Illés Nándor: A vadőr. Kézi tankönyv a M. Kir. erdőőri szakiskolák számára. Budapest, 1907.

A m. kir. földmíuelésügyi minister kiaduányai: Kaphatók a m. kir. földmívelésüffyi ministerinmban. Lelkészeknek, tanítóknak és községi jegyzőknek — a meddig a készlet tart — ingyen küldetik meg, ha ezen kérelmükkel egyszerű levélben vagy levelező­lapon a m. kir. földmívelésiigyi ministerium könyvtárához fordulnak. Alapszabályminta piuczeszövetkezetek részére. Állatorvosi közszol 1ÍKIÜ : XVII. t.c. Fatenyésztés. Figyelmeztetés a rizszsizsik tárgj Gazdasági munkás Gyümölcsfák s a Í Háziállatjaink idei Hitelszövetkezetek; Kigérlelügyi Közlc Lucerna és a lóliei Jlagyar mezőgazd. Mesterséges fészek Rövid útmutató a llövid útmutató a védekezésre. Rövid útmutató a i] védekezésre. Rövid útmutató a védekezésben. Rövid útmutató a lirkálóbogár irtására. Rövid útmutató a hamvas vincellérbogár irtá­sira. Rövid úimutatás a csalogató vetések alkal­mazására és a liesszeni légy ellen való védekezésre. Rövid útmutatás a gabonafutrinka ellen való védekezésre. Rövid ú'mutatás a káposztamoly védekezésre. ellen való Rövid útmutalás a mezei egerek irtására. elése. •y iimölcskamarában. iiiál. ellen való védekc­és körömfájás rtására. bogarak ellen való kártékony liernyói­b aj a inak nieggát­irtására. •só és lencse fertőt­y-iskolákuak kárté­icgvédésére. isára. Útmutató a lionvédbogár ellen való védeke­zésre. Ctmutaló a paizstetvek irtására. Útmutató a lótetii ellen való védekezésre. Útmutató a veresnyaku árpabogár irtására. Útmutató a mezei pockoknak foszforpillulák­kal való irtására. Vezérfonál a filloxerás szőlőknek szénkcncg­gcl való gyérítésére. r.lagyar Természettudományi Húzeum Könyvtára

Next

/
Oldalképek
Tartalom