Szamos, 1906. július (38. évfolyam, 52-60. szám)

1906-07-01 / 52. szám

6-ik oldal SZAMOS 52. szám. Gyomorbajban szenvedők figyelmébe. Mindazoknak, kik meghűlés, túlterhelés, vagy nehéz emésztésű eledelekkel való táplálkozás miatt gyomorbajba estek, alkalmazzák az Ulrich iubcrt-féle emésztési- és vériisztitó gyógyfübort, mely sok éven át kitűnő gyógyerejü szerül bizonyult: gyomorhurut, gyomorgörcs, gyomorfájás, nehéz emész tés és elnyálkásodás ellen. Ezen gyógyüfbor kitűnő gyógyerejü füvekből borral van készitve es bár nem hajtószer, erő­siti és serkenti az összes emésztési szerveket. A gyógyfübor eltávolit ugyanis minden rendetlenséget a véredényekből tisztítja a vért a kóranyagoktól és előmozdítja az egészséges vér képződését. A gyógyfübor idejekorán való alkalmazása a gyomorbajokat már első fellépésüknél elnyomják. Ne mulasszuk tehát el inkább azt alkalmazni, mint más erős, maró, egészség rontó szert. A fejfájás, fel­böfögés, gyomorhév, szelek, émelygés és hányinger, az idült gyomorbajnak mindannyi korjelei, már néhány- szori bevétel után eltünek. Székrekedés és annak következményei: szorongatás, vértódulás a máj-, lép-és verőczérben (Hamorroidallenden) bélgörcs, szívdobogás, álmatlanság gyorsrn hatva eltávolíttatnak a bár enyhe hatású gyógyfübor alkalmazása által. A gyógyfübor ellensúlyozza az emészhetetlenséget, serkenti az emésztési szervezetet és könnyű székeléssel eltávolit a gyomor- és belekből minden káros anyagot, A soványság, sápadt arczszin, vérszegénység, erőhanyatlás legtöbbnyire a rósz emésztés hiányos vérképződés- és a májkoros állapotnak a következményei. Az ily betegeknél majd teljes étvágytalanság lankadtság. lehangoltság, gyakori fejfájás és álmatlanság következik be és azok lassú ° dásnak indulnak. A gyógyfübor a gyöngült életerőnek uj lendületet nyújt. A gyógyfübor foko' -gyat, elősegíti az emésztést és táplálkozást, hatalmasan serkenti az anyagcserét, gyorsítja és j. a vérképződést, csilla­pítja az izgatott idegeket, uj életet és erőt szerezvén a betegnek. Számos .ismerő és hálaadási levél bizonyítja a fent mondottakat. A gyógyfübor 3 koronás, 4 koronás üvegpalalaczkokban kaphatók a következő gyógyszertá­rakban : Szatmáron az összes gyógyszertárakban, Berencze, Ar.-Megyes, Apa, Lippó, Réztelek, Szatmárhegy, Erdőd. K.-Darócz, Szakasz, Csenger, K.-Tótfalu, Hermanszeg, F.-Gyarmat, Halmi, T.-Terebes, Turcz, Sárköz, Kányaháza, Bikszád, A.-Felsőfalu, Sz.-Váralja. N.-Sikárló, Erdőszáda, Tomonya, Farkasaszó, Zeles- tye, N.-Nyires, N.-Somkut, Sz.-Cseh, Szamos-Ujvár, Zsibó, Zilah, Perecsen, K.-Béltek, Uj-Német, Tasnád, T.-Szántó, Csány, Margittá, Ér-Endréd, Kémer, Sz.-Somlyó, Ér-Mihályfal va, Piskolt, Szaniszló, Fábiánháza, N.-Ecsed, M.-Szalka, Szamosszeg, Olcsva, Vitka, M.-Tarpa, M.-Vári, T.-Ujlak, N.-Szőllős, Huszt, Visk, Técső, Traczköz, F.-Fernezely, N.-Bánya, F.-Bánya, Szakállasfalu, Kovás, Szurdok, N.-Károly valamint Magyaror­szág kisebb községeiben is. A szatmár-nemeti-i gyógyszertár szállítja a gyógyfübort mindenhová az Osz- trák-Magyarország területén eredeti árak mellett, ha legalább 3 palaczkot rendelnek. Óvakodjanak az utánzásoktól ! Tessék Ullrich Hubertféle gyógyfübort kérni! Szatmáron: Bartók László Beer Miklós Beer Mór, Horváth Sándor Kanfmann Dávid Kinél Géza, Ullmann Testvérnk Szűcs József Koos Kálmán Lóvinger József Mertz István, Molnár Mihálv, Rácz István, Reiter B. Rooz Mihály Schwarcz Albert és Fia, Szentpétery M. Unger Ullm. S. gyógysz. Wall on Henrik fia, Somlyay Elemér Csengerben : Kondor Pál. Fehér-Gyarmaton: Blumel Adolf. Balika Miklós Szinér-Váralja Gerber Ödön, Markovics Adolf, Tóth Károly Técső: Róth O., A már 31 éve a ke­rékpár világot uraló eredeti angol Helical Premier és The Campion kerékpárokat dupla harang csapággyal 3 év jótállással, minden árfelemelés nélkül, szigorúan az eredeti gyári árakon 12 és 15 koronás részletre adjuk és kerékpáralkatrészeket az egész világon létező összes kerékpárokhoz kiüső és belső gumik, csengők, lámpák, pedálok, láncok, conusok, csészéket stb. óriási forgal­munk következtében mr 30 % árleszállítással “*8 szállítunk vidékre és bárhová. Javításokat saját műhelyeinkben szakértelemmel olcsón csináljuk. Elsőrendű Singer varrógépek szigruan szabott eredeti gyári árakon 75 koronától feljebb havi 18—10 koronás részletre. (Használt gépeket ( becserélünk.) Láng Jakab és Flä gép nagykereskedők. Ausztria-Magyarország legnagyobb, legmegbíz­hatóbb és legrégibb kerékpár-raktára. Budapest, József- körut 41 sz.-----—■ Fi ók-üzlet: Vili.. Baross-tér 4. és Budán II., Zsigmond-u. 9. Disz árjegyzékünk 1000 képpel ingyen és bérmentve. P — cd :0 -C <x> 50 JS .9­03 O Jí o-1-* x N o in -Q 03 .o £-Q a O vs3 bC CD J A eo & i •O fl i2 m Női kosztümök nagy választékban. Mindenkinek saját érdekében áll, mielőtt gyapjúszövet-szükségletét beszerezné, a SÜT Weisz Gyula (Szatmár, Deák-tér 21.) hazai és angol gyapjúszövet divatáru-házának megtekintése. Nevezett cég e szaKmába vágó cikkekkel a legmesszebb menő igényeknek is meg­felel és bármely fővárosi kereskedővel is versenyképes. Martin Jons & C. L. t. d. angol gyapjúszövet gyárosnak egyedüli raktára. Joó Sándor elismert elsőrendű inű-ruhafestő vegyészeti tisztitó intézete: Deák-tér 2. :'!.jtó“ kőnyVDjoindábán Szatmáron 1906.

Next

/
Oldalképek
Tartalom