Sportkiadás, 1935/1-2

1935-06-21

°- „ § K e^e s k e m e t. június 21. Az Alföldi Lovasegylet a mezoh. gyesi menés szazötveneyes fennállásának megünneplésével kap­csolatban háromnapos tavlovagloversenyt rendezett a Budapest-Mezőheg ves <á<ál km.-es tavon,, AZ eiso szakaszt, a Budapest-Kecskemét közti kilenc­venkilometeres utat, mára virradó éjszaka abszolválták. Ezt az utat tizenhat ora alatt kellett megtenni; c- az indítás a tenyészállat­vas ar eonoours-palyárél,történt. A kecskeméti beérkezés sorrendié a következő volt: Kiss Árpád százados ós Gyertyánffy Kornél, akik a 90 km.-eí= utat 9 óra 47 p. alatt tettek meg/Tekintettel arra, hogy ej jeli menetről van szo, az elért idő kitűnő. A beérkezések további sorrendié; "omoghy Jenő százados, Hász Antal, Filótás Tivadar főhad­nagy, havas s Kaimén főhadnagy. Papp Kálmán százados, Tani tó árpád százados, oaró Berg Tibor, Bálint Sándor hadnagy, Kolossváry Ist­ván hadnagy, Baumann untai, Lugosy Lászlc hadnagy, Szűcs István szá­zados^ Kass László, Bajosán László főhadnagy, St'épán Ferenc százados,^ . Mesztenyl Karoly, Rigó Balázs százados. - , Holnap lesz a sebességi verseny. Reggel 6 órakor indulnak Hódmezővásárhelyre, a táv 87 km, űimek időtartad dönti el a helyezési sorrendet ...óban az esetben, ha a. nyertes a harmadik napon a hódmező­vasarhely es Mezehegyes közti 44 km.-es szakaszt nvolc óra alatt raes­f es.zi. To/'L §Helyre „igazítás. Tegnapi 6. kiadásunkban közölt nemzetközi lovasmérkozésről'szóló tudósításunkba hiba csúszott be. A nemzetközi párosugratásban 1. Bárczy Hanna "Kenderke" és vitéz Cseh Kálmán'''Levente" nevü lován / és nem Széchenyi Irma grófnő, mint tévesén közeltük/, Yi - _ -§ Lausanne, jun. 21*,i vívó Európába inoki versenyek során pénteken délelőtt, a nöi tör csapa t'ba jnokság három egyformán álló csapata a magyar, osztrák és német együttes ujabb körmérkőzésben mérte össze ere­jét, melynek eredmónyeia köveukezök: A us t r i a *"Ném e tor s z ág-10:6. 11a gya rorsz ág-Néme tor sz ág 11:5, Álmagyar csapatból Slek Ilona, Varga Ilus és Bogáthi 3-3 Elek Margit pedig 2 győzelmei aratott. íla gya rországou-'-3s hr ia 9 %4„ A magyar csapatbt.l S&ak Ilona és Bogáthi 3*3. Elek Marcit 2 Varga Ilus pedig 1 győzelmet aratott, „ 1935 évi Európába jnok s (.Hí torosapqtm4rközésbens Magyaror* szág Z győzelemmel, 2 e Németország 2 ga . :- A-ustna 2 gy., 4, Anglia 0. győzelemmel- . , , • a női egyéni törverseny szómbatun. reggel kezdődik. A magyar hölgyeknek az osztrák Preiss, a német Haas és az ^ngol Neligan Q Íe®rea'«£ lyesebb ellenfele, , * férfi egyang törverseny középdöntőjéből 4 olasz /Nostini, llarzi. Bbcchino és Verratti/, Z francia / Oardere és .VvmoVí.e/, 2 belga /Brue' es Bourginon/ 1 angol-/Lloyd/ és 1 német /Oasmir/ ke.rüiS a péntek es­te kezdődő döntőbe«, k középdöntőben oly heves küzd elem-volt, hog/ például Gaudini a mult évi Európabajnok térdsérülés miatt visszalépett.' •a férfi párbajtörésápatvérseny szombaton reggel kezdődik /EA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom