Szent Benedek-rendi Szent Asztrik katolikus gimnázium, Sopron, 1907

44 Thúry József, Török történetírók. Bpest, 1893. Titnár Szaniszló, Röptében a világ körül. (A világ kiváló városainak, tájai­nak és műalkotásainak íényképgyűjteménye ) Chicago, Berlin, London, Páris. Ti/non Samu, Imago novae Hungáriáé. Wien, Prag. 1762. Toldy Ferenc, Egy névtelennek évjegyzetei 1427 - 1554. Pest, 1857. Tóth -Szabó Pál, Giskra, különös tekintettel Abaújmegyére. Bpest, 1903. — — Szatmári György prímás. Bpest, 1906. Újhegyi Béla, Budavár keletkezése és hadtörténelmi múltja. Temesvár, 1892. Ungarns Gegenwart. Wien, 1850. Vajdajy Emil, A nemzeti zenede története. Bpest. 1890. Vajkovics Imre, Locumtenentes Ungariae. Cassovia, 1753. Varga Ottó. Aradi vértanuk albuma. Bpest, 1890. Vargha Dezső, Kulturállapotok Németországban a reformácio utan. Eszter­gom, 1889. Vargha Oyula, Magyarország pénzintézetei. Bpest, 1885. Vargyas Endre, A magyar szabadságharctörténete 1848 - 1849-ben. Bpest, 1879. Varjú János, A magyar szellemi művelődés történelme. Debrecen, 1907. Vass József, Erdély a rómaiak alatt. Kolozsvár, 1863. Vasvármegye monográfiája. Bpest, 1898. Vaszary Kolos, A várnai csata. Pest, 1864. Vámbéry Ármin, A magyarok eredete. Bpest, 1882. — — Magyarország keletkezése és gyarapodása. Bpest, 1895. — — Nyugot kulturája keleten. Bpest, 1906. Vári Rezső, Bölcs Leó császárnak „A hadi taktikáról" szóló munkája. Bpest, 1898. Vehse K- Ede, Die Weltgeschichte aus dem Standpunkte der Cultur und der nationalen Charakteristik. Dresden, 1842. L. Velics A.— Kammerer Ernő, Magyarországi török kincstári defterek. Bpest, 1886. Vereby Soma, A zsidókról és 1000-ed éves szenvedéseikről. Wien. 1858. Veress Endre, Carrillo Alfonz jezsuita atya levelezése és iratai 1591 —1618. Bpest, 1906. — — Erdély fejedelmi interregnuma. 1551—56. Bpest, 1899. — — Izabella királyné. Bpest, 1901. — — Lengyelországi adalékok hazánk és főleg Erdély XVI.—XVIII. századi történetéhez. Bpest, 1896. — — Zalánkeményi Kakas István. Bpest, 1905. Veress Sándor, A magyar emigratió a keleten Bpest, 1878. Vértesy Jenő, Kölcsey Ferenc. Bpest, 1906. Vi kár Béla, Gáti István steganográphiája. Bpest, 1889. Villányi Szaniszló, Néhány lap Esztergom város és megye múltjából. Esztergom, 1891. Visi Imre. Tisza Kálmán. Pozsony—Budapest. Vitruvius—Rose és MiillerStrübing, De Architectura libri decern. Lipsiae, 1867. Wagner András, Geschichte der Urwelt. Leipzig, 1845.

Next

/
Oldalképek
Tartalom