Sportkiadás, 1936/1-2

1936-6-20

B é o a, jun. 20, A Bécsi Regattaegyesület 2 napos bécsi nagy' regattájára igen nagy szánban vonultak iel a magyar evezős epesüle­fceK, ± Fannonia, a Hungária, a Műegyetem, az Újpest és a JNamzeti Bajos Egylet küldte fel csapatait a szomszédos dunamenti fővárosba. - - ••' A magyar evezősök bécsi szereplese araagyar spcrtj törté netében talán egészen egyedülálló eseménnyel végződött,mert;a magyar csa patok a vers eny oir oa ág es pályabirák sorozatos téves Ítélkezései; után Hautzinger Sándor szövetségi kapitány utasítására a versenyből visszalép­tek éa elhatározták, hogy azonnal hazautaznak. t ­Nem az első eset, hogy a bécsi regattakon a. magyar csapató— • kat sorozatosan sújtják a téves versenybírói vagy pályabírói iteikozésék, 4 szombati verseny eseményei már annyira túlléptek minden elviselhető mér­té koty hogy a magyar szövetség képviselőiének -mérlegelve a visszalépéssel V .....e,w.. <. >. járó esetléges sportszerűtlenség látszatát- nem maradt más választása, mint a visszalépés„ . • ~ Klossy, az. osztrák Svezös Szövetség elnöke a verseny során több izben kijelentette a magyar csapatok vezetőinek, hogy a versenybíró­ság ítélkezései helytelenek, az.onban felfogásának érvényt szorozni nem tu­dott és ez még inkább megérlelte a magyar vezetőkben azt az elhatároz ás t-­hegy a további versenyzéstől visszalépicnek 0 > kínos események, a leves ítélkezések sorozata, már^éle­lött megkezdődött. A szenior szkiff egyik előfutamában a Nemzeti Haiós «gy let kiváló versenyzőjét, Szandtner Egont a pályabíró a versenyből kizárta azon a címen, hogy társait versenyközben akadályozta 0 Az Ítélet téves vol­tára jobban semmisem jellemző, mint az, hogy Szandtner Egon egészen a kizá rásáig'á többi versenyző mögött feküdt és így azokat nem is zavarhatta. Ezt az íteletet még valahogy, nehezen bár. de elviseiték 0 Délután azután az első vers eny szánban, a Műegyetem ujono négyesét érte hasonló 3ors„ A Műegyetem osapata a verseny során a második helyen:feküdt éa körülbelül 1200 m-nél a többiek a magyar együttes előtt téliesen elzárták az utat, A birói ítélet nevetséges módon a Műegyetem csa patát sulytotta azzal az indokolással, hogy ö volt, aki akadályozott. * mérték azonban a következő versenyszámban telt be, a kor manyos nélküli négyesben a Hungária csapata a linzi fiking ellen indult. Az , indításnál a (fiking pályaeionnyel indult, ezt az előnyt a Hungária pom pás küzdelemben a tar feléig. 1000 m-ig fél hosszra csökkentette. A ma­f yar vezetők kétségbeesve látták, hogy a fordulónál a külső pályán evező iking fceyágva a bójához akarfra szorítani a belaö pályán evező Hungária hajóját, A fíimgária vezér evezős a látva a veszélyt hallatlan tempót diktált hogy a • „, » bojat a Wikingnél előbb elhagyhassa.. &z azonban nem sike- . rult és a witeing teljesen kinyomta a pályájáról a Hungáriát. A pályabíró +/ anungáriát zárta ki, a., versenybe hiába evezett be elsőnek a Hungária csa­pata, győztesnek a tfikinget hirdették, + /a Wiking helyett , , ücután Hautzinger Sándor utasítására valamennyi magyar csa­pat álversenyből visszalépett* ugyanúgy visszalépett az Ister Ianz és a ­brunni sruna is, , ' a;'. A Pannónia szenior nyolcasát, amely vasárnap reggel az Árpád dalakart csak Bécsbe utazni, telefonon értesítették, hogy maradion ott­hon. J e * * *i, Szegedi Y? zó ügylet-;Budapesti BAO 4:3 /2:2/. I. osztályú vizipolomérkozés.fedett uszoda. Biro: Schlenkor a A szegediek góljait Szaniszlo /2/ és Budai /2/ dobták, a BSAÖ góljató Zábráf, Székely és Raiki osztozkodtak. *' J

Next

/
Oldalképek
Tartalom