Szamos, 1906. március (38. évfolyam, 17-25. szám)

1906-03-08 / 19. szám

Az A. B. C.-égö petróleum- izzó fényre. (1906. Modell) Ára csak 8 kor, üveg és porcelán kereskedésében. teljesen készen, izzó harisnyával, henger­rel és hozzátartozó­val. Olyan fényesen ég, mint a gázizzó és egy liter petróle­umot 18-20 óra alatt fogyaszt el. Nem kell vagdosni, takarítani mert nem mozgatható, kicserélhető égőgyürük használtatnak, melyek rendkívül tartósak. Oly egyszerű e készülék, hogy a gyermek is kezelheti, ezért a neve — A. B. C. Alkalmas min­den 11-es és 15-ös lámpára, sőt közbe- csusztatott gyűrűkkel más tartályra is elhelyezhető. Raktár Szatmáron : Ösztreicher Tóbiás Mindenféle gyümölcsfa-oltyányok és oltott besztercei szilvafák ela­dása Szász János faiskola tulajdo­nosnál, Nagybányán (Szónatér.) Tessék árjegyzéket kérni. * FÖLDES SÁNDOR termény- és magkereskedése Szatmár, Deák-tér 25. szám. A t. gazda uraknak szives tudomására hozom, hogy legújabb berendezésű saját arankamentesitő gépemen tisztított s a m. kir. vetőmagállomás által Ó 1 O m — zárolt zsákokban Erdélyből beszerzett legkiválóbb lóhere és luezerna magvaimat előnyös árak mellett szállíthatom. Felkérem tehát a t. gazda urakat, megrendeléseiket már most eszközöljék, amennyiben az árak később való­színűleg emelkedni fognak. Ugyancsak ajánlom a legszebb tavaszbuza, árpa, magyar büköny, idei oberndorfi mammuth és olaj­= bogyó-répa magvaimat. = Teljes mértékben ismerve a gazdaközönség igényeit, azon leszek, hogy a vételeknél, mint az eladásoknál a legpontosabban s a leglelkiismeretesebben legyenek kiszolgálva s a velem kötendő üzleteket teljes megelégedésükre lebonyolítsam. Kiváló tisztelettel w ♦ Földes Sándor Deák-tér 25. 0 0 (!) 0 0 (!) (!) l (!) I $ (KsT* Most a legjobb alkalom, a midőn igazán szép I. oszt. szölöojívány és vessző Olcsó pénzen kapható ! Bakator, Ezerjó, Erdei, Furmint, Leányka, Mézesfehér, Mus tosfehér, 01. és Raja. Rizling, Szlankameuká, Veltelini, Alié. bousche, Burgundi, Cabernet, Kadarka, Merlott, Chassl. bl. roug, Musc. Alexandr, Ottonel, Passatuti, stb. stb. ezre 160 kor. száza 18—20 kor. kiváló csemegék: ezre 180—300 kor. száza 20—50 korona. Csaba gyöngye: érik juiius 15-én, száza 70 kor., tiz drb 10 kor. — Európai Sima: ugyanily árban. — Gyökeres 2 éves Riparia portai. 35 Kor., n. oszt. 25 kor., Sima, I. oszt. és Solonis 18 kor., II. oszt. k t(0f. Európai sima vesszők 860 legfinomabb és legújabb fajban legolcsóbb. Árjegyzék, mely mindezek leírását, metszést, érési időt stb. tartalmaz, 68 legszebb eredeti nagyságú fény- nyomattal 75 fillér beküldése ellen bérmentve. Megrendelést 1% előleggel kér ; Willinger Márton szőlészete, Zomba, Tolna-m. Excelsior zöld ojtó gumi: 98 százalék megeredést biztosit 1 kgr. cirka 12.000 drb 35 kor., fél kgr. 18 kor., negyed kgr. 10 korona. Hordók I több ezer hektoliter igen jó karban, részben egyszer használt s most is bor van benne. Transport és ászok hektoliterje 4 és fél — 7 korona. 1 0 0 0 (!) Kérjen csak Seile & Kary's Legjobb tisztítószer mindenféle sárga és fekete cipőknek, Különösen ajánlható boxcalfs-, oscaria-, chevreaux- és lackcipőkhöz. & Bécs, XII., 1. & — Joó Sándor elismert elsőrendű mű-ruhafestő vegyészeti tisztitó intézete: Deák-tér 2. Nyomatott a „Szabadsajtó“ könyvnyomdában Szatmáron 1906. Gyomorbajban szenvedők figyelmébe. Mindazoknak, kik meghűlés, túlterhelés, vagy nehéz emésztésű eledelekkel való táplálkozás miatt gyomorbajba estek, alkalmazzák az Bllricíi Subert-félG emésztési- és vértisztiió gyógyfübort, mely sok éven át kitűnő gyógyerejü szerül bizonyult: gyomorhurut, gyemorgörcs, gyomorfájás, nehéz emész tés és elnyálkásodás ellen. Ezen gyógyüfbor kitűnő gyógyerejü füvekből borral van készitve es bár nem hajtószer, erő­siti és serkenti az összes emésztési szerveket. A gyógyfübor eltávolít ugyanis minden rendetlenséget a véredényekből tisztítja a vért a kóranyagoktól és előmozdítja az egészséges vér képződését. A gyógyfübor idejekorán való alkalmazása a gyomorbajokat már első fellépésűknél elnyomják. Ne mulasszuk tehát el inkább azt alkalmazni, mint más erős, maró, egészség rontó szert. A fejfájás, fel­böfögés, gvomorhév, szelek, émelygés és hányinger, az idült gyomorbajnak mindannyi korjelei, már néhány- szori bevétel után eltünek. Székrekedés és annak következményei: szorongatás. vértódulás a máj-, lép-és verőczérben (Hämorroidallenden) bélgörcs, szívdobogás, álmatlanság gyorsén hatva eltávolíttatnak a bár enyhe hatású gyógyfübor alkalmazása által. A gyógyfübor ellensúlyozza az emészhetetlenséget, serkenti az emésztési szervezetet és könnyű székeléssel eltávolit a gyomor- és belekből minden káros anyagot, A soványság, sápadt arczszin, vérszegénység, erőhanyatlás legtöbbnyire a rósz emésztés hiányos vérképződés- és a májkoros állapotnak a következményei. Az ily betegeknél majd teljes étvágytalanság lankadtság, lehangcltság, gyakori fejfájás és álmatlanság következik be és azok lassú sorvadásnak indulnak. A gyógyfübor a gyöngült életerőnek uj lendületet nyújt. A gyógyfübor fokozza az étvágyat, elősegíti az emésztést és táplálkozást, hatalmasan serkenti az anyagcserét, gyorsítja és javítja a vérképződést, csilla­pítja az izgatott idegeket, uj életet és erőt szerezvén a betegnek. Számos elismerő és hálaadási levél bizonyítja a fent mondottakat. A gyógyfübor 3 koronás, 4 koronás üvegpalalaczkokban kaphatók a következő gyógyszertá­lakban : Szatmáron az összes gyógyszertárakban, Berencze, Ar.-Megyes, Apa, Lippó, Réztelek, Szatmárhegy, Erdőd. K.-Darócz, Szakasz, Csenger, K.-Tótfalu, Hermanszeg, F.-Gyarmat, Halmi, T.-Terebes, Turcz, Sárköz, Kányaháza, Bikszád, A.-Felsőfalu, Sz.-Váralja. N.-Sikárló, Erdöszáda, Tomonya, Farkasaszó, Zeles- tye, N.-Nyires, N.-Somkut, Sz.-Csch, Szamos-Ujvár, Zsibó, Zilah, Pere csen, K.-Béltek, Uj-Német, Tasnád, T.-Szántó, Csány, Margittá, Ér-Endréd, Kémer, Sz.-Somlyó, Ér-Mihályfal va, Piskolt, Szaniszló, Fábiánháza, N.-Ecsed, M.-Szalka, Szamosszeg, Olcsva, Vitka, M.-Tarpa, M.-Vári, T.-Ujlak, N.-Szőllős, Huszt, Visk, Técső, Traczköz, F.-Fernezely, N.-Bánya, F.-Bánya, Szakállasfalu, Kovás, Szurdok, N.-Károly valamint Magyaror­szág kisebb községeiben is. A szatmár-nemeti-i gyógyszertár szállítja a gyógyfübort mindenhová az Osz- trák-Magyarország területén eredeti árak mellett, ha legalább 3 palaczkot rendelnek. Óvakodjanak az utánzásoktól ! Tessék Ullrieh Hubertféle gyógyfübort kérni!

Next

/
Oldalképek
Tartalom