Sportkiadás, 1934/2

1934-07-06

58§ f London, jul. 6. 24 év után végre beteljesedett az angolok oh?ja, hogy a wimbledoni Pn^ol bs>jnokiverseny férfi egyes számá­ban a győztes közülük kerüljön ki. 24 evvel ezelőtt A. W. Gore nyerte meg a férfi egyes bajnokságot, de 1909 óta az angolok minden törekvése' sikertelen maradt. Pénteken zsúfolt tribünök előtt rekkenő hőségben találko z«tt a férfi egyes döntőjében az angol Perry és az ausztráliai Crawford. Perry pompás játék után meglehetős könnyen 6:3, 6:0, 7:5 aránybnn verte Craw fordot és megszereete az angol bajnoki cimet. /E/E. — • — §§ f A TTC július 22,-én rendezi országos autós és motoros csillagturáját rutószépség és motorügvességi Versennyel kapcsoldtosan. A csillagturára "z ország bármely városából lehet indulni, a kikötés csak az, hogy a tura nrpján délelőtt 10 és 11 óra között kell a oólba befutni. Az egye sületek között már most n^gy vetélkedés folyik, hogy melyik egyesület nyeri balatonbogiári fürdöigrzgatóság által felajánlott dijat, mely a leg több jármüvei érkező klub birtokába jut* A szépségversenyre is nagy vetél­kedés folyik, miután nemcsak belföldi kocsik vesznek abban részt, Ivnem a nagyszámmal itt idözö külföldi kocsik is beneveztek a szépségversenyre. A csillagturára nevezni lehet a TTC titkárságánál VI. Hajos-u. 16. tel: 270-90. /E/E* §§ A Hétfői Napló nmatör l^bd-rugó vándordíjának elömérkö­zései során csütörtökön délután a 3. Magyarság crös küzdelem után 5:4 /3:2/ arányban győzött az NSC ellen. A vándordíj küzdelem már r-.z elődöntőkig ju­tott, A mérkőzések vasárnap délután kerülnek eldöntésre a Ganzgyári TE Si­mor-uccai sporttelepén a BIASZ rendezésében, délután 3/2 4 ór-' kor az VVASC­RAG mérkőzés, 1/2 6 orrkor pedig a Valéria-B. Magyarság mérkőzés kerül le i-t szásra, /s/E, — » — §§ A Budrpe ati Motor cht Club Albrecht királyi herceg véd nöksége alatt juüus 13, 14 oa 15.-én rendezi meg második nemzetközi nio­torcsónakversenyét, melynek műsora a következő: július 13.-án a délutáni órákban érkeznek a fővárosba a Bécs-Budapest távolaágiverseny résztvevői az Erzsébet hid pesti hídfőjénél felállított célvonalhoz, július 14.-én délelőtt futják le a Szentendrei sziget kö­rüli turaversenyt és délután bonyolítják le a sebesaégiversenyeket a Margit sziget pesti Junaágában lehorgonyzott bóják körül, július 15,-én délelőtt és délután a Margitsziget pesti Lu­naágában n-gy nemzetközi bójaversenyek lesznek. /E/B. r§ B e 1 f o r t, jul. 6. A Tour de Ifrance negyedik napján a versenyben lévő 54 kerékpárosa Metzböl Jelfortba vezető 220 km-es távot tette meg. Az ut~k nem volt°k jó ál1"pótban, rekkenő hőség uralkodott éa a táv egyrésze hegyes vidéken vezetett keresztül ugy, hogy a versenyzők Bel fortba 1 órás késéssel érkeztek. Eleinte a német Wolke fivérek vezettek, de az egyik veszé­lyes kanyarodóban korlátnrk mentek és felbuktak ugy, hogy az üldözök felzár­kóztak hozzájuk. Ezt az alkalmat felhasználta a francia Le Grevea éa a belga Vervaecke és megszökött a mezőnytől. Közvetlen Belfort előtt a mezőny felzár kozott a két kc-rékpároshoz, a a 7 főnyi élcsoport vógküzde lmóben újból a francia Lapebie győzött 7 óra 16 p. 27 mp.-cea idővel More Ili, Ezquerra, Vietta és A. Magne előtt. Az eddigi eredmény alapján 4 nap után &. Magne vezet, /E/E. mm ^ mm

Next

/
Oldalképek
Tartalom