Sportkiadás, 1934/2

1934-07-30

-§ Tihany.július 30. A Balaton kék szalagjáért folyt vitorlás verseny dijait vasárnap délelőtt osztotta ki ünnepélyes keretek között József Fer ne királyi herceg. Délelőtt a vessenyben részt vett hajók felvonultak a tihanyi királyi hercegi kastély elé.József Ferenc királyi herceg .aki a Kecskeméten tartózkodó József királyi herceget helyettesítette^dr.Kemény Győző a HYC.el­nökének kíséretében szemlét tartott a vitorlások fölött.A yachtok sorában lollét is voltak, s feltűnt közöttük egy kék vitorlás *d. yollé,amelyet a királyi herceg közelről is megtekintstx. A tihanyi Sport Szállóban ünnepi közebéd keretében osztotta ki a dijakat József Ferenc királyi herceg.Kla szek Ödön a HYC.titkára rövid beszédben méltatta a verseny jelentőségét,rámutatva arra,hogy a verseny nemstíak sport szempontból volt kiváló tel je sitmény ,hanem nagy mertékben hozzájárult a Bala­ton propagandájához is,amennyi ben a közönség széleskörű érdeklődését cáltotta ki .Meleg ünneplésben részesült Ugrón Gábor a győztes Rabonbán vezetője. Dr.Kemény Győzó a HYC.elnöke pohárköszöntőben eltette a győzteseket és a ver­seny rendezőségét. Ugrón Gábor köszönte meg a versenyzők nevében a pohárkö­zöntőt,majd József Ferenc királyi herceget éltette. §§ A Magyar Foxterrier Tenyésztők Egyesülete és a Magyar Eox~ terrier Club vasárnap nagysikerű foxterrier kiái. 11tágt és versenyt rendezett Siófokon, A fürdőigazgatóság előzékenysége folytán a Hullámszálló előtt fel állitott ketrecekben elhelyezett foxterriereknek állandóan nagy nézöközönsé gük volt. Ugyanitt építette fel az igazgatóság a szépen elhelyezett birói kört, A forxt... rrie re k bírálata délután zajlott le nagyszámú közönség jeleni tében és erediuénye a következő voltt Simaazörben első dijat és É balatoni győztes cimet nyerte az örökös győztes Matador Fitying /tulajdonosí dr. Rothbart László/, drótazörü kanok közül első . és balatoni győztes lett Corvin Oldboy / tul: Biedl Endre/, drótszíirü szukák közül elsö és balatoni győztes lett a báromszoroa gyöztea Hunnia Prímavera /tul: Schuler Teri/ A kiállitáa legjobb drótszerü kutyája Corvin Oldboy volt. A kiállított any^g kiválóságát bizonyítja, hogy harmadik osztályzatot egyetlen kutya sem nyert, /E/S, — . — §§ Nürnberg, jul. 30. A német kardvivó bajnokságot az offenbachi Heim nyerte a frankfurti Joerger és Tfchl előtt. A ka.rdvivó csapatbajnokiversenyben a Hermannia Erankfurt gyö' zött a Turnverein 1860 előtt. /E/E. *"* • •* §§ Var s-ó, jul. 30. A lengyel-dán tenniszmérközés első napjár Tloozinsky 6:2, 6:2, 5:7, 6:3 arányban győzött Jacobsen ellen, Hebda 6:1, 10:8 arányban vezetett UÍrich ellen, mikor a mérkőzést az eső miatt félbe ke. 1 lett szakítani, A második napon folytatták a félbeszakított Hebda-Ulrich mór kőzést, amelyet végeredményben Hebda nyert meg 6:1, 10:8, 6:2 arányban, A p-' roaban a Hebda,, Tloozinsky együttes 6:3, 6:2, 2:6, 6:3 arányban verte a Plougman, Ulrich párt. A no 'i egyesben Sperling Krawinkel 7:5, 6:4 arányban verte a lengyel Jedrzejovskát. Lengyelország a második napon 3:1 arányban vezet, /E/E e **••"• §§ „ , .... , Nürnberg, jul. 30. A modern öttusa küzdelmeiben Handnck főhadnagy győzött 45 ponttal / részletesen: lovagi*sb&h, 15., vívásban 2., úszásban 2., lövcsban 7. ,..i5Q0 m-e s futásban 19.-ik/ Radke főhadnagy /S3 pont/, Miersch hadnagy /előtt /54 pont/.j/E/E. —— _

Next

/
Oldalképek
Tartalom