Sportkiadás, 1934/2

1934-08-07

Bécs, augusztus 7. Lapjeleütések szerint az osztrák ten­niszszövetség visszavonta az 1935. évi Dawis-serleg küzdelmeiben való resz­vétélre beadott nevezését, Ha/Vá ~§ H u s z k . aug '.sztus 7. A Bocskai vándorcsapata kedden délután a helyi kombinált csapattal mórkőzött és 3:0 félidő után szép játékkal 5:1 arányban fölényesen győzött* Mintegy kétezer főnyi" közönség nézte végig a mérkőzést. A magyar gólokat Vince, /2/, Návai," Teleki es Hevesi rúgta, A debreceni csapat több meghivást kapott, de nem fogadta el azokat, hanem visszautazik Debrecenbe, ahová szer­dán reggel érkezik meg. H/Vi -§ A Tennisz Szövetség nagysikerű első ifjúsági tennisztan­fólyama kedden délután a Testnevelési Főiskolán befejeződött. Ezzel egy időben megnyitották a második tanfolyamot, ame yre 26 növendéket vettük fel, A tanfolyamot, amelyet most mint továbbképző tanfolyamot rendez a szövetség- Arató szövetségi kapitány irányitása mellett, Göncz Lajos,a legkiválóbb magyar tonniszpedagogus és, " Kcrezsy Endre, a Testnevelési Főiskola tanársegéde vezeti. A tanfolyam célgimrasztikai részénél: érdekessége, hogy azon dr. Schréder Lászlóné többszörös magyar-, bajnok, a női ranglista első helyezettje és több él játékos is^résztvesz. Az ünnepélyes megnyitón megjelent Üakovszky Istvánnal az élén-a tennisz társadalom szino-java,Szukováthy Imre, a főiskola igazga­l toja. A jelenvoltak nagy elismeréssel adóztak az első tanfolyam ered­ményeinek, különösen a célgimnasztikai gyakorlatok keltettek nagy tet­szést. H/Vi -§ A vasárnap Debrecenben"lezajló - ' országos vidéki bajnoki versenyre a MASZ délnyugati kerülete Bódossi részére magas­ugráson kivül gerelyvetésre, távolugrásra és rúdugrásra kért indulási engedélyt. A szövetség intéző bizottsága hivatkozással korábbi határo­zatara, csak a magasugrásban engedélyezte Bődossynak az indulást. A sz'ivétség szeptember 8.-án Szombathelyen hármas kerületi mérkőzést tart a Eestviaék-Eszaknyugat-Délnyugat kerületek között. A déli kerület augusztus 20.-án hármas kerületekközötti ifjúsági mérkőzés rendezését javasolta, amit örömmel vett a szövetség/ az anyagi nehézségek miatt azonban a javasolt Budap- st-Pestvidék-Dél karuletek közötti ifjúsági mérkőzést megrendezni nem tudja. H/Vi

Next

/
Oldalképek
Tartalom