Szamos, 1906. június (38. évfolyam, 44-51. szám)

1906-06-03 / 44. szám

8-ik oldal SZAMOS 44. szán?. Gyomorbajban szenvedők figyelmébe. Mindazoknak, kik meghűlés, tullerhelés, vagy nehéz emésztésű eledelekkel való táplálkozás miatt gyomorbajba estek, alkalmazzák az Ulrich luberí-féle emésztési- és vériisztitó gjjógjjfüborí, mely sok éven át kitűnő gyógyerejü szerül bizonyult'• gyomorhurut, gyomorgörcs, gyomorfájás, nehéz emész tés és elnyálkásodás ellen. Ezen gyógyüfbor kitűnő gyógyerejü füvekből borral van készítve es bár nem hajtószer, erő­siti és serkenti az összes emésztési szerveket. A gyógyfübor eltávolít ugyanis minden rendetlenséget a véredényekből tisztítja a vért a kóranyagoktól és előmozdítja az egészséges vér képződését. A gyógyfübor idejekorán való alkalmazása a gyomorbajokat már első fellépésüknél elnyomják. Ne ..mulasszuk tehát el inkább azt alkalmazni, mint más erős, maró, egészség rontó szert. A fejfájás, fel­böfögés, gyomorhév, szelek, émelygés és hányinger, az idült gyomorbajnak mindannyi korjelei, már néhány- szori bevétel után eltünek. Székrekedés és annak következményei: szorongatás, vértódulás a máj-, lép-és verőczérben (Hämorroidallenden) bélgörcs, szívdobogás, álmatlanság gyorsrn hatva eltávolíttatnak a bár enyhe hatású gyógyfübor alkalmazása által. A gyógyfübor ellensúlyozza az emészhetetlenséget, serkenti az emésztési szervezetet és könnyű székeléssel eltávolít a gyomor- és belekből minden káros anyagot, A soványság, sápadt arczszin, vérszegénység, erőhanyatlás legföbbnyire a rósz emésztés hiányos vérképződés- és a májkoros állapotnak a következményei. Az ily betegeknél majd teljes étvágytalanság lankadtság. lehangoltság, gyakori fejfájás és álmatlanság következik be és azok lassú sorvadásnak indulnak. A gyógyfübor a gyöngült életerőnek uj lendületet nyújt. A gyógyfübor fokozza az étvágyat, elősegíti az emésztést és táplálkozást, hatalmasan serkenti az anyagcserét, gyorsítja és javítja a vérképződést, csilla­pítja az izgatott idegeket, uj életet és erőt szerezvén a betegnek. Számos elismerő és hálaadási levél bizonyítja a fent mondottakat. A gyógyfübor 3 koronás, 4 koronás üvegpalalaczkokban kaphatók a következő gyógyszertá­rakban: Szatmáron az összes gyógyszertárakban, Berencze, Ar.-Megyes, Apa, Lippó, Réztelek, Szatmárhegy, Erdőd. K.-Darócz. Szakasz, Csenger, K.-Tótfalu, Hermanszeg, F.-Gyarmat, Halmi, T.-Terebes, Turcz, Sárköz, Kányaháza, Bikszád, A.-Felsőfalu, Sz.-Váralja. N.-Sikárló, Erdőszáda, Tomonya, Farkasaszó, Zeles- tye, N.-Nyires, N.-Somkut, Sz.-Cseh, Szamos-Ujvár, Zsibó, Zilah, Perecsen, K.-Béltek, Uj-Német, Tasnád, T.-Szántó, Csány, Margittá, Ér-Endréd, Kémer, Sz.-Somlyó, Ér-Mihályfal va, Piskolt, Szaniszló, Fábiánháza, N.-Ecsed, M.-Szalka, Szamosszeg, Olcsva, Vitka, M.-Tarpa, M.-Vári, T.-Ujlak, N.-Szőllős, Huszt, Visk, Técső, Traczköz, F.-Fernezely, N.-Bánya, F.-Bánya, Szakállasfalu, Kovás, Szurdok, N.-Károly valamint Magyaror­szág kisebb községeiben is. A szatmár-nemeti-i gyógyszertár szállítja a gyógyfübort mindenhová az Osz- trák-Magyarország területén eredeti árak mellett, ha legalább 3 palaczkot rendelnek. Óvakodjanak az utánzásoktól ! Tessék Ullrich Hubertféle gyógyfübort kérnil Szatmáron: Bartók László Beer Miklós Beer Mór, Horváth Sándor Kanfmann Dávid Kínál Géza, Ullmann Testvérnk Csak üvegekkel vegyünk! Kaphatók; Balíka Miklós Szinér-Váralja Gerber Ödön, Markovics Adolf, Tóth Károly Técső: RÓth O., Szűcs József Szentpétery M. Koos Kálmán Unger Ullm. S. gyógysz. Lővinger József Wallon Henrik fia, Mertz István, Somlyay Elemér „ Molnár Mihály, Rácz István. Reiter B. Csengerben: 1 Kondor Pál. Rooz Mihály Fehér-Gyarmaton: Schwarcz Albert és Fia, Blumel Adolf. Déli Jég és Viszontbizto­sító Társaság. magyarországi osztálya Budapest, Yáci-utca 20. sz. az „Adriai“ biz. társ. házában. Báró prodmaniczKy Frigyes intéző'. Teljesen befizetett alap­tőke 3,000.000 kor. Tartalékok 6,478.798 kor Ezen, a cs. és kir. szab. „Adriai biztosító társulat“ védnök­sége alatt megalakult társaság biztosit különféle terményeket jégkár ellen a legkedvezőbb fel­tételek és a legjutányosabb dij- jak mellett. Biztosítási ajánlatokat elfogadnak és felvilá­gosításokat készségesen adnak az Adriai biztositó társulat“ összes vezér-, fő- és kerületi ügynökei. Szatmári főügynökség : Szatmári Kereskedelmi és Iparbank Részvény Társaság. I Dr. Kelemen, Blum, Darvas- titkárok. Gyertyánliget (Máramarosmegye) a legszebb, legegészségesebb klima­tikus erdei-hegyi gyógyhely, ásvány­fürdő és vizgyógyintézet. Csodálatos szép magas fekvés, por- és szélmentes; ózondus, enyhe levegő, ki­tűnő izü és könnyen emészthető tiszta vasforrások. Teljesen berendezett viz- gyógyintézet. Legradikálisabb gyógysi- ker : vérszegénység, sápkor, idegesség, neurasthenia, gyomor-bélbajok, és női bántalmaknál. Kényelmes, csinos lakások és igen jó ellátás, igen mérsékelt árak. Idény : május—október. Vasúti állomás Nagy-Bocskó. Előnyök: 1. Olcsó árak és fesztelen életmód. 2. Enyhe éghajlat és barátságos környezet. 3. Közeli vasút állomás és jó kocsiút. A fürdőigazgatóság. Részletfizetésre ! — úgyszintén O r> á lr -gyób • es ezus^ ér­ték-tárgyakat mindenkinek, küld havi a kor. részletfizetésre Mendl órarak­tár, Wien, IX/1 Porcelangasse No. 25. Árjegyzéket belyeg ellenében küld. Q00C30000000000 rezszőr hölgyeknél csúnya és eltorzító! Egyedüb biztos, alapos eltávo­lítás gyökerestől mindenkorra a „Szőpvesztő“ által. Ára 7 korona. — Kérjen megismertetést, (prospektust) mely ingyen, bér­mentve zárt levélbeu küldetik. Rendelhető csak Schmidek I. illatszertárában, Budapest, VI. kér. Ó-utcza 12. sz. Joó Sándor elismert elsőrendű mű-ruhafestő vegyészeti tisztitó intézete: Deák-tér 2. Női kosztümök nagy választékban. Mindenkinek saját érdekében áll, mielőtt gyapjúszövet-szükségletét beszerezné, a PÜT Weisz Gyula (Szatmár, Deák-tér 21.) hazai és angol gyapjúszövet divatáru-házának megtekintése. Nevezett cég e szakmába vágó cikkekkel a legmesszebb menő igényeknek is meg­felel és bármely fővárosi kereskedővel is versenyképes. Martin Jons & C. L. t. d. angol gyapjúszövet gyárosnak egyedüli raktára. „Szabadsajtó“ könyvnyomdában Szatmáron 1906.

Next

/
Oldalképek
Tartalom