Sportkiadás, 1938/2

1938-07-01

. ., - A magyar atlétika fejlődésének záloga az ifjúság nevelése. Az utóbbi időben örvendetes a fejlődés* Ifjúsági atléták egészen amerikai mértékben fejlődtek, s ebben az érben nár.olyan erodnényoik liánnak. amelyek ogyónértéküok sokszor a szenior versenyzők toljüBitményoivol, A szonbat-vasár­napi ifjúsági atlétikai bajnoki versenyen először szoropolnok az ifjúsági ver sonyzök ogyütt nagy versenyben, /* s a gerelyvetés Az olső napon, szonbaton a 100 m-es, 800 n-os, 3000 n-os sikfu­tás. távolugrás f rúdugrás* a a 110 n-es gátfutásba második napon, vasárnap a 200 n-os, 400 n«»os és,1500 n-os sikfutás, 400 mres gátfutás, magasugrás. hármasugrás» sulydobás és a diszkoszdobás körül eldöntésre, A 100 n-os sikfutáeban nagy küzdolemro van kilátás Szurgyi, Dömötör és Somlóé között, A győztes 11 mp,*oon belüli idővel nyorhoti csak a vorsonytt, A 29 novozott Közül, még többen vannak, akik noglopetésszorüen szintén jé orodneny Verhetnek el, A 800 n*os sikfutás az ogyik legnagyobb eseménye a bajnokságnak, Szegedi* Hoverdl9""és, Kárpáti 2 percen belül futhat, A 3000 m-es verseny nivéját Szilássi, Knebel és-Holtai küzdelme biztositja 9 perchez kö­zel allé orod::iénnyol, A távolugrásban Zaj ki indulása az esemény y aki ebben az évben már 723 cm,*ert.ugrott, Zsáké, Sutakfalvi, Szurgyi és Deneter szintén 7 méteréé eredményre képes, A rúdugrásban báré Bánffy látszik*a legjobbnakc 360 om-ert várnak tölo, A 110 m*es gátfutás eredménye ogoszon bizonytalan, Demeter és B iharifcél várnak a legtöbbet, * gorolyvotca Jaké és Modgyossi küz­dőidé lesz,. Varhaté eredmény 52 ne tor, i A második napon, vasárnap a 200 m*»es•síkfutásnak a mezőnye csak­nem ugyanaz, mint a 100 m-é. Itt is ugyanazok az-esélyesek, A 400 m-en nagy " haro lösz Dorényi, Abaffi, Kárpáti és Kiss kőzött, 50 mp, körüli eredmény sem valószinütlon. Az 1500 m-es sikfutás legjobbjai Szilassi, holtai, Knebel, Sze­gedi és Hevordlo, Valamennyi igon tehotsagez és bármelyik győzhet, A 400 m-es gátfutásban Bihari, Szörényi, Demeter a legjobb, A magasugrásban szeropel Oaor na is, akitől nagy eredmény várhaté, A hármasugrás érdekessége Szurgyi, indulá­sa, aki a kitűnő Jutakfalvival, Zsákéval^cs Jéfalvival veszi fol a küzdőimet, A sulydobásban Kertész, Győrök, ^Mányoki* és Csorna a logosélyosobb, A diszkoszdo­bás talán a lognagyöbb sportértékü szán, Kertész már 44 1/2, Győrök.43 3/2 mé­tort dobott az iden, , Az ifjúsági bajnokság keretében néhány számban prébavorsenyt tart a szövetség, amelynek eredményétől függ néhány vorsenyzö kijelölése a finn-magyar viadalra. Szombaton á rúdugrásban es távolugrásban, vasárnap a ma­gasugrásban és a sulydobásban logz válogatóverseny* A rúdugrásban Osányi és Bácsalmásai, a sulydobásban Héneth, Osányi,,Krasznai, Varrój dr, Kováos és % Horváthy a± távolugrásban öyurioa, Koltai, Vormee, Somogyi es Somié, a magas­ugrásban Holló, Bővé, Rétsági és «orkovtoe küzd a Helsinkibe való kijutásért, * LJ ' ' ­. fí » m H e w y 0 r k, jun,-30,; A napokban kellett megvédenie Benay lynoh légsúlyú Ökölvivo* vi­lágbajnoknak óimét Jurioh amerikai bajnokkal szemben, Lynoh a mérlegelésnél 6 fonttal nehezebbnek bizonyult ugy, hogy világbajnoki cimót küzdelem nélkül el­vesztette, ú ' " Prága, jun, 30,­A tornász világbajnoki verseny megkezdése előtt a Nemzetközi Tornász Szövetség ülést tartott, amelyen az 1942 Ivi tornász világbajnoki ver* sony rondezéséyel a Svájci Szövetséget bizták meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom