Szamos, 1901. július (33. évfolyam, 53-60. szám)

1901-07-07 / 54. szám

Értesítés. Tisztelettel értesítem Szatmár és vidéke n. é. közönségét, hogy Szatmáron, Csatorna-utcza 3. szám alatti kocsigyártó üzletemben készen levő uj koesiaimat, n. m.: családi fedeles 2 db., kisebb könnyű fe­deles 1 db., azonkívül fekete fedeletleu 2 db., könnyű és csinos sárga natúr koesiaimat 5 drb. helyszűke miatt a legjutányosabb ár­ban adom el. Minden kocsimért 2 évi jótállást vállalok. Ezenkívül elvállalom mindenféle kocsik javítását, fényezését és teljesen újjá ala­kítását. — Kocsik javításáért és tartós fényű fényezéséért jótállók és kocsi posztóim tartós sziliéért évekig-felelek. A n. é. közönség szives pártfogását kérve kész szolgálattal Bezdek József, ezelőtt Venczel István kocsigyártó. m i i a m © m m m m Keil-lakk (Glasur) Legkitűnőbb mázol-szer puha padló számára. 1 nagy palaczk ára 1 frt 35 kr. 1 kis palaczk ára 68 kr Viasz-kenöcs legjobb és legegyszerűbb beeresztő-szer menye padló számára. 1 köcsög ára GO kr. Arany-fénymáz képkeretek, satöbbi bearauyozására Egy kis palaczk ára 20 kr. Fehér llGlasur"-fénymáz Legjobb szer mosdó-asztabk, ajtók, ablakdeszkák stb. ujonuani befestésére 1 doboz ára 45 kr. Mindenkor kapható; Losonczy Józsefnél Szatmáron. V ' S-. 1 i 1 Hölgyek nélkülöz­hetetlen. A női szépség iHamisitók biróilag üldöztet- nek. elérésére, tökéletesítésére és fentartá- sára legkitűnőbb és legbiztosabb a FÖLDES-féle Margit Krímé mely vegytiszta, sem higanyt, sem ólmot nem tartalmaz, teljesen ártalmatlan és zsírmentes. Ezen világhírű arczkenőcs pár nap alatt eltávolít szeplőt, májfoltot, pattanást, bőratkát (Mitessel) és minden más bőr­bajt. Kisimítja a ránezokat, redőket, himlőhelyeket és az arezot fehérré, si­mává és üdévé varázsolja. Legkitűnőbb óvszer a nap és “ szél befolyása ellen. Ára : kis tégely 1 K., nagy tégely 2 K., Margit hölgypor T K. 20 f., Margit szap­pan 70 f;, Margit fogpép (Zahnpasta) 1 K., Margit arezviz 1 K. Számtalan elismerő és köszönö' levél. Postán utánvétellel vagy a pénz előzetes beküldése után küldi a készitő: FÖLDES KELEMEN gyógyszerész ARAD. Kapható minden gyógyszertárban, dro­gériában és illatszer-kereskedésben. Főraktár Szatmáron: BossinJózsef, Roehlich Sámuel, Unger Ullmann Sándor, gyógy­szertárában. Gyomorbajban szenvedők figyelmébe ! Mindazoknak, kik meghűlés, tulterhe'és, vagy nehéz emésztésű eledelekkel való táplálkozás miatt gyomorbajba estek, alkalmazzák az Ulrich fuberMéle erncsztési- gs Yériisztitó gyógyfübort, mely sok éven át kitűnő gyógyerejü szerül bizonyult: gyomorhurut, gyomorgörcs, gyomorfájás, nehéz emész­tés és elnyálkásodis fiién. Ezen gyógyfübor kitűnő gyógyerejü füvekből borral van készitve es bár nem hajtószer, erő- siti és serkenti az összes emésztési szerveket. A gyógyfübor eltávolit ugyanis minden rendetlenséget a véredényekből tisztitja a vért a kóranyagoktól és előmozdítja az egészséges vér képződését. A gyógyfübor idejekorán való alkalmazása a gyomorbajokat már első fellépésüknél elnyomják. Ne mulasszuk tehát el inkább azt alkalmazni, mint más erős, maró, egészség rontó szert. A fejfájás, fel- böföqés, g^omorhév. szelek, émelygés és hányinger, az idült gyomorbajnak mindannyi korjelei, már néhány- szori bevétel után eltűnnek. Székrekedés és annak következményei: szorongatás. vértódulás a máj-, lép-és verőczérben (Hámorroid illendőn) bélgörcs, szívdobogás, álmatlanság gyorsan hatva eltávolíttatnak a bár enyhe hatású gyógyfübor alkalmazása által. A gyógyfübor ellensúlyozza az emészhete-lenségei, serkenti az emésztési szervezetet és könnyű székeléssel eltávolit a gyomor- és belekből minden káros anyagot, A soványság, sápatt arczszin, vérszegénység erőhanyatlás legtöbbnyire a rósz emésztés hiányos vérképződés- és a májkoros állapotnak a következményei. Az ily betegeknél majd teljes étvágy! alanság lankadtság. lehangoltság, gyakori fejfájás és álmatlanság következik be és azok lassú sorvadásnak indulnak. A gyógyfübor a gyöngült életerőnek uj lendületet nyújt. A gyógyfübor fokozza az étvágyat, elősegíti az emésztést és táplálkozást,, hatalmasan serkenti az anyagcserét, gyorsítja és javítja a vérképződést, csilla­pítja az izgatott idegeket, uj életei és erőt szerezvén a betegnek. Számos elismerő és hálaadási levél bizonyítja a fentmondottakat. A gyógyfübor I forintos, 2 forintos üvegpalalaczkokban kaphatók a következő gyógyszertá­rakban : Szatmáron az összes gyógyszertárakban, Berencze, Ar.-Megyes, Apa, Lippó, Réztelek, Szatmárbegy, Erdőd. K.-Darócz, Szakasz, Csenger, K.-Tótfalu, Hermanszeg, F.-Gyarmat, Halmi, T.-Terebes, Turcz, Sárköz, Kányabáza, Bikszád, A.-Felsőfalu, Sz.-Váralja. N.-Sikárló, Erdőszáda, Tomonya, Farkasaszó, Zeles- tye, N.-Nyires, N.-Somkut, Sz.-Cseh, Szamos-Ujvár, Zsibó, Zilah, Perecsen, K.-Béítek, Uj-Német, Tasnád, T.-Szántó, Csány, Margittá, Ér-Endréd, Kémer, Sz.-Somlyó, Ér-Mihályfalva, Piskolt, Szaniszló, Fábiánháza, N.-Ecsed, M.-Szalka, Szamosszeg, Olcsva, Vitka, M.-Tarpa, M.-Yári, T.-Ujlak, N.-Szőllős, Huszt, Yisk, Técső, Traczköz, F.-Fernezely, N.-Bánya, F.-Bánya, Szakállasfalu, Kovás, Szurdok, N.-Károly valamint Magyaror­szág kisebb községeiben is. A szatmár-nemeti-i gyógyszertár szállítja a gyógyfübort mindenhová az Osz- trák-Magyarország területén eredeti árak mellett, ha legalább 3 palaczkot rendelnek. Óvakodjanak az utánzásoktól! Tessék Ullrich Hubert-féle gyógyfübort kérni. TARTSUNK VERSENYT A FŐVÁROSSAL. VAJDA MIHÁLY úri és női divatáruháza Szatmár. Deák-tér 10. sz. Mint fővárosunk nagy áruházai, úgy ón is minden vevőmnek — még a legkisebb bevásárlásnál is — pénztáramnál egy fénykép-jegyet szolgálok ki, a melyen a bevásárolt összeg nyugtatványozva lesz. A midőn a bevásárolt áruk a 10 koronát meghaladják, vagy ha 10 korona értékű áru lesz egyszerre bevásárolva minden vevőnek ingyen adok “S?* a saját, vagy bármely nekem átadott fénykép után mintából választott tetszés szerinti formára felvett élethü Photo Emaille fényképet. Csupán az aranyozott bronze keretért önköltségemet 1 korona 50 fillért (75 krajezárt) számitok fel. — A legversenyképe­sebb müintézet sem készíti el a képet magát 10 koronáért. Úri és női divatezikkek nagy választékban vannak raktáron.

Next

/
Oldalképek
Tartalom