Szatmár-Németi, 1903 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1903-04-07 / 14.szám

Szatmár, 1903. SZATMAR-NEMETI Április 7. Legjobb, legkiadósabb és azért legolcsóbb szappan, ------=---------■ ............. mentve minden ártalmas vegyítésektől Be vásárlásnál különösen megfigyelendő, hogy minden darab szappanon a „Schicht“ név és fenti védjegy rajta legyen. azai gyártmány! RLENOSCHEG-TRILBY tw* kitűnő pezsgő Kleinoscheg Testvérek cs. és kir. udvari szállítók pezsgőgyárából ■ Budafok. ~------­Raktár: BÄRT01C LÁSZLÓ dyogueria Szaimár, Deák-tér Nyomatott a kiadótulajdonosok: Weinberger Testvérek könyvnyomdájában Szamiáron, I úri és női divatárú-üzlet megnyitás! Tisztelettel értesítjük a n. é. közönséget, hogy helyben, ^ Deák-tér 7« sz. a., a Hronyecz-féle ozukrászda helyiségében A ^ a mai igényeknek megfelelően berendezett ^ ^ úri, női divat és rövidáru-üzletet \ A ‘*°*~rni.„ nyittattunk. A Ék Nagy választékban raktáron tartunk mindenfele férfi és gyér- mek kalapokat, nyakkendőket, kesztyűket, nap- és eső-ernyőket, A férfi és női fehérneműket, mindenféle szabó kellékeket, gyermek- ^ ruhákat, kelengyéket és minden e szakba vágó czikkeket, melyeket A £ 13»*“ rendkívül mérsékelt árak mellett "W i bocsátunk a nagyérdemű közönség rendelkezésére. A Hivatkozva e téren számos éven át szerzett tapasztalatainkra, ^ s elsőrangú összeköttetéseinkre, reméljük, hogy pontos és szolid ^ ^ kiszolgálásunkkal, a legrövidebb idő alatt képesek leszünk t. vevőink ^ ~ teljes bizalmát kiérdemelni. ^ Kiváló tisztelettel \ S€H¥ÄaCZ TESTVÉREK, i HIRDETÉSEK árban vétetnek fel lapunk kiadóhivatalában. TRIESTI maim miosiTó tóim (ASSICURAZIONI GENERALI) BUDAPEST, y., Dorottya-utcza SO. szám. A »Közgazdaság« rovatban közöljük a trÍ6Stí áltllállOS bíZtOSÍtÓ tdrSäSä^ ^ a legnagyobb, leggazdagabb és legrégibb biztositó intézetünk ^ mérlegének főbb számadatait. Teljes mérleggel a társaság mindenkinek, ^ a ki e czélbó! hozzá fordul, a legnagyobb készséggel szolgál. ^ Az intézet elfogad: élet-, tűz-, szállítmány-, üveg-, betöréses lopás, ^ harangtörés és repedés elleni biztosításokat. Közvetit továbbá : jégbiztosi- ^ tásokat a „Magyar jég és viszontbiztosító r.-t.“, valamint baleset elleni biztosításokat az „Első o. ált. baleset ellen biztosító társaság“ számára. ^ főügynök»ég: KLEIN VILMOS. m\m szmu npi»i Mindazoknak, kik meghűlés, túlterhelés, vagy nehéz emésztésű eledelekkel való táplálkozás miatt gyomorbajba estek, alkalmazzák az öl UH cin Hubert-féie emésztési- és vértlsztíto gyógyfübort, mely sok éven át kitűnő gyógyerejü szerül bizonyult: gyomorhurut, gyomorgörcs, gyomorfájás, nehéz emésztés es elnyálkásodás ellen. Ezen gyógyfübor kitűnő gyógyerejü füvekből borral van készítve és bár nem hajtószer, erősíti és serkenti az összes emésztési szerveket. A gyógyfübor eltávolít ugyanis minden rendetlenséget a véredényekböl, tisztítja a vért a kóranyagoktól és előmozdítja az egészséges vér képződését. A gyógyfübor idejekorán való alkalmazása a gyomorbajokat már első fellépé­seiknél elnyomják. Ne mulasszuk tehát el inkább azt alkalmazni, mint más erős, maró, egeszségrontó szert. A fejfájás, felböfögés, gyomorhév, szelek, melyégés és hányinger, az idült gyomorbajnak mindannyi kórjelei, már néhányszori bevétel után eltűnnek. Szkrekeiiés és annak kellemetlen következményei: szorongatás, vér- tódulás a máj-, lép- és veröczérben (Hämorrodallenden) bélgörcs, szivdobogás, ál­matlanság gyorsan hatva eltávolíttatnak a bár enyhe hatású gyógyfübor alkalmazása által. A gyógyfübor ellensúlyozza az emészthetetlenséget, serkenti az emésztési szer­vezetet és könnyű székeléssel eltávolít a gyomor- és belekből minden káros anyagot. A soványság, sápadt arezszin, vérszegénység, erőhanyatlás legtöbbnyire a rósz emésztés hiányos vérképződés- és a máj kóros állapotának a következményei Az ily betegeknél majd teljes étvágytalanság, lankadtság, iehangoltság, gyakori fej­fájás és álmatlanság következik be és azok lassú sorvadásnak indulnak. A gyógy­fübor a gyöngült életeidnek uj lendületet nyújt. A gyógyfübor fokozza az étvágyat, elősegíti az emésztést és táplálkozást, hatalmasan serkenti az anyagcserét, gyorsítja és javítja a vérképződést, csillapítja az izgatott idegeket, uj életet és erőt szerez­vén a betegnek. Számos elismerő és hálaadási levél bizonyítja a fentmondottakat. A gyógyfübor I frt 50 kros, és 3 forintos üvegpalaczkokban kaphatók a kö­vetkező gyógyszertárakban: Szatmáron az összes gyógyszertárakban Berencze, Ar.- Megyes, Apa, Lippó,Réztelek, Szatmárhegy, Erdőd, Király-Darócz, Kemecse, Szakasz, Csenger, K.-Tótfalu, Hermanszeg, F.-Gyarmat, Halmi, T.-Terebes, Turcz, Sárköz, Kányaháza, Bikszád, A.-Felsöfaiu, Sz -Váralja, N.-Sikárló, Erdőszáda, Tomonya, Far­kasaszó, Felszeg, N.-Nyires, N.-Somkut, Pásztó, Sz.-Cseh, Szamos-Udvarhely, Zsibó, Zilah, Percesen, K.-Béltek, Uj-Német, Tasnád, T.-Szántó, Csány, Margittá, Ér-Endréd, Kenéz, Sz,-Somlyó, Ér-Mihályfalva, Piskolt, Szaniszló. Fábiánháza, N.-Ecsed, M.-Szalka, Szamosszeg, Olcsva, Vitka., M.-Tarpa, M.-Vári, T.-Újlak, N-Szőllös, Huszt, Visk, Técső, Taraczköz, F.-Fernezely, N.-Bánya, F.-Bánya, Szakállasfalu, Lovas, Szurdok, N.-Károly, valamint Magyarország kisebb községeiben is A szatmár-németi-i gyógyszer- tár szállítja a gyógyfübort mindenhová az Osztrák-Magyarotszág területén eredeti árak mellett, ha legalább 3 palaczkot rendelnek. uvakodjanak az utánzásoktól! Tessék UlricMéle gyógyfübort kérni. Főraktár ünger Ulmann Sándor gyógytárában, Olcsón készítek divatos női ruhákat és fehérneműket. Taní­tok szabni, varrni, min­tát rajzolni igen ked­vező feltételek mellett. özv.Novák Károlyné Szatmár, Vátyás király utcza 8. sz. gr Másoló és n § kész üzleti könyvek® Y legolcsóbb árban kaphatók i Weinberger Testv.-nél. Levélpapírok, borítékok ügyvédi nyomtatványok finom, fehér papíron, tetszés szerinti szöveggel m Ízlésesen kiállítva,* czégnyomással, feltűnő öles árban készíttetnek Weinberger Testvérek könyvnyomdájában. Som TUi HETI KRÓNIKÁI lapunk kiadóhivatalában kapható 30 k ra j exá rért. uimimmmiijuimmimmmm Okmány-táblák (fastikulus) oldalszalagokkal ellátva, külön­féle alaKban, lapunk kiadóhivatalában olcsó árban kaphatók. TTTTTITTTTnTTTTTTTITTTTTTTTTTnTTnnTT

Next

/
Oldalképek
Tartalom