Sportkiadás, 1938/2

1938-07-01

Felavatták az Aggteleki barlangszállót. Az Aggteleki cse^pkőbarlang bejáratánál már a mult évben felépített barlangnenedékházat a tuiista szövetség az elmúlt va­sárnap avatta föl ünnepélyesen. Az ünnepségen a helyi kozö'nsógen kivül a fővárosból mintegy hatvanan vettek lészt, - a Kárpát Egyesület out­noki osztályát báró Bagályi Balassa Ferenc környékbeli földbirtokos képviselte-Zsitvay Tibor di. és Zsembery Gyula di. vezetésével. Az ünneoség előestéjén a csepokőbailang ügyeit intéző "Baradia-bizottság" ezúttal előszói,nem Budapesten, hanem a^helyszinen tartotta ülését. Más­nap az ünnepségek sorozata a Baiadla-tetőn létesített Hungária-kilátó felavatásával Kezdődött. A hatvankét méter magas sziklafal peremére ké­nyelmes szerpentinut-vezet fel a kilátóhoz, anol a Hungária Turista Isgyesület részéről P.Ábrahám Dezső, a szegedi magyar ellenforradalmi kormány volt miniszterelnöke mondott avatóbeszédet, a Turistaszövetség részéről pedig Zsitvay Tibor dr. vette át az uj turistaalkotást. Ezután következett a Hungaria-tó és a Denevér-ág felavatása bent a cseppkőbarlangban. A tónál rSlum Simon dr. a Hungária T.E. elnöke mondott beszédet. A Denevér-ágban a villamosberendezés még épülőben van s igy annak termeit kézilámpák segítségével járta végig az avatóünnepség közönsége,§mely a szabadba kilépve a menedékházépiiletSez vonult. Itt Zsitvay Tibor a Szövetség védnök-elnöke méltatta nagyhatású Ünnepi beszédben a Baradla és az uj oarlangszálló jelentőségét. A Denevér-ág megnyitásával az Aggteleki barlang­ágban most mái megvalósult az egyirányú közlekedés. A látogatók a légi bejáraton kényelmes lépcsőkön bocsátkoznak le az úgynevezett Csontház­ba s onnan a villamosvilágitással lelszeielt barlangrészből a Denevér­ágba^ onnan pedig a szobádba vezet az ut. A menedékháznál a gépkocsizok szánara alkalmas parkteret létesítettek. A barlangház, amelynek kétágyas szobái mellett társas, többágyas hálótermei is vannak, már teljes üzem­ben van. A pilisszentlászlói katlan északi látóhatárán emel­kedő Bányahegy oldalában a Yándorkedv Turista Egyesület' az elmúlt va­sárnap tartotta meg épülő tuiistahajlékánök alapkőié tételi ünnepélyét. Az ünnepélten a tuiistaközönségen kívül lésztvett Pilisszentlászló köz­ség közönsége, élén a községi bíróval és a főjegyzővel. A.házépitéssel párhuzamosan a Lepence-völgy utjának egyik sarkantyúján kilátót épite-r nek, az itt álló kereszt mellett, két paddal. v r o d o m o: E híreket a turistaszövetség saj­tóbizotts iga bocs tja a turistarovatok rendelkezésére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom