Sportkiadás, 1936/1-2

1936-6-21

/i Mü G usz ó ver se nyónck f o ly ta tása . / 3 x 5o 03* fiu syorsuszó staféta: 1 • "Az UTS k/ csapata 42.2 mp. 2. MTK 2 p. 43.8 mp, 3. MiC B/ csapata 3 p. c2.8 mp, 4oo m. I. oszt. gyorsúszás: 1. Piber UTS 5 p. 24.8 mp, 2. Gyóni UTE 1 p. 38.8 mp, 3. Pán ok MTK- 5 p. 49 mp, 4 x loo m, ifjúsági gyors staféta: 1. MAC 4 p. 35.4 mp, 2. BBTE 4 p. 42-6 mp, 3. FTC 4 p. 45 mp, „ , i! oszt. vizipólóbainoksag: MÁO - MTK 3 :1 /1:1/ h MiC bárom gólját Tarlós, az MTK-ét pedig Homonnsi dobta. UTS-III. kor. 2:1 /1:0/. Aa UTS góljait Németh es Vágó, mig a III. körüle tót Holbsch dobta• SzUE-B3E 5:2/2:1/. i SzUE góljait Yannie ." 3, Papp ós Szaniszló a BSE-ot Sárosi és Török doota . Az első B. osztályú vizipóló bajnoki mérkőzések eredménye a követkéz ő: MUS-M.iFC 8:1 /4:1/, NSS-MT3 9:3 s /6:2/. Debrecen, jun. 21. Tizezer főnyi nézőközönség jelenlétében, szép időben zajlott le a debreceni stadionban s levente olimpiász , iz ünnepélyen megjelent József királyi herceg, Tasnády ífegy indras államtitkár, a Kormány kép­vis te létében báró Vay László főispán, dr. Kölcsey Sándor polgármester, a katonaság képviseletében Vincze indrás tüzérségi tábornok es még számos előkelőség, iz ünnepélyt báró Vay László nyitotta meg, aki beszédében kitartásra buzditotts a leventéket ós hódolattal és szeretettel üdvö­zölte József királyi herceget és Tasnády Nagy államtitkárt, valamint Tóth L=jos es Mogyorósi Győző olimpikonokat, akik szintén ré-z t+ntieV ­4qo. m.sikfutás: 1. Qgy Sándor 58 mp, koilpt és rivuitri °kLSÍ?+ ­s ,Mogyorósi Győző olimpikonok nagysikerű looc m. sikíutas; 1. Bartha László 2 p. 57 mv. ü1kqi1c1 " Kovács, Kovíciol/ 100 "* &t5fets! l ' SPO'tenka.. /&logh f. Balogh II. ogy nof,lej6s koszorút hozott, s Kölcsey polgármesternek °dot? át.

Next

/
Oldalképek
Tartalom