Állami Gimnázium, Szamosújvár, 1903

12 Spazierritt, Eine Reise, Die Geographiestunde, Das Ball­spiel, Die Schaukel, Der Abend, Das Schlittschuhlaufen. Emlézés és az olvasmányok alapján retroversiok és beszédgyakorlatok, c) Havonkint iskolai Írásbeli dolgozat. Tankönyv: Kemény F., Német nyelvtan és olvasó­könyv I. r. Heti 4 órában tanította Walton Róbert. Földrajz. Amerika általános ismertetése a nevezete­sebb országok és európai gyarmatok, kiemelésével. Tér­képvázlatok készítése. Ausztrália tárgyalása hasonló módon. — A mathematikai és fizikai földrajz alapismeretei: Halmazállapotról, melegről és nehézségről. Világrészek és oczeánok. Földünk légköre és a légköri tünemények. A föld mint égi test, s mint a naprendszer tagja. Tan­könyv: Demkó K., Földrajz, és Dr. Bozóky E., Mathe­matikai és fizikai földrajz alapismeretei. Heti 2 órában tanította Jósa János. Történelem. Hazánk lakói a magyarok bejövetele előtti időben. A magyarok őstörténete. A honfoglalás és harczi vállalatok ideje. Szt. István királysága. A vissza­hatás és az ország védelme idegen befolyás ellen. Belső zavarok. A tatárjárás. Az Anjouk uralkodása. A török veszély kezdete. Belső viszályok. A nemzet fénykora. A nemzeti sülyedés kora a Jagellók alatt. Tankönyv: Mangold L., Magyarok története. Heti 3 órában tanította Jósa János. Számtan. Az összetett hármas-szabály és az ide tartozó feladatok megfejtése következtetések alapján. Összetett arányok és arányiatok. Egyszerű és összetett kamatszámítás. Értékpapírok. A váltó fogalma, a váltó­leszámítolás. Határidőszámolás. Egyszerű és összetett arányos osztás. A keveréseknél előforduló számítások. Öntvények. Arany- és ezüst-pénzek. Láncz-szabály. Ha­vonként egy írásbeli iskolai dolgozat. Tankönyv, mint a II. osztályban. Heti 3 órában tanította Karsai Gyula. Rajzoló geometria. Planimetriai constructiók. Egyenes- vonalú idomok. Távolságok és szögek alapműveletei. Merőleges és párhuzamos egyenesek, háromszögek, négy-

Next

/
Oldalképek
Tartalom