Szamos, 1906. március (38. évfolyam, 17-25. szám)

1906-03-18 / 22. szám

■S ik oldal. SZAMOS 22. szám. Oh jaj ! I Megfojt ez az átkozott köhögés! Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás ellen gyors és biztos hatásúak EGGER rnellpastiliái az étvágyat nem rontják és kitűnő ízűek Doboza I korona és 2 korona. Próbadoboz 50 fi. Fő és szétküldés! raktár : „NÁDOR“ GYÓGYSZERTÁR Budapest, VI., Váczi-körut 17. sz. Kapható: Szatmárnémeti: Bossin József, Horváth József, Irgalmasok, Rajzinger Sándor, Rohrlich Sámuel, Unger Ullman Sándor és Bartók László drog. Mátészalka : Áln.er Béla — Nagy-Bánya: Ember Elek, Vass Lajos Bajnáczy Sándor. Csenger : Katona Ágoston. Éljen ! Egger mellpasztilla csakhamar meggyógyított A LiniiMnt. Capsici comp., ^ aRichter-féleHoroony-Paia-txpeiier & • pötljVa. f Ezen elismert kitűnő és fái- ^ dalomc8Íllapító bedörzselósúl használt háziszer bováuárlósa- ^ nál, — a mely minden gyógy- g szertárban kapható, — ^ mindig figyelemmel le- fink a „Horgony4* q egyre és a Richter ^ ez égre. & - m é Kaíapcsomagoló papiros kapható (Szabadsajtéban) 1000 nagy ivenként 8 kor. Gyomorbajban szenvedők figyelmébe. Mindazoknak, kik meghűlés. íutterhe'és, vagy nehéz emésztésű eledelekkel való táplálkozás miatt gyomorbíijba estek, alkalmazzák az SUrirfi iubert-féle Gnjésztési- és véríiszíitó gyógijfübort, mely sok éven át kitűnő gyógyerejü szerül bizonyult '• gyomorhurut gyomorgörcs, gyomorfájás, nehéz emész tés és elnyálkásodás ellen. Ezen gyógyüfbor kitűnő gyógyerejü füvekből borral van készítve es bár nem bajtószer, erő­síti és serkenti az összes emésztési szerveket. A gyógyfübor eltávolít ugyanis minden rendetlenséget a véredényekből tisztítja a vért a kóranyagoktól és előmozdítja az egészséges vér képződését. A gyógyfübor idejekorán való alkalmazása a gyomorbajokat már első fellépésűknél elnyomják. -'Je^mulasszuk tehát el inkább azt alkalmazni, mint más erős, maró, egészség rontó szert. A fejfájás, fal- ijöföqés. g omorhév. szelek, émelygés és hányinger, az idült gyomorbajnak mindannyi korjelei, már néhány- 3Zon bevétel után eltünek. Székrekedés és annak következményei: szarongatás. véríóduiás a mái-, iép- é.s verő ezerben (Hamorrcidalle^den) bélgörcs, szívdobogás, álmatlanság gyors? n hatva eltávolíttatnak a bár enyhe hatású gyógyfübor alkalmazása által. A gyógyfübor ellensúlyozza az emászhetetlenséget, serkenti az emésztési szervezetet és könnyű székeléssel eltávolít a gyomor- és belekből minden káros anyagot, A soványság, sápa d arezszin, vérszegénység, eröhanyatlás legtöbbnyire a rósz emésztés hiányos ’.érképződés- és a májkoros állapotnak a következményei. Az ily betegeknél majd teljes étvágytalanság Lnkaiítssg, lehangoitság, gyakori fejfájás és álmatlanság következik be és azok lassú sorvadásnak indulnak. A gyógyfübor a gyöngült életerőnek uj lendületet nyújt. A gyógyfübor fokozza az étvágyat, elősegíti az emésztést és táplálkozást, hatalmasan serkenti az anyagcserét, gyorsítja és javitja a vérképződést, csilla­pítja az izgatott idegeket, uj életet és erőt szerezvén a betegnek. Számos elismerő és hálaadási levél bizonyltja a fent mondottakat. A gyógyfübor 3 koronás, 4 koronás iivcgpalalaczkokban kaphatók a következő gyógyszertá­rakban : Szatmáron az összes gyógyszertárakban, Berencze, Ar.-Megyes, Apa, Lippó, Réztelek, Szatmárhegy, Erdőd. K.-Darócz. Szakasz, Csenger, K.-Tótfalu, Hermanszog, F. Gyarmat. Halmi, T.-Terebes, Turcz, Sárköz, Kányaháza, Bikszád, A.-Felsőfalu, Sz.-Váralja. N.-Sikárló, Erdőszáda, Tomonya, Farkasaszó, Zeles- tye, N.-Nyires, N.-Somkut, Sz.-Cs h, Szamos-Ujvár, Zsibó, Zilah, Perecsen, K.-Béltek, Üj-Német, Tasnád, T.-Szántó, Csány, Margittá, Ér-Endréd, Kémer, Sz.-Somlyó, Ér-Mihályfal va, Piskolt, Szaniszló, Fábiánháza, N.-Eesed, M.-Szalka, Szamosszeg, Olcsva, Vitka, M.-Tarpa, M.-Vári, T.-Ujlak, N.-Szőllős, Huszt, Visk, Técső, J'raczköz, F. Fernezely, N.-Bánya, F.-Bánya, Szakállasfalu, Kovás, Szurdok, N.-Károly valamint Magyaror­szág kisebb községeiben is. A szatmár-nemeti-i gyógyszertár szállítja a gyógyfübort mindenhová az Osz- trák-Magyarország területén eredeti árak mellett, ha legalább 3 palaczkot rendelnek. Óvakodj, itak az utánzásoktól ! Tessék Ullrich Hubertféle gyógyfübort kérni! fi ft ¥ ft ¥ ft fi E fi u fi w fi \ i? ft Ä flg S fi ¥ fi Is A ír I fi HyaValyatírSs. A ki szédülésben, görcsökben és más nervós állapotban szenved, kérjen brosttrt róla. Kapható ingyen és franko a szabd hattyú gyógyszertár által Majna Frankfurt ******* A már 31 éve a ke­rékpár világot uraló eredeti angol Helical Premier es liie Campion kerékpárokat dupla harang csapággyal 3 évi jótállással, minden árfelemelés nélkül, szigorúan az eredeti gyári árakon 12 és 15 koronás részletre adjuk és kerékpáralkatrészeket az egész világon létező összes kerékpárokhoz külső és belső gumik, csengők, lámpák, pedálok, láncok, conusok, csészéket stb. óriási forgal­munk következtében W 30 % árleszállítással szállítunk vidékre és bárhová. Javításokat sajá. műhelyeinkben szakértelemmel olcsón csináljuk Elsőrendű Sin er varrógépek szigruan szabott eredeti gyári árakon 75 koronától feljebb havi 8-10 koronás részletre. (Használt gépeket becserélünk.) Láng Jakab és Fia Budapest, JOzsef- körut 41 =>z. —- --—: FióJrdziet. Baross-tér 4. nirf' árjegyzékünk 1000 képpel ingyen és bérmentve. M ****** xsvaxnv - «amgarawre -j Vigyázni ezen bejegyzett védjegyre! Az egészség védbástyája a jó táplálkozás! SorvaszTó betegségben szenvedő, erőben és test­súlyban visszamaradt, vagy fogyatkozó egyének­nek igen fontos az a tnda', hogy az Egger- EmulsÍO-ban oly szerrel rendelkeznek, mely teljes mértékben képes pótolni testalkatuk és egészségük hiányait és helyreállítani az elvesz­tett erőt. -— Kérjük a t. orvos urakat és a kö­zönséget tüzetesen Egger-féle készítményt kérni. A jüdor*6yőgy$zcrtár, Budapest, VI., Váci-Bőrűt 17. bárkinek küld egy ingyenes próbái 30 fillér elő­zetes beküldése ellenében, (csomagolás és portóért.) nagy üveg „Egger-Emulsió 2 korona árban: EgV eredeti Kapható : Szatmárnémeti : Bossin József, Horváth József, Irgalmasok, Rajzinger Sándor, Rohrlic,hSá- muel, Unger Ullman Sándor. Csenger : Katona Ágos­ton. Mátészalka : Álmer Béla. Nagy-Bánya : Ember Elek, Vass Lajos gyógyszertárakban. CD I CC ‘«3 CIS C/3 «5 INI GO CÖ Gépolaj és zsiradék raktár. A gazdaközönség ügyeimébe! A tavaszi idény közeledtével ajánlom az alább felsorolt mm Gabonafélék:: Minden elsőrendű minőségben ; különféle tavaszi árpák, zabok és tiszta bükköny, tavaszi rozs, tavaszi búza, ló- fogu tengeri, piros és fehér köles. Herefélék ; Kizárólagosan magyar származású, elsőrendű minőségben. Stíriai vörös lóheremag, lueernamag, baltaozin komócs nraag, spergula-mag. — Eredeti észak-németországi, legmagasabb csira képességgel biró répamagvak, mindenféle fajban. A t gazda közönség üzletein fennállása óta tanúsított szives bizalmát a jövőben is kérve vagyok kiváló tisztelettel ifj. Freund Sámuel. Tarka és barna bab elsőrendű minőségben, a legjutányosabb árban. .Szabadsajté“ könyvnyomdában Szatmáron 1906. %

Next

/
Oldalképek
Tartalom