Sportkiadás, 1940/2

1940-11-07

A legutóbb megtartott bajnoki tekemérkőzések eredményei* Hegyes csapatok A, csoport: Köztisztviselők Szöv,-Vízmüvek 2236:2160, Legjobb dobók: •..„•• Trunner 524, Rácz dr, 584, Volent 555 illetve Szolcsányi 571, Fejér 526 és Somfai 552 fa* Négyes csapatok C, csoport: BSzKRT W A«-PATE 2178:2020,, Legjobb dobók: Gosztolay 520, Táborszky 577, Szecsey 550 illetve Horváth 493, Samu 483 ás Németh 490 fa. Előre "BM-Vizmüvck M B" 2333:2091, Legjobb dobók: Kemerlc J. 584, Kovács 566, Molczer 593 illetve Lampert 530, Bertalan 500, Jcney 516 fa, MAVAG-Corvin 2034:2004, Legjobb dobók: Kun 515, Szegedi 493, Szabó 490 illetve Halbauer 462, Zav'etz 499 és Gombos 493 fa, Nyolcas csapatokll, oszt, A. csoportja:^ Vizmüvek-Danuvia 3126:2918, Legjobb dobók: Szolesányi 413, Kocsis 411, Somfai 403 illetve Német 385, Csortos 381 és Gazdag 377 fa* Ganz-Hermiriamezo 2994:2876. .Legjobb dobók: Czobor 396» Schwampl 388, Dósa 382 illetve Hegedűs 396, Koroknay 384 és Kringor 380 fa, íolgári S.-Bate 2952:2827, Legjobb dobókj Bonét 388, Prcchler 385, Murikant 383 illetve Polcd.ovits 379, Német 378, Szlatinszky 354 fa. Nyolcas csapatok II. oszt, B# csoport: Köztisztviselők. Szöv,-Lampart 2946:2779. Logjobb dobók: Trunner 401, Hargitai és Rácz dr. 387 illctvo, Kohut 375, Gállá 382 és Bratko 360 fa, Hüvösvölgy-Kistcxt 2891:2868, Logjobb dobók: Ragács 396, Polgár 388, V/éber 377, illetve Bodics 387, Poor II. 376, Fallor 360 ín. —• — Bartek István dr,' az MLSz fegyelmi egyesbirája szerdán este a játékvezetői jelentés;és a szövetségi ellenőrnek felvilágosításai alapján a következő határozatot hozta: -Újvári Ferenc s a partjelzők működésére vonatkozólag a Játékvezetők Testülete megtette a szükséges intézkedéseket. Emellett azonban sportbaráti tisztelettel, határozatomon keresztül újból felhívom a Ferencváros FC-hez tartozó B. közép tagjainak egy résáét, hogy a jövőben a mérkőzések al­kalmával ne banésa és ne sértegesse a szövetséget, annak vezetőit, vagy a játékvezetőt és ne gúnyolja ízléstelenül a mérkőzés csapatait,Ez a magatartás nem sportszerű, sem pedig nem méltóba magyar emberhez. A B. közép buzdítsa csapatát lelkesebb játékra, de tartózkodjék a sértegetésektől és gúnyolódások­tól. Amennyiben a jövőben még előfordulna ez a tarthatatlan helyzet, ugy a szövetség kénytelen lenne végső esetben a legszigorúbb eszközökhöz nyúlni. Mint az MLSZ egyesbirája fordulok a B. közép egy részéhez azzal, hogy kérése* met és óhajomat a magyar sport tisztasága és johirneve érdekében hallgassa meg. I i' X T?5 Pro domo:A fenti hirnek legalább kivonatos közlését dr, Gidófalvy Pál az MLSz miniszteri biztosa kéri.

Next

/
Oldalképek
Tartalom