbb szappan — tz tz tz E tz tz E E tz E E 3 3 n «a mentve minden ártalmas vegyítésektől. ..-....— Mindenütt kapható. ----­Be vásárlásnál különösen megfigyelendő, hogy minden darab szappanon a »SCHICHT« név és fenti védjegy rajta legyen. tz E t: TITTnTT?»TTnnnnTnTTTfTnnTTnnTTTTTTTTnnTTTTTTTT?? * Tisztelettel értesítjük a nagyérdemű közönséget, hogy férfi=s25abó üzletünket i egyenruha készítéssel és felszerelési cikkek .....-= árusításával kibővítettük. —~ * * K * * M Kl ein Társa Ä Egyéves önkéntesek előirásos felszerelését jutányos árban elvállaljuk. Szives támogatást tovább is kérve, vagyunk ■ — kiváló tisztelettel és egyenruha készítők. rr\ mim mmm Mindazoknak, kik meghűlés, túlterhelés, vagy nehéz emésztésű eledelekkel való táplálkozás miatt gyomorbajba estek, alkalmazzák az Ullrich Hubert-féle emésztési- és vér tisztító gyógyfübort, mely sok éven át kitűnő gyógyerejü szerül bizonyult: gyomorhurut, gyomorgörcs, gyomorfájás, nehéz emésztés es elnyálkásodás ellen. Ezen gyógyfübor kitűnő gyógyerejü füvekből borral van készítve és bár nem hajtószer, erősíti és serkenti az összes emésztési szerveket. A gyógyfübor eltávolít ugyanis minden rendetlenséget a véredényekből, tisztítja a vért a kóranyagoktól és előmozdítja az egészséges vér képződését. A gyógyfübor idejekorán való alkalmazása a gyomorbajokat már első fellépé­süknél elnyomják. Ne mulasszuk tehát el inkább azt alkalmazni, mint más erős, maró, egészségrontó szert. A fejfájás, felböfögés, gyomorhév, szelek, melyégés és hányinger, az idült gyomorbajnak mindannyi kórjelei, már néhányszori bevétel után eltűnnek. Szkrekeűés és annak kellemetlen következményei: szorongatás, vér- tódulás a máj-, lép- és veröczérben (Hämorrodaltenden) bélgörcs, szívdobogás, ál­matlanság gyorsan hatva eltávolíttatnak a bár enyhe hatású gyógyfübor alkalmazása által. A gyógyfübor ellensúlyozza az emészthetetlenséget, serkenti az emésztési szer­vezetet és könnyű székeléssel eltávolít a gyomor- és belekből minden káros anyagot. A soványság, sápadt arczszin, vérszegénység, erőhanyatlás legtöbbnyire a rósz emésztés hiányos vérképződés- és a májkóros állapotának a következményei Az ily betegeknél majd teljes étvágytalanság, lankadtság, lehangoltság, gyakori fej­fájás és álmatlanság következik be és azok lassú sorvadásnak indulnak. A gyógy­fübor a gyöngült éle tetőnek uj lendületet nyújt. A gyógyfübor fokozza az étvágyat, elősegíti az emésztést és táplálkozást, hatalmasan serkenti az anyagcserét, gyorsítja és javítja a vérképződést, csillapítja az izgatott idegeket, uj életet és erőt szerez­vén a betegnek. Számos elismerő és hálaadási levél bizonyítja a fentmondottakat. A gyógyfübor I frt 50 kros, és 3 forintos üvegpalaczkokban kaphatók a kö­vetkező gyógyszertárakban: Szatmáron az összes gyógyszertárakban. Berencze, Ar.- Megyes, Apa, Lippó,Réztelek, Szatmárhegy, Erdőd, Király-Darócz, Kemecse, Szakasz, Csenger, K.-Tótfalu, Hermanszeg, F.-Gyarmat, Halmi.T.-Terebe^, Turcz, Sárköz, Kányaháza, Bikszád, A.-Felsőfalu, Sz.-Váralja, N.-Sikárló, Erdőszáda, Tomonya, Far­kasaszó, Felszeg, N.-Nyires, N.-Somkut, Pásztó, Sz.-Cseh, Szamos-Udvarhely, Zsibó Zilah, Perecsen, K.-Béltek, Uj-Német, Tásnád, T.-Szántó,Csány, Margittá, Ér-Endréd, Kenéz, Sz,-Somlyó, Ér-Mihályfalva, Piskoll, Szaniszló. Fábiánháza, N.-Ecsed, M.-Szalka, Szamosszeg, Olcsva, Vitka, M.-Tarpa, M.-Vári, T.-Újlak, N-Szöllős, Huszt, Visk, Técső, Taraczköz, F.-Fernezely, N.-Bánya, F.-Bánya, Szakállasfalu, Lovas, Szurdok, N.-Károly, valamint Magyarország kisebb községeiben is. Aszatmár-németi-i gyógyszer- tár szállítja a gyógyfübort mindenhová az Osztrák-Magyaroiszág területén eredeti árak mellett, ha legalább 3 palaczkot rendelnek. uvakodjanak az utánzásoktól! Tessék Ullricti-féle gyógyfübort kérni. Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytárában. *******************

Next

/
Oldalképek
Tartalom