Szatmár-Németi, 1903 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1903-07-21 / 29.szám

Szatmár, 1903. SZATMAR-NEMETÍ. Julius 21 Terményárak a legutóbb megtartott hetivásáron. TERMÉNYEK Métermázsánként kor. fii. | kor. fii. Tiszta búza .................. 13 3 0 14 _ Ké tszeres........................ 12 — 13 — Rozs .............................. 11 50 — — Árpa ............................. 08 _ — — Za b................................ 08 80 1 0 — Tengeri.......................... 13 8 0 14 40 Kása.............................. 20 — 2 4 — Fehér paszuly............... — — i 16 — Tarka „ .................. 17 — 1 18 — Szilva............................. 36 — 40 — „ füstölt............... — — — — Kr umpli zsákja............ o Lt 6 0 3 12 Szalonna....................... 1 44 — 140 — Hirdetéseket jutányos árban vesz fel közlésre a „Szatmár- Németi“ kiadóhivatala. 2S 2L IJrak figyelem!! íz Első BiM lértitáni Szabósáq i i Budapesten VII., Csömöri-ut II. ISI és IX forintért ; készít remek szabással és szakértelmű kidől- i gozással divatos férfi öltönyöket finom gyapjú szövetből. Minták és mérték utasítás küldése ingyen. i Ha az ország bármely részében egy helység- 1 ben 3 megrendelés biztosítva van, értesítésre oda küldjük utazó szabászunkat gazdag min­táinkkal. A t. megrendelő semminemű költség­gel nem lesz megterhelve, mert utazó szabá­szaink évi vasúti bcrletjegygyel vannak ellátva. Szives megkereséseket kér az Első Budapesti SSériékutáni Szabóság, Budadest, VII., Csömöri ut II. Klein Adolf főszabász. : Mindazoknak, kik meghűlés, túlterhelés, vagy nehéz emésztésű eledelekkel való táplálkozás miatt gyomorbajba estek, alkalmazzák az Ullrich emésztési- és vértisztító gyógyfűbort, mely sok éven át kitűnő gyógy erejű szerül bizonyult: gyomorhurut, gyomorgörcs, gyomorfájás, nehéz emésztés és elnyálkásoaás ellen. Ezen gyógyfübor kitűnő gyógy erejű füvekből borral van készítve és bár nem hajtószer, erősíti és serkenti az összes emésztési szerveket. A gyógyfübor eltávolít ugyanis minden rendetlenséget a véredényekből, tisztítja a vért a kóranyagoktól és előmozdítja az egészséges vér képződését. A gyógyfübor idejekorán való alkalmazása a gyomorbajokat már első fellépé­sűknél elnyomják. Ne mulasszuk tehát el inkább azt alkalmazni, mint más erős, maró, egészségrontó szert. A fejfájás, felböfögés, gycmorhév, szelek, melyégés és hányinger, az idült gyomorbajnak mindannyi kórjelei, már néhányszor! bevétel után eltűnnek. Szkrekedés és annak kellemetlen következményei: szorongalás, vér- iódulás a máj-, lép- és veröczérben (Hämorrodallenden) bélyörcs, szivdobogás, ál­matlanság gyorsan hatva eltávolíttatnak a bár enyhe hatású gyógyfübor alkalmazása által. A gyógyfübor ellensúlyozta az emészthetetlenséget, serkenti az emésztési szer­vezetet és könnyű székeléssel eltávolít a gyomor- és belekből Minden káros anyagot. A soványság, sápadt arczszin, vérszegénység, srőhanyatlás legtöbbnyirs a rósz emésztés hiányos vérképződés- és a májkóros állapotának a következményei Az _ ily betegeknél majd teljes étvágytalanság, íankadíság, lehangoltság, gyakori fej­fájás és álmatlanság következik be és azok lassú sorvadásnak indulnak. A gyógy­fübor a gyöngült életerőnek uj lendületet nyújt. A gyógyfübor fokozza az étvágyat, elősegíti az emésztést és táplálkozást, hatalmasan serkenti az anyagcserét, gyorsítja és javítja a vérköpzödést, csillapítja az izgatott idegeket, uj életet és erőt szerez­vén a betegnek. Számos elismerő és hálaadási levél bizonyítja a fentmondottakat. A gyógyfübor 1 frt 50 kros, és 3 forintos üvegpalaczkokban kaphatók a kö­vetkező gyógyszertárakban: Szatmáron az összes gyógyszertárakban Berencze,- Ar.- Megyes, Apa, Lippó, Réztelek, Szatmár hegy, Erdőd, Kiráiy-Darócz, Kemccse, Szakasz, Csenger, K.-Tótfalu, Hermanszeg, F.-Gyarmat, Halmi, T.-Terebes, Turcz,^Sárköz, Kányaháza, Bikszád, A.-Felsőfalu, Sz -Váralja, N.-Sikárló, Erdőszáda, Tomonya, Far­kasaszó, Felszeg, N.-Nyires, N.-Somkut, Pásztó, Sz.-Cseh, Szamos-Udvarhely, Zsibó, Zilah, Percesen, K.-Béltek, Uj-Német, Tasnád, T.-Szántó,Csány, Margittá, Ér-Endréd, Kenéz, Sz,-Somlyó, Ér-Mihályfalva, Piskolt, Szaniszló. Fábiánháza, N.-Ecséd, M.-Szállta, Szamosszeg, Otcsva, Vitka, M.-Tarpa, M.-Vári, T.-Újlak, N-Szöllös, Huszt, Visk, Técső, Taraczköz, F.-Fernezely, N.-Bánya, F.-Bánya, Szakállasfalu, Lovás, Szurdok, N.-Károly, valamint Magyarország kisebb községeiben is A szatmár-németi-i gyógyszer- tár szállítja a gyógyfűbort mindenhová az Osztrák-Magyarország területén eredeti árak mellett, ha legalább 3 palaczkot rendelnek. uvakodjanak az utánzásoktól! ^ essék Ulricli-féie gyógyfűbort kérni. Főraktár Unger üimann Sándor gyógytárában. AHAJ ujranövése! A bel- és külföld ezer és rzer orvosa ajánlja a „Lovacrin- hajviz“-et hiányos haj- és szakállnövésnél stb. „Lovac- rin-hajviz“ férfiaknak, nők­nek és gyermekeknek remek hajat növeszt, a hajat sűrűvé, hosszúra, tömötté, fényessé és selyemlágyságuvá. teszi, ifjúkori frisseséget és szép­séget szerez, megóvja a ki­hullástól, a fejbőrt tisztán és egészségesen tartja, ennél­fogva meggátolja a kopa­szodást. Korán őszülő hej „Lovacrin“ által festés nél­kül természetes színét nyeri vissza. „Lovacrin“ a létező legjobb kozmetikum a haj és szakáll ápolására. „Lo- vacrin“ az egészségi hatósá­goktól megvizsgáltatott és ki­tűnőségek által elismertetett Egy nagy üveg „Lovacrin'1 ára — mely több hónapra elég — 5 korona. 3 üveg 12 korona. 6 üveg 20 ko­rona. Szétküldés posta-után­véttel, vagy a pénz előleges beküldése ellenében az euró­pai raktárból. M. FEITH, WIEN VI., Mariahiiferstrasse 45. Raktár Szatmáron: Unger Ullmann Sándor gyógyszer- tárában a „Szentháromság­hoz“ és Bartók László dro- gueriajában a „Kígyóhoz“ Deák-tér, Díjas­Szétosztásra kerül: 10 arany óra, 10 gyómántos gyűrű, '0 ezüst óra, 150 zenélő doboz, 150 valódi selyem kötény, 700 valódi selyem nyakkendő, 100.000 igen érdekes könyv és röpirat. A „Volkshilfe“, hogy.a hosszú életről, egészség­ről és gyors meggazdagódásról szóló tanításait általáno­san elterjeszsze, a következő feladvány megfejtésére pályázatot hirdet. 2 5 00 2 5 00 2 5 00 Ki e kilencz számot e négyszögben töl tudja cserélni úgy, hogy minden sor összege 15 legyen s a megoldással együtt 50 fillért postabélyegekben beküld, megkapja érte a németül írott „Volkshilfet“ s a fenti jutalmak valamelyikét, amiért szavatolunk, bérmentes küldéssel. — A díjkiosztás a „Volkshilfe“ pontos pro- grammja szerint történik. Czim : J. A. Greussing, a „Volkshilfe“ képviselője, Bregenz a. Bodensee. ; • Sem Vili HETI KRÓNIKÁI“ lapunk kiadóhivatalában kapható 30 kraj 55 Két jókarban levő üzleti i75|szekrény jutányos árban axeim&S eladó. Hol? Megmondja a kiadóhivatal. 'w "w v vvTwv 'w Zsákok. Legjobb és legolcsóbb bevásárlási forrás uj és használt ,sS, zsákoknak ^ és minden fajta vizhailan ponyváknak Winkler Zsigmond-nál Budapest, VII., Nyár-utcza 23. ezám. Gróf Károlyi Sándor uradalmához tartozó, Olcsva-Apáti községben levő 50—60 hold ter­jedelmű gyümölcsösének t0rjT»ése»inely áll alma, körte és sziivátsól, jutányos árban eladó« Bővebb értesítést ad Kepecs Lébi, Olcsva- Apáti, posta Nagy-Dobos. SCH1CHT-SZA JtMgV] „szarvas“ vagy „kulcs1-----------— IS ST | - __ jegyivel. - ­Legjobb, iegkiadésabb és azért legolcsóbb szappan, .......mentve minden ártalmas vegyítésektől. Mi ndenütt kapható. Bevásárlásnál különösen megfigyelendő, hogy minden darab szappanon a „Schicht“ név és fenti védjegy rajta legyen. jj TD T ¥ uti bőrönd gyári rákiára F 2 J3)Jói® férfi és női divatáru-üzlete SZAYEVSÄR, Beák-tér, mélt. Kovács Ágoston-féle ház. A fürdő évad beálltával ajánlom a n. é. közönség li szives figyelmébe dús választékú * r ' mn f & * — . F meglepő olcsó árak mellett, Üzletemben kaphatók továbbá a legjobb minő- ] ^ ségü kalapok, nyakkendők, ingek, gallérok, kézelők, tou- rista ingek, sétabotok, nap- és esöernyök, zsebkendők, ^ elörajzolt kézi munkák a legszebb kivitelben, gyermek- ** öltözékek, gyermekjátékok a lehető legolcsóbb árakon. £ Kérve a nagyérdemű közönség szives pártfogását ^ maradtam ^ teljes tisztelettel ^ ^ v—-- H. * F Nyomatott a kiadótulajdonosok: Weinberger Testvérek könyvnyomdájában Szatmáron.

Next

/
Oldalképek
Tartalom