Sportkiadás, 1943/2

1943-12-14

/ A Mátyás király ökölvívó verseny folytatása/ Váltósúly: Svsrkó MÁVAG pontozással győzött Ba ráth VBMTK ollen. . , , „ .... Középsúly: Eakas NSC a második menetben Kiütéssel győzött Lutor MÁVAG- ?llan. Balogh BVSC az alsó menetben kiütéssel győzött Bonodek FTC ellen, Icrna-IIt BIK a másedik menetben szintén kiütéssel győzött Kczma B7K allén. Farkas BVSC pontozással győzött Kcr nyi KAFC ellen* • • • •* Kedden délután ^z uj kispesti Közto ne tőben Kis­pest várss által adományozott díszsírhely an helyezték örök nyűgelömre Mayer Bélát, az is::ortnovü spértonbnrt, aki a Kispesti AC-nok ós a Kispest FC-nek több nint harmino 6von korosztül vozetőségi tagja ós ügyvoz6tőjc, az MLoz-nek pedig Svoken keresztül alelnöke volt, A temetésen megjelent-Kispest város vezetőségé dr.Mclnár József polgár* mestorrol az^élcn, valamint a sporttársadclcn számos tagja,a régi labdarugók és tisztelőinek hatalmas tábora, Az elhunytat a római kato­likus egyház szertertása szerint szentelték be, majd a régi kispesti játékosak közül Kincses, Serényi, Nemes, Olajkár II,, Gergő és Vargha dr* a v'llukon vitték ki a koporsót a sírhelyhez, ahol dr.Mclnár Jó­zsef polgármester magható szavakkal búcsúztatta Mayer Bélát, Sirja­nál mar jelent mag ITS Vásárhelyi László, Kolozsvár várűB helyett os­polgármostoro isT A régi kispesti nbdarugu-p yer* az uj stadion fel­építése után az uj kispesti köztemetőhöz cs-tclták.^ayer Béla, aki szivvel-lálokko>l szolgálta a népszerű kispesti pir^s-feketek s raj­tuk k.rosztül a magyar lr.bd árulás ügyit, a hajdani Sárkány-bari ang kezdő /centor/ pontján alussza örök álmát s régi dicsőségének szín­helyén uj dicsőségről álmediki . -•• Az ML8z is képviseltette* magét s szép koszorút helyezett el hajdani alelnökének sírjánál,

Next

/
Oldalképek
Tartalom