Szamos, 1902. január (34. évfolyam, 1-9. szám)

Gazdák Lapja, 1902-01-09 / 2. szám

ilyen burgonyát vagy nyersen összevágva, vagy főzve és összezúzva bordóbba, kádakba, ver­mekbe stb. tapossuk és ott megsavanyodni hagy­juk. Hordókban a felső rétegek penészedését megakadályozandó, vízzel borítjuk el, vermekben vékony árpatörekréteggel és vastagabb földré­teggel. A savanyodás hamar végbemegy és 2—3 hét múlva kellemes savanyu, burgonyasa­látáéhoz hasánló szag elárulja el, hogy a sava­nyodás "folyamata befejeződött és különösen szarvasmarhával (7—15 kg. naponként és da­rabonként) természetesen erőtakarmány hozzá adásával föletethető. Erötakarmányok nélkül a burgonya nagyobb mennyiségben való föletetése sem egy, sem más formában nem ajánlatos, mert nitrogónmentes anyagokban gazdag, de proteinban szegény takarmány. Ilyen módon kisebb birtokon is 10—12 db. számos marhának (fejős tehén, ökör) és néhány sertésnek naponta 200—250 kg. burgonyát lehet adni s a bősé­gesebb takarmányozással a jószágállományból nagyobb haszon is lesz elérhető. Ha a gazdák követnék ezt az eljárást, akkor a burgonya ára nem eshetnék annyira és a csemegeburgonyát is jobban fizetnék. A közeli leborjazás biztos jelét közli a „Königsbergi mező- és erdőgazdasági újság.“ Vannak esetek, mikor a leborjazás idejét nem tudhatjuk biztosan, holott azt tudni kellene, mint például vásárlásnál is, hogy az ellesnél segédkezhessünk. Nem mindig közeli jelei a leborjazásnak a tőgy feszültsége, az oldalaknak a csipőtájéknál való beesettsége, a borjúnak az anyatestben való m zgása, a csecseknek tejbő­sége, az anyaállat megváltozott viselkedése. Gyakran előfordul, hogy egy-egy tehenen ezek a jelek napokig jelen vannak, különösen na­gyon erős, bikaborjuk előtt. Pedig biztos jelre szükség van. És egy ilyen jelünk van abban az in-ban, mely a farktőtől a külső medencze- csont felé húzódik. A mig ez az in kemény és feszült, addig a leborjazás ténye nincs közvet­lenül közel, ha azonban lágy és laza, akkor a tehén bizonyosan leborjazik 24 óra alatt, s ha az in már egészen eltűnt, az aktus néhány óra múlva bekövetkezik. Az innak gyakori megta- pintásával tehát megbizonyosodhatunk a lebor­jazás időpontjáról. ELADÁS-VÉTEL. A Szatmámegyei Gazdasági Egyesület amerikai szőlőtelepéu f évben a következő fajú oltások kerülnek eladásra: I. Riparia Portalis alanyon : Sima zöld oltásból: olasz rizling 6880, jár- dovány 1060, piros chasselas 1175, vegyes chas- selas furmint 3330, bakator 6320, erdei nagy- burgundi 1460, rakszőlő 300, fekete törő 280, budai 430, vegyes borfaj 1930 és vegyes csemege 2700 db. Ára 12 fii. drbként 2 és 3 éves gyökeres Ripária vesszőbe zölden oltott: madeleine 1378, piros chasselás 1208, fehér chasselas 628 db. Ára 26 fii. drbként. Gyökereztetett 2 éves zöld oltásból: Nagy burgundi 72 db. Ára 26 fillér drbonkint. 1 éves gyökeres fás oltásból: olasz rizling 750, járdovány 822, passatutti 8060, sárga mus­kotály 820, madeleine 90, fehér chasselás 15, piros chasselas 1600, vegyes csemege 390, ve­gyes borfaj 640 db. Ára 20 fillér drbonkóut. 2 éves gyökeres fásoltásból; olasz rizling 1357, furmint 522, madeleine 1270, piros chas­selas 700. fehér chasselas 100, járdovány 50, sauvignon 4 db. Ára 26 fiiér drbonkint. II. Solonis Viticola alanyon: Sima zöld oltásból: bakator 1870 drb. Ára 12 fillér drbonként. Gyökereztetett 2 éves zöld oltásból: ba­kator 582 drb. Ára 26 fillér drbonként. III. Rupestris Monticola alanyon : Sima zöld oltásból: vegyes csemege 100 darab. Ára 12 fillér drbonkint. 2 és 3 éves gyökeres amerikai vesszők: Ripária Portális ezrenként 40 kor. Rupertis Monticola „ 28 „ 1 éves gyökeres amerikai vesszők: Riparia Portális ezrenként 30 kor. Rupeftis Monticola „ 24 kor. Sima amerikai vessző: Riparia Portális 1. o. ezrenként 20 kor. „ „ II. o. ezrenként 12 kor. „ Selecta I. o. „ 10 kor. Rupertis Monticola I. o. „ 10 kor. Vitis Soionis I. o. „ 10 kor. York Madeira I. o. „6 kor. Előjegyzések úgy, mint rendelések a Szat- mármegyei Gazdasági Egyesület titkári hivata­lánál eszközlendők, előjegyzések a vételár 20% ának előleges lefizetése mellett. Az egyesület tagjai 10% árkedvezményben részesülnek. Csomagolás és vasútra szállítás, feladásért a szokványoknak megfelőleg sima vessző után 1 K 20 f., oltvány és gyökeres vessző után 2 K számittatik ezrenként. Vételre kerestetik 30 métermázsa „Vik­toria“ és 30 métermázsa őszi tavaszi forgó búza. Eladó Szatmáron a méntelepen lerakott mintegy 15 mm. elsőrendű minőségű réti széna. Eladó 1 drb. 11 soros Clayton-féle hasz­nált, de jó karban levő vetőgép. Felvilági tás- sal szolgál a Sz. G. E. titkári hivatala. Kerestetik megvételre bármily nagy meny nyiségü széna, buzaszalma, rozsszalma zsúp (kévékben) és rozs szecska 50 waggontól felfelé. Lehet több gazdánál és több községben is; természetesen előny, ha vasútállomáshoz közel van. Bejelentéseket, elfogad s közvetít a Szat- mármegyai Gazd. Egyesület, hova czélszerü je­lezni azt is, hogy esetleg mótermázsánként leg­közelebbi vasúti állomásra préselve szállítva mi az ára ? miK. “ Jékey László urnák Bpest, Pozsonyi Gá­bor által szerkesztett és kiadott Szatmárvárme­f yi közigazgatási naptár e napokban megjelenik, ra 2 korona. Nyomatott a „Szabadsajtó“ könyvnyomdában Szatmáron. 1902.

Next

/
Oldalképek
Tartalom