Szatmár és Vidéke, 1912 (29. évfolyam, 1-53. szám)

1912-01-02 / 1. szám

SZATMÁR ÉS VIDÉKE. A VILÁG LEGJOBB ^jz angol Isriráljr udvari szállítói. Különlegesség : „ KIBTODOM-BLEND11 az angol király őfelségének 5 órai teája. , 9—10-walesi lo.erceg' szállítói. Az „IJ. K.“ TEÁK rendkívül kiadók és zamatosak. Kapható : Wallon Henrich utódai Duha Tivadar és Gézánál. Eladó i egy alig használt, teljesen jó állupqt.bím levő, csinos készítésű, két kerekű féderig fly., n mr Jm mm könyv- és papír­JtUSZár ... kereskedő fcöttözfiödés miatt diszműveket, ifjúsági iratokat, képes- könyveket, levélpapírokat és ajándék- tárgyakat leszállított árakon árusít. 8— talyigakocsi, mely 2 métermázsáig teher­szállításra is alkalmas. Fokk Albert Szutinár- hegy, Darvas-erdő. Vasúti állomás : Csonkás. Arcképeket pl festményeket, krétarajzokat, fény képnagyításokat bármily kis fénykép után szavatos- :: sággal készítek. :: Sikertelen képért újat csinálok, — vagy a pénzt visszaadom. — 1 Ügynökök , “minden kisebb helységben is egye­düli képviselőként fix fizetéssel és :: magas jutalékkal felvétetnek. :: Válaszbélyeg melléklend ő — Árjegyzék ingyen. ZSOLNAI JÁNOS arcképfestészeti mOiniézete Békéscsaba. 4—8 & f hogy lehetőleg összpontosítsa szükségleteinek beszer­zését egy cégnél, mert ezúton védi érdekeit legjobban. Előnyei: 1. Nem kell ismeretlen céghez fordulnia. 2. Nem lesznek szétágazó kötelességei. 3. Állandó összeköttetésnél pontos és reális kiszolgálást biztosit magának. 4. Állandó összeköttetése mindig vigyázni fog önt ve­vőjének megtartani. Saját érdeke, hogy csak ismert, előkelő céget tiszteljen meg bizalmával. Aufrecht és Goldschmied utóda Slek és Tá-rsa, r.-t_ Budapest, IV., Károly-körut 10. szám. Kaphatók kényelmes havi lefizetésre, állandó összeköttetésnél folyószámlára is: 1. A magyar és német irodalom összes termékei. 2. Képek. 8. Bőröndök és bőröndárak. 4. Férfi fehérnemüek. 6. Látcsövek. 6, Fényképkészülékek, felszerelések. Fenti 12 osztályunk összes cikkei elsőrendű minőségűek és minden osztály cikkeiről külön kimerítő árjegyzékkel rendelkezünk és a kivánt árjegyzéket ingyen és bérmentve küldjük. Elvünk: Vevőkörünk megtartása, pontos kiszolgálás méltányos árak révén. Minden felvilágosítással szívesen szolgálunk. 7— 7. Vadászfegyverek, pisztolyok, flóbertek. 8. Chinaezüstáruk. 9. Csillár- és petróleum-lámpák, 10. Bézbntorok. 11. Szőnyegek. 12. Mindennemű hangszer. miatt mélyen leszállított árak. Ked­vező alkalom üveg-, tükör-, porcel­lán-, képkeret*, lámpa- és konyha felszerelési cikkek bevásárlására. Ugyanott egy tanuló felvétetik. Tisztelettel Győry Károly. 5— - , FISCH BERTA = női divattermében = eredeti párisi model­lek szerint elegáns O kosztümök, felöltők, 3—26 alkalmi toalettek, be­lépők és színházi köpenyek jutányos .-. áron készülnek. Budapest, V., Dorottya-utca 6/a. (Wurm-udvar.) ám

Next

/
Oldalképek
Tartalom