Szent Benedek-rendi Szent Asztrik katolikus gimnázium, Sopron, 1908

24 egyes szegény tanulónak részint élelmezést, részint pénzbeli segítséget nyújtott. Könyvtáraink, szertáraink és egyéb gyűjteményeink is egyes jótevők szives adományával gyarapodtak, akiknek nevei az illető helyen vannak felemlítve. Fogadják a nagylelkű T. C. adakozók és jótevők szives adományaikért ezen uton is az intézet mély és hálás köszönetét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom