Sportkiadás, 1933/1

1933-02-16

/Bem lovastüzérek ezredünnepéiye/Foly tatás/ A vadászugratás elején vitéz Cseh Kálmán százados Ifjú lová­val az egyik akadályon szerencsétlenül átbukott. A lovasnak semmi baja sem történt,- lova azonban . 1^ csigolyáját törte és azonnal ki­múlt . Avadászugratásban báró Berg Tibor főhadna y győzött Michel nevü lován, a díjugratás D-kateroriát pedig Hávor Lajos főhadnagy nyerte Henrik nevű lován.' &bben a versenyben hárman Havor, báró Berg Tíbor, és Simontsits ~ százados hibapont nélkül végzett és az elsőség kérdése az 1.45 méterre felemelt négy akadályon dőlt el Havor javára. Negyedik lett Keresztes Erzsébet Kozma nevü lován, Éber Amália pedig hetedik helyen végzett. Részletes eredmények: Vadászugratás C-kategoria/ 1. báró Ber Tibor fóha -ra. y Michel nevü lován, 52 mp, 2. Réthy Antal hadnagy • v Eüdi nevü lován 54 mpj és Fischér István hadna-'y Pandúr nevü lo­ván 54 mp,- 4. Simontsits Bela százados Vigadó nevü Ibvan'és Szarka Lajos hannazy báró Berg Tibor Vércse nevü"lován.-55 mp, 6.Szarka Lajos hadnagy vitéz Szabó László százados K'tzma nevü lován, 1 p 09 mp, 7. Réthy Antal hadnazy Kelemen nevü lován 1 p 10 mp, 8. Hávor Lajos fő­had ~a y Henrik nevü lován 1 p 13 mp^ 9. Bertalan Béla főhadnagy Ibrahim ••evü lován 1 p 15 mp, 10. Wilhelms uloin hadna-y Engedelmes nevü lován 1 p 15 mp. Üijugratás B-kategoriában: 1. Hávor Lajos rohadna y Henrik . nevü lován, 2. b-.ró Berg Tibor ^m? főhanagy Michel lován* 3. Simont­sits Béla Vigadó nevü lován*'4. Keresztes Erzsébet vitéz Szabó Laszl5 százados Kozma nevü lován, ö. Réthy Antal hadnagy Rudi nevü lován, 6. Keresztszeghy György százados Itatós nevü lován, 7. Eber Amáiia Leonidas nevü lóvan, 8. Keresztes Erzsébet vitéz Szakváry Emil százados Idus neyü lován, 9. Németh Dezső száaa^os Mese nevü lován, 10. Szarka János ba o Berg Tibor főhadnagy Vércse nevü lován . A tiszteleteijakat vitéz Magasházy Lászlöné osztotta ki a ver­seny befejezése utan. Bu/Vi - - ­§§ A Ma var Uszo Szövetség uszó utánpótlásának áz úgynevezett "japán keret' :-ének munkáját csütörtökön este a Rudas-fürdőben megtekin­tette Weidineré-- Jánoá miniszteri tanácsos, Pintér Jenő dr. : _. r . i budapesti tankerületi főigaz ató, dr. Acsay István vidéki tankerületi főicaz ató, dr. Korpás Ferenc a Verbőczy reálgimnázium igazgatója, Oberle József cimzetes igazgat J,, A KISOK részéről jelen volt dr. L3á>er Béla miniszteri biztos, az üszó szövetség részéről dr. Keler^iibor társ­elnök, szakszerű f elvilágositás sal dr . 3 arany István, az USZD szövet­ség uszókapitánya és Tihanyi Béla testnevelő^tanár, a USOK uszo-szak­osztályának vezetője szolzált. A középiskolai oktatás megjelent vezetői a latoltak felett teljes megelégedésüknek adtak^kifejezést különösen men-le^te őket a keret tagjainak sportbéli sredmerye, es rendkívüli fe­f velmezettsége. u/Vi

Next

/
Oldalképek
Tartalom