Sportkiadás, 1940/1

1940-03-17

/lungária-Kassa rt&kőzés folytatása,/ j | 35. porébon Kainál már harmadszor lőtt toronymagasan kapu fölé. 1 44» potcbon Kalnár erős, óles, közeli fejesével 3:'0-re emelte a gólok A Hungáriát a szól is segitette. de a várt gólzápor mégis elmaradt, A tömörülő kassai vódolen mollott támadás nem bonta­kozhatott ki, s a csatárok inkább egy óni játokra törekedtek, A második félidő mindhárom gólja egyéni játokból eredt, A Hungária kapuiához ! szegezte a kassai csapatot, s a csapat kőzzol-lábbal védekezett. Az 5, percbon Vidor lőtt gólt 4:0, maid kot orodmónytclon sarokrúgás kö­vetkezett, a'22. porcbon ismét vidor fejelt J .: kapura, moly mM szállt mellé, ^ hátyédot játszó Biró II, megunva a csatárok tehet et­il lonségét, előretört, a'24, porcbon lobosról leadott lövése ll#| sur­rant él a kapu mollott; A fedezet Dudás is lövéseikkel kisérlotezott, do nem sok eredménnyel, A 28, porcben'ismét Vidor volt eredményes, egyéni játékból gólt lőtt 75:07, A 43, percbon Titkos beadását Kalnár közvetlen közelről éloson a hálóba fejelte a mórkózős utolsó gólját - ~ - A Kassa csapata nógsom játszott alárenaelt szere­pet, mert közvetlen védelme gyors és fürge volt, az elbizakodott Hun-i­gán a'csat ár ok mindon mozdulatát már csirájában igyekezett elfojtani, m Hungáriából a közvetlen védelom,/a fodezetsor tünt ki orodmenyes játé­kával, es w-m ^ m— -HPK-Dorogi AO 3:1 /l:0A 1JB3 mórkózős. Hungária f uti nálva. 15o néző, MTK góllövői: lemos, Morei, Pintér, a Borogi gol­lövőíj Tomanyik, — « — Koeskomőt , nárc'i 17, * A Icoöskenóti m vasárnap rendezte ifjúsági birkózó vorsonyét 6o indulóval. Az eredmónyok a következők: Légsúly: 1. Sápi­Ceglédi Vasútasi Poholysuly: 1. Kecskeméti MA.V, Könnyűsúly: 1'. Hullai Kecskeméti ffj Váltósúly: 1, Váradi Törekvés SE. Középsúly: 1. Kő'ésai Ceglédi Vasutas, Polnohczsuly: I. Hajnal Ceglédi Levonto, Nehézsúly: 1, Iván Kccskoneti TE, 4 é Kecskemét, márc. 17, Kecskenéton, jövő vasárnap, márc, 24,-én rendezik a Budapost-dóli kerület válogatott birkózó vörsenyőt, A déli kerület Csapata a következő: Zs'mbóki Ce.-.lédi MOVE, Gaxafi EEE, Gál Cealcli" MOVEi Száraz Co ; ~lédi MOVE, Vasvári Ceglédi Vasutas, Szaniszló Ceglé­di Vasutas ós Boák Kecskeméti IMV, Boriin, márc. 17. A nómet motorsport több mint száz sikeres versenyző­je, a lorrtöbbjo katona egyenruhát an gyűl okozott a nőmet fővárosban ^ hogy a "bajnokok ünneplésénél jelen lehessen, Hühnlein. csoportvezető beszedőben megemlékezett a német motorversenyzők sikereiről, 22 ver­senyző aranyérmet kapott, köztük Lang ós Müllor, Wallner,. Falkonhausen, •Potzold. Sándor,. Gutknecnt, Ecnko, Donzol, - Beranok ős Tlmnshirn. 35 ezüst. 122 vasőrmet kapott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom