Szent Benedek-rendi Szent Asztrik katolikus gimnázium, Sopron, 1907

64 9. Wohlmuth József, oki. r. tanár, a II. osztály főnöke, a felső osz­tályok hitszónoka; tanította a hittant az V., a magyar és latin nyelvet a II. és a német nyelvet a IV. osztályban heti 16 órában ; tanít 10 év óta. 10. Rezner Tibold, oki. r. tanár, a VI. oszt. főnöke, a földrajzi szertár őre; tanította a latin nyelvet a VI. r a történelmet a IV. VI. VII. és VIII. osztályban heti 17 órában; tanít 9 év óta. 11. Gácser Kai. József, oki. r. tanár, az V. osztály főnöke, a Mária­kongregáció felső oszt. szakaszának prézese, a tanári könyvtár őre ; tanította a német nyelvet az V. VI. VII. és VIII., a magyart az V. osztályban heti 15 órában; tanít 7 év óta. 12. Czingraber Marcellin, oki. r. tanár, az ifjúsági könyvtár őre; tanította a hittant a II., III., IV. és VI., a földrajzot I., 11. és a természetrajzot a IV. osztályban heti 15 órában; tanít 4 év óta. 13. Csernák Szaniszló, oki. r. tanár, a Guzmics önképzőkör vezetője, a deáksegélyző könyvtár őre, templomi hitszónok; tanította a magyart a VI. és VIII. osztályban heti 6 órában; tanít 6 év óta. 14. Molnár Bertalan, oki. r. tanár, a IV. osztályfőnöke, a szavalókör vezetője, a régiségtár és éremgyüjtemény őre ; tanította a magyar és latin nyelvet a IV., a hittant és a görög nyelvet a VII. osztályban heti 17 órában; tanít 4 év óta. 15. Nelky István, oki. r. tanár, a III. oszt. főnöke, az alsó osztályok hitszónoka; tanította a hittant az I., a magyar, latin s német nyelvet a III. osztályban heti 16 órában; tanít 3 év óia. 2. Világi. 16. Tormássy János, középiskolára jogosított tornatanár, a róm. kath. népiskola oki. tanítója ; tanította a testgyakorlatot heti 16 órában s vezette az iíj. játékokat; az intézetben tanít 27 év óta. « 3. A nem kath. tanulók hitoktatói. 1. Zábrák Dénes, ág. ev. lelkész. 2. Grünwald Manó, rabbi. 4 Iskolaszolgák. Hotwagner Pál, az intézetnél szolgál 28 év óta. Erős Sándor, segédszolga.

Next

/
Oldalképek
Tartalom