Szamos, 1914. július (46. évfolyam, 147-173. szám)

1914-07-15 / 159. szám

■igjnnmmwn» A vármegye választóinak összeíró kültföíttfégei. — A Szamos eredeti tudósítása. — Nagykároly, julius 14. A vármegye központi választmánya a napokban Ilosvay Aladár alispán el­nöklete alatt ülést tartott. Az ülés megnyitása után a választmányi tagakba tör­vényben etewk'fefiut letet­ték, majd a 8 képviselővá­lasztó kerületet 37 összeíró körzetre osztva a következőkben alakították meg az összeíró küldöttségeket: 1. Csengeri választókerületben. I. A csengeri I. szavazókörre. Elnök: Németh Jenő, Szatmárököritó. Helyettes elnök: Luby Béla, Nagygéc, Póttag: Kun István Csenger. 2. Csengeri II. szavazókörre. Elnök: Madarassy Dezső, Pátyod. He­lyettes elnök: Gyene István, Porcsalma. Pót­tag : Balog Pál, Porcsalma. 3 Gacsályi szavazókörre. Elnök : Isaák Elemér, RozsályT Helyettes elnök: Kossuth István, Komlódtótfalu, Póttag: Szoboszlay Vince, Kispeleske. 4. Lázárii szavazókörre. Elnök: Nagy Béla, Lázári. Helyettes el­nök : Maróthy Sándor, Gacsály. Póttag: Ka- nizsay Jenő, Lázári. II. Erdődi választókerületben. 1. Alsóhomoródi szavazókörre. Elnök: Dr. Biró József, Erdőd. Helyet­tes elnök: Rényi Árpád, Zelestyehuta. Póttag: Langhammer József erdész, Ujhuta. 2. Erdődi szavazókörre : Elnök: Dr. Kang Ferenc rk. plébános, Erdőd. Helyettes elnök: Ajtai János, Erdőd. Póttag: Pittner Mátyás, Erdőd. 3. Krasznabélteki szavazókörre. Elnök: Dr. Nagy Sándor, Erdőd. He­lyettes elnök: Standeiszky Osztváld, Nagy- szokond. Póttag: Fugel István Krasznabéltek. 4. Nagymajtényi szavazókörre. Elnök: Krisztis János rk. plébános, Királydaróc. Helyettes elnök : Radetzky Károly, Erdőd. Póttag: Kese Elek, Nagymajtény. 5. Szamoskrassói szavazókörre. Elnök: Sinka Lajos, Szamoskrassó. He­lyettes elnök: N. Szabó Mihály, Ombód. Pót­tag: Ilk József Szamoskrassó. III. Fehérgyarmati választókerületben. i. Fehérgyarmati szavazókörre. Elnök: Vaszkó Gyula, Fehérgyarmat. Helyettes elnök: Kaufmann Béla, Fehérgyar­mat. Póttag: Bornemissza István, Fehér- gyarmat. 2. Jánki szavazókörre. Elnök : Christopf Frigyes, Fehérgyarmat. Helyettes elnök: Rápolti Gyula, Turricse. Póttag: Vásárhelyi Dezső, Kisnamény. 3. Szatmárcsekei szavazókörre. Elnök: Papp József, Szatmárcseke. He­lyettes elnök : Molnár Imre, Nagyar. Póttag : Mártonffy Géza, Penyige. 4 Tiszabecsi szavazókörre Elnök: Bornemissza Béla, Fehérgyarmat. Helyettes elnök: Bortnyik György, Kölese. Póttag: 8zikszó Bálint, Botpalád. 5. Zsarolyáni szavazókörre. Elnök: Dr. Szőke Sándor ügyvéd, Fe­hérgyarmat. Helyettes elnök: Veres László, Zsarolyán. Póttag: Baka Béla, Fülesd. IV. Mátészalkai választókerületben. 1. Gebei szavazókörre. Elnök: Tukacs Lajos, Nyirmegyes. He­lyettes elnök: Hadady Gyula gör. kath. lel­kész, Hodász. Póttag: Teleky László földbir­tokos, Kántorjánosi. 2. Kocsordi szavazókörre. Elnök: Leővey Miklós, Tunyog. Helyet­tes elnök: Szabó János ref. lelkész, Kocsord. Póttag: Nagy Zsigmond pénztárnok, Máté­szalka. 3. Mátészalkai szavazókörre. Elnök: Kincses István ref. lelkész, Mátészalka. Helyettes elnök: Almer Béla gyógyszerész, Mátészalka. Póttag: Farkas Lajos földbirtokos, Ópályi. 4. Nyircsaholyi szavazókörre. Elnök: Tivadar Elek gk. lelkész, Fábián- háza. Helyettes elnök: Asztalos Kálmán ref. lelkész, Fábiánháza. Póttag: Szemán József birtokos, Nyircsaholy. 5. Vitkai szavazókörre. Elnök: Kathona Géza polg. isk. igaz­gató, Mátészalka. Helyettes elnök: Veres Gusztáv, Ilk. Póttag: Id. Kosa Menyhért bir­tokos, Olcsvaapáti. V. Nagybányai választókerületben. 1. Felsőbányái szavazókörre. Elnök: Farkas Jenő, Felsőbánya. He­lyettes elnök: Nagy Lajos, Felsőbánya. Pót­tag : Diamand Károly, Felsőbánya. 2. Misztótíalusi szavazókörre. Elnök: Kiss Sándor ref. lelkész, Misz- tótfalu. Helyettes elnök: Técsi Sándor áll. isk. igazgató, Misztótfalu. Póttag: Vass Mi­hály gazdálkodó, Misztótfalu. 3. Nagybányai I. és II. szavazókörre. Elnök: Dr. Makray Mihály. Helyettes elnök: Bay József. Póttag: Kupás Gyula, Nagybánya. VI. Nagykárolyi választókerületben. 1 Csanálosi szavazókörre. Elnök: .híresek Béla, Nagykároly. He­Julius SZERDA Ap. őszi. lyettes elnök: Kiss Lajos, Halmos. Póttag Tillinger Ferenc, Mezőfény. 2. Mezőpetrii szavazókörre. Elnök: Garzó Imre, Szaniszló. Helyet­tes elnök: Zahoránszky István, Mezőpetri. Póttag: Rimili Antal Mezőpetri. 3. Mezőteremi szavazókörre. Elnök: Csighy István, Krasznaszent- miklós. Helyettes elnök: Solymossy István, Nagykároly. Póttag: Ifj. Veres György Ér- endréd. 4. Nagykárolyi I. szavazókörre. Elnök: Rubletzky Ignác. Helyettes el­nök: Fiók Albert. Rendes tag: Csernyi Jó­zsef. Póttag: Fézer János Nagykároly. 5. Nagykárolvi II. szavazókörre. Elnök: Schiffbeck Károly. Helyettes el­nök : Pénzéi Mihály. Rendes tag: Papp Ist­ván. Póttag: Orosz Lajos, Nagykároly. VII. Nagysomkuti választókerületben. 1 Kapnikbányai szavazókörre. Elnök: Urbán Mihály, Kapnikbánya. Helyettes elnök: Papp Sándor ig. tanító. Póttag: Lachmann Ferenc, Kapnikbánya. 2. Kohói szavazókörre. Elnök: Jeszenszky Béla, Nagysomkut. Helyettes elnök: Szabó Albert tanító, Koltó. Póttag: Herskovics Izidor földbirtokos,Sza­kállasfalva. 3 Kővárhosszul élni szavazókörre. Elnök: Dr. Olsavszky Gyula ügyvéd, Nagysomkut. Helyettes elnök: Halmágyi La­jos intéző, Kővárhosszufalu. Póttag: Szép Kálmán ref. lelkész, Nagysomkut. 4. Magyarberkeszi szavazókörre. Elnök: Dr. Gróf Teleky Jenő, Nagy­somkut. Helyettes elnök: Papp István ref. esperes, Magyárberkesz. Póttag: Hirsch Ig­nác intéző, Kőváremete. 5. Nagysomkuti szavazókörre. Elnök: Pilcz Ede 'plébános. Helyettes elnök: Lázin Tivadar. Póttag: Dr. Tarcsa Aurél ügyvéd, Nagysomkut. VIII. Szinérváraljai választókerületben. 1. Aranyosmegyesi szavazókörre. Elnök: Boross Zoltán. Helyettes elnök: Jakó Pál. Póttag: Szabó József, Aranyos- megyes. 2. Szinérváraljai szavazókörre. Elnök: Mándy Zoltán. Helyettes elnök: Ifj. Papolczy László. Póttag: Irinyi Sándor, Szinerváralja. 3. Batizi szavazókörre. Elnök: Dr. Streihcer Andor, Batizvas- vári. Helyettes elnök: Papp Árpád, Szatmár- udvari. Póttag: Osváth Elek, Batiz. 4 Avasujvárosi és kányaházai szavazókörre. Elnök: Tóth Mór, Patóháza. Helyettes elnök: Széli György. Póttag: Nyáguli Mihály, Avasujváros. JLlL nagyválaszíéku cipőraktárát ajánljuk a t. vevő­közönségnek, mint legolcsóbb bevásárlási forrást Közvetlen a „Pannónia“ mellett. Szatmár és vidéke legnagyobb eipőraktára. Az előrehaladott idény miatt leszállított árban kerülnek eladásra valódi chewreaux és boxbőrből készült legújabb divatu úri, női és gyermek lábbeliek. MT A valódi AMERIKAI KING QUELITI cipők kizárólagos raktára. Lapunk, mai száma 6 oldal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom