Szent Benedek-rendi Szent Asztrik katolikus gimnázium, Sopron, 1907

VI. Jelentés­A Guzmics-önképzőkör működéséről. A főgimnáziumi ifjúság önképzőköre szept. 9-én tartotta alakuló gyű­lését. Alapszabályai értelmében Darvas Orbán igazgató elnöklete és Csernák Szaniszló tanár vezetése alatt állott. Ifjúsági tisztviselői a kör elnökének kinevezése alapján a következők voltak : alelnök : Kiss István, VIII. o. t. ; helyettes alelnök: Herczeg János, VII. o. t.; jegyző: Horváth Imre, VIII. oszt. t.; helyettes jegyző: Bán György, VII. o. t.; pénztáros: Hagemann Sándor, Vlîl. o. t. A kör rendes tagjai az intézet VIII. és VII., pártoló tagjai a VI. és V. o. tanulói voltak. Számuk 57 és 28. Tartott a kör az év folyamán 10 rendes és két ünnepi ülést. A rendes gyűlések tárgya a jegyzőkönyvek felolvasása, szavalatok, a beérkezett önképzőköri műveknek felolvasása, bírálati ismertetése, a kör folyó ügyeinek elintézése volt. A kör irodalmi működésének eredménye 68 különféle műfajba tartozó dolgozat. Az ünnepi ülések műsora a következő: Jan. 25. Arany János halálának negyedszázados fordulójának szentelve: 1. Himnusz. 2. Emlékbeszéd. Mondja: Horváth lm. VIII. o. t. 3. Az örök zsidó. Szav. Gerr G. VIII. o. t. 4. Hídavatás. Szav. Hoffmann O. VIII. o. t. Arany mint balladaköltő. Irta és felolvasta Kiss J. VIII. o. t. 6. Öszszel. Szav. Fuchs F. VII. o. t. 7. A fülemüle. Szav. Simon A. VII. o. t. 8. Szózat. Márc. 15. 1. Hymnus. 2. Egy gondolat bánt engemet. Szav. Hoffmann O. VIII. o. t. 3. Ünnepi beszéd. Mondja Horváth J. VIII. o. t. 4. Radó : Talpra magyar. Szav. Simon A. VII. o. t. 5. Talpra magyar. Ének. Részt vettek a kör tagjai az ifjúság ünnepein is. A kitűzött 7 pályatételre 11 mű érkezett be. 1. Emlékbeszéd az Árpád ünnepen. Kitűzte Lóskay Fidél, a bencés székház főnöke. Jutalma 1 drb 10 koronás arany. Meddő maradt. 2. Az építő Gtilusok Sopronban. Kitűzte Darvas Orbán főgimnáziumi igazgató. Jutalma 1 drb 10 koronás arany. Meddő maradt. 3. II. Rákóczi Ferenc élete müvei alapján. Kitűzte Rezner Teobald főgimnáziumi tanár. Jutalma 1 drb 10 koronás arany. Meddő maradt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom