Sportkiadás, 1934/1

1934-2-13

f -§ A Magyar Labdarugó Szövetség elnöki tanácsa keddr -. v > esti ülésén a világbajnoki előkészítő bizottság kiküldésével foglal­kozott. Minthogy az MLSZ elnökség e a PLASz elnökiégével eddig meg nem állapodott meg-, a bizottságba kiküldendő tagok számát illetőleg, ma csupán a bizottság elnökéi.' jelölték ki Fisoher Mór, az. MLSZ-nemzetközi bizottsiga elnökének szemóiyében. Az elnöki tanács, ezután az ismeretes Aschner-féle társa­dalmi mozgalom kérdésével foglalkozott, örömmel v ették tudomásul, hogy e tekintetben, tökéletes megegyezés jött látni, amennyiben Aschner Lipót a megbizást vállalta és a mozgalmat haladéktalanul meg is in­ditja. Az aggó 1 labdarugó szövetség átiratot intézett az luXZ-hez és értesítette a Magyar Labdarugó Szövetséget, hogy az angol r ki­válogatott magyarországi szerepeltetése tárgyában február 19.-i plé­sén dönt. . Az MLSZ elnöki tanácsülése végül elhatározta, hogy a cseh labáarugó szövetség kérését Kovácsylmre kiadatása vT*\J\£ megta­A vallás- és közoktatásügyi miniszter a m.kir. állami . Tenniszo^tató Vi-zsgálo Bizottság tagjaivá 1936 december 15.-ig terjedő időre Arató Gézát., a Semzeti Sport helyettes szerkesztőját, a szövetség tiszteletbeli főtitkárát, Kelemen Aurél gabonakereskedőt, a szövetség 'elnökségi tagját, dr. Péfery Jenőt, a Buaapest-székesf óváros Községi Takarékpén-tar igazgatóját % a szövetség kapitányát, Böde Józsefet, a Magyar Tenniszoktatok Országos egyesülete elnökét, tenniszoktatót, Schmid' Ferenc tenisz oktatót és Göncz Lajos tenniszoktatót kinevezte. A bizottságra' hivatalból tagiai: a vallás- és közoktatásügyi minisz­ter, a belügyminiszter, a Testnevelési Főiskola, a Toldy Miklós honvéd sport tanár cs vivómesterképzŐ intézet és az Országos Testnevelési Tanács egf-fgy képviselője, §§ A vallás- és közoktat isügyi miniszter a m.kir. állami Si­- oktató Vizsgáló Bizottságnak előadójává 1936 december 15.-ig terjedő időre Hoffnann R.dolfot, a Budapest székesfőváros Községi Takarókpénztár fiókigaz^atuját, a szövetség alelnökét, tagjaivá Tatár István felső­kereskedelmi iskola tanárt* a szövetség igazgatóját, Delmár walter vállalati igazgatót, a szövetség társelnökét, Szepes Gyula főhadnagyot, a szövetség"válásitmányi tagját, Busóczky Anaor sportorvost, a szövetség választmányi tagiát kinevezte. A bizottságnak hivatalból tagjai: a vallás- és közoktatásügyi miniszter, a belügyminiszter, a Testnevelési Főiskola^ a m.kir. Tolay Miklós honvéd sporttanár és vivomesifcerképző intézet es Országos Testnevelési Tanács egy-egy képviselője. Vi/Vi' - - -

Next

/
Oldalképek
Tartalom