Állami Gimnázium, Szamosújvár, 1904

20 német nyelvtan és olvasókönyv I. rész. Heti 4 órában tanította Dömötör János. Földrajz. Amerika általános ismertetése a nevezete­sebb országok és európai gyarmatok kiemelésével. Tér­képvázlatok készítése. Ausztrália tárgyalása hasonló módon. — A mathematikai és fizikai földrajz alap­ismeretei: Halmazállapotról, melegről és nehézségről. Világrészek és oczeánok. Földünk légköre és a légköri tünemények. A föld mint égi test, s mint a naprendszer tagja. Tankönyv: Demkó K., Földrajz, és Dr. Bozóky E , Mathematikai és fizikai földrajz alapismeretei. Heti 2 órában tanította Jósa János. Történelem. Hazánk lakói a magyarok bejövetele előtti időben. A magyarok őstörténete. A honfoglalás és harezi vállalatok ideje. Szt. István királysága. A visza- hatás és az ország védelme idegen befolyás ellen. Belső zavarok. A tatárjárás. Az anjouk uralkodása. A török veszély kezdete. Belső viszályok. A nemzet fénykora. A nemzeti sülyedés kora a Jagellók alatt. Tankönyv: Mangold L., Magyarok története. Heti 3 órában tanította Jósa János.. Mennyiségtan. Az összetett hármas-szabály és az ide tartozó feladatok megfejtése következtetések alapján. Összetett arányok és arányiatok. Egyszerű és összetett kamatszámítás. Értékpapírok. A váltó fogalma, a váltó­leszámítolás. Határidő számolás. Egyszerű és összetett arányos, osztás. A keveréseknél előforduló számítások. Öntvények. Arany- és ezüst-pénzek. Láncz-szabály. Havonként egy írásbeli iskolai dolgozat. Tankönyv, mint a II. osztályban. Heti 3 órában tanította febr. 27-ig Domonkos Károly azontúl Watton Róbert. 1 Rajzoló Geometria. Planimetriai constructiók. Egyenes­vonalú idomok. Távolságok és szögek alapmüvelései. Merőleges és párhuzamos egyenesek, háromszögek, négy­szögek és sokszögek szerkesztése adatok alapján. Idomok symmetriája, egyenlősége, hasonlósága, arányossága, terű-

Next

/
Oldalképek
Tartalom