Sportkiadás, 1956. március/2

1956-03-29 [0890]

/A FTJA-to rna,,,,.. 1, fo lyt, / KŰ/Jné S30 Két "kömény; harcos szcllaati csapat találkozóját láthatta a győri közönség, A jugoszlávok ás románok egyaránt nagy lolkesodéssol laüzjlöt-ok," do tochnik^L ős taktikai toron sok hí hat vét ott ok. A látottak alapján az eredmény igazságos. Jók: Aljinovics; #erglez; Galios ós Berek / a­mezöny legjobbja/, ilaetve a hátvédhárnias ós Anghel, xxx Csehszlovákia - Görögország 2:0 /l:ü/ Latorcza-utöa, 2000 néző.Vezette: Sípos Góllövők: Zikan és Sura. 0 sah szlováki a: Jiala ~ Jiala, Horváth, Malína -"Vovorski," Téapomucky - Komarek, Obert, Sura,- Zikan, Praoil, ^rpj^szágj Soulandros - Nleolaidls, Maridakis; Mes-olon­"gttis"*. Mitsis,~M5llissis - 0aposj Potinos; j) Tfandis, Jolié ri ni s, . _ Spiolas, V Az első negyedórában a •sehs zlovákok kezdeményez* tek többet és különösen Prasil elfutásai ós beadásai jelenteti tek veszélyt a görög kapura; a gyors és jól tömörülő védelem azonban minden helyzetben biztosan hárított. Általában igen gyors és 2_emény küzdelem jellemezte a játékot. A 22, percben osehszlovák baloldali támadás után a középre hueódó Zikan a védők között kiugrott és a kifutó görög kapus mellett a kapu bal fölső sarkába juttatta a labdát /l:0/, A félidő utolsó ~ perőében a csehszlovákoknál Komarekot Kanas váltotta fel; mig a görögöknél Melllssís helyett Posldon játszott. Szünet után erősen feljavultak a görögök ós állan­dóan ostrom alatt tartottak a sokszor kilenc emberrel védekező csehszlovákok kapuját, A 60, ós 70, perőben Ifctinos nagy gól­helyzetben kétszer is hibázott. A játékidő végén ismét a cseh­szlovákok ^veszélyeztettek és a 72, percben s zö/gl o trugás utáa a tömörülő védelem között Sura labdája került a hálóba /2;0/,

Next

/
Oldalképek
Tartalom