Szamos, 1901. november (33. évfolyam, 88-95. szám)

1901-11-17 / 92. szám

CsaH JtlTjü-fílíl fegaduttH el! A valód1 pernek1 fü-czukorka kék papír dobozokban kapható a minden dobozon a készítő : Rcthy Béla aláírása látható. Eltérő készítmények, mint ha­misítványok visszautasi tandók H Kf(f(1^)rHlei]rik gyártmánya kizárólagos raktára. SS fritze ö. elismert SS SS co >ca ez-CT3 = § nes borostyán olaj fényfestéke | Padlózatra j. | lé a: olásra | 8 8 Felülmúlhat I n tartósságra —g---------------------és fényre ! A lög’jobb. E használható mindenki ál'al Szárad felelősség mellett 6 óra a. '^SS^ Raktár Szatmáron : Lővinger Józsefnél. Deák-tér 17. sz. Lengyel Endre ur házában, a Literáty-féle gyógyszertár szomszédságában. Mintakártyák ugyanott ingyen. A t. vevők kívánságára rendelkezésre áll egy szakképzett festő kr a pad ők befesté- sét |3J méterenként 6 fillérért elkészíti. Alulírottak az általunk régibb idő,használt Fritze O.-féle borostyán olaj fényfestékkel igen meg vagyunk elégedve s azt mint páratlan jó padlózat-fénymázat mindenkinek bátran ajánlhatjuk különösen fénye és tartós­ságára nézve. Tabajdi Lajosné. Hauscha Jánosné. 3 cu­es CD­cu Gyomorbajban szenvedők figyelmébe! Mindazoknak, kik meghűlés, tulterhe'és, vagy nehéz emésztésű eledelekkel való táplálkozás miatt gyomorbajba estek, alkalmazzák az Ullrich Mubert-fále güigszIésí- és vértisztitó gyógyíübort, mely sok éven át kitűnő gyógyerejü szerül bizonyult: gyomorhurut gyomorgörcs, gyonorfájás, nehéz emész­tés és elnyálKásodas elien. Ezen gyógyfübor kitűnő gyógyerejü füvekből borral van készítve es bár nem hajtószer, erő­síti és serkenti az összes emésztési szerveket. A gyógyfübor eltávolít ugyanis minden rendetlenséget a véredényekből tisztítja a vért a kóranyagoktól és előmozdítja az egészséges vér képződését, A gyógyfübor idejekorán való alkalmazása a gyomorbajokat már első fellépésűknél elnyomják, ^..mulasszuk tehát el inkább azt alkalmazni, mint más erős, maró, egészség rontó szert. A fejfájás, fel­böfögés. g omorhév. szelek, émelygés és hányinger, az idült gyomorbajnak mindannyi korjelei, már néhány­szor bevétel után eltűnnek. Székrekedés és annak következményei: szorongatás, vértódulás a máj-, lép-és verőezérben (Hämorroidallenden) bélgörcs, szívdobogás, álmatlanság gyorsan hatva eltávolíttatnak a bár enyhe hatású gyógyfübor alkalmazása által. A gyógyfübor ellensúlyozza az emészheteilanséget, serkenti az emésztési szervezetet és könnyű székeléssel eltávolít a gyomor- és belekből minden káros anyagot, A soványság, sápadt arezszin, vérszegénység, erőhanyatlás legtöbbnyire a rósz emésztés hiányos vérképződés- és a májkoros állapotnak a következményei. Az ily betegeknél majd teljes étvágytalanság Unkadtság, lehangoltság, gyakori fejfájás és álmatlanság következik be és azok lassú sorvadásnak indulnak. A gyó_gyfübor a gyöngült életerőnek uj lendületet nyújt. A gyógyfübor fokozza az étvágyat, elősegíti az emésztést és táplálkozást, hatalmasan serkenti az anyagcserét, gyorsítja és javitja a vérképződésf, csilla­pítja az izgatott idegeket, uj életet és erőt szerezvén a betegnek. Számos elismerő és hálaadási levél bizonyltja a fentmondottakat. A gyógyfübor I forintos, 2 forintos üvegpalalaczkokban kaphatók a következő gyógyszertá­rakban : Szatmáron az összes gyógyszertárakban, Berencze, Ar.-Megyes, Apa, Lippó, Réztelek, Szatmárhegy, Erdőd. K.-Daróez, Szakasz, Csenger, K.-Tótfalu, Hermanszeg, F.-Gyarmat, Halmi, T.-Terebes, Turcz, Sárköz, Kányaháza, Bikszád, A.-Felsőfalu, Sz.-Váralja. N.-Sikárló, Erdőszáda, Tomonya, Farkasaszó, Zeles- tye, N.-Nyires, N.-Somkut, Sz.-Cseh, Szamos-Ujvár, Zsibó, Zilah, Perecsen, K.-Béltek, Uj-Német, Tasnád, T.-Szántó, Csány, Margittá, Er-Endréd, Kémer, Sz.-Somlyó, Ér-Mihályfalva, Piskolt, Szaniszló, Fábiánháza, N.-Ecsed, M.-Szalka, Szamosszeg, Olcsva, Vitka, M.-Tarpa, M.-Vári, T.-Ujlak, N.-Szőllős, Huszt, Visk, Técső, Traczköz, F.-Fernezely, N.-Bánya, F.-Bánya, Szakállasfalu, Kovás, Szurdok, N.-Károly valamint Magyaror­szág kisebb községeiben is. A szatmár-nemeti-i gyógyszertár szállítja a gyógyíübort" mindenhová az Osz- trák-Magyarország területén eredeti árak mellett, ha legalább 3 palaczkot rendelnek. Óvakodjanak az utánzásoktól! Tessék UHrieh HubertTélé gyógyfübort kérni. 35 33 Ku(!!e,LH!lf gyártmánya kizárólagos raktára. H Oh jaj Köhögés rekedtség és elnyálkásodás ellen gyors és biztos hatásúak Egger mellpasztillái,f, az étvágyat nem rontják és kitűnő ízűek. Doboza 1 k. és 2 k. Próbadoboz 50 fl. Fö és szétkiildési raktár : Éljen! „NÍDOR“ Megfojt ez az átkozott GYÓGYSZERTÁR Budapest VI. Váci-körűt 17 Egger mellpasztilla csakhamar meggyógyított. Kapható: SZATMÁRNÉMETIBEN: Bossin József, Irgalmasok, Rajzinger Sándor, Rohrlich Sámuel, Uuger Qllmann Sándor gyógyszertárakban. CSENGrERBEN : Katona Ágoston gyógy­szertárában. M. SZÁLKÁN: Almer Béla gyógyszertárában, N.-BÁNYÁN: Ember Elek, Vass Lajos gyógyszertárakban. better fajos is társa laHncsHráí czégnsl SZATMÁRON, (a vasúti sorompó átellensben) Dus választékban kapható mérsékelt árak mellett mindennemű épületfa, deszka, lécz és zsindely, faragott tölgy és lábfa, gőzölt bükkfadeszka. Az építkezéshez szükséges eszközök. Nagy raktár : * beoesini portland és román ezementekben. Di\ Heídelberg-féle kátrány, earbolineum tinktura (fakonzerválásra.) I. rendű porosz és salgdtarjáni kőszén szalon fű­téshez; mindennemű mosott és kovács-szén, továbbá bükkfa stb. szenek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom