Szent Benedek-rendi Szent Asztrik katolikus gimnázium, Sopron, 1907

86 4. A kath. vallás a tudományokhoz való viszonyában, erkölcstana az egyén és a haza szolgálatában. Kitűzte Gácser József főgimnáziumi tanár. Jutalma 1 drb 10 koronás arany. Elnyerte: Bán György VII. o. t. 5. Hor. Carm. Lib. I. 3. műfordítása, az eredeti versformában. Kitűzte Nelky István főgimnáziumi tanár. Jutalma 1 drb 10 koronás arany. Elnyerte: Schwartz Frigyes VII. o. t. 6. A tragikum Arany balladában. Kitűzte a kör vezetősége. Jutalma 1 drb 10 koronás arany. Elnyerte: Horváth Imre VIII. o. t. 7. A mult század politikai története és Eötvös regényei. Kitűzte a kör. Jutalma 1 drb 10 koronás arany. Elnyerte: Fazekas Ferenc VIII. o. t. A kör a következő folyóiratokat járatta: Vasárnapi Újság, Keresztény Magyar Ifjúság, Zászlónk (12 pd.) Természettudományi Közlöny. A kör vagyona ez idő szerint 409 K 14 f. Szavalókör. A szavalókör, melynek a III. és IV. oszt. tanulók voltak tagjai, ez évben 9 összejövetelt tartott Molnár Bertalan tanár vezetése alatt. Június 2-án tartott záró-ülésen több tanár jelenlétében nyilvános szavalati-verseny volt. melyben 17 tanuló vett részt. Szavalatukért könyvjutalomban része­sültek: Lencz, Pozsgay, Szalay, Szemző, Szmrtnik, Ullein IV. és Czuczor, Hiller, Hoffner III. oszt. tanulók. A tagok száma 82 volt. Mária-Kongregáció. A Mária-Kongregáció ez iskolai évben is két szakaszban az alsó és felső osztályúak szakaszában folytatta működését. Az ünnepélyes tagfelvétel december 8-án volt; főt. Stanits Fulgent praeses végezte szent beszéddel kapcsolatban. Üléseit havonkint (illetőleg két hónapban hármat) tartotta; két alkalommal pedig ünnepélyt rendezett: november 5-én, Szent Imre születé­sének kilenc százados jubileumán, amikor az ünnepi beszédet főt. Rezner Tibold tanár mondta és május hónapban a bold. Szűz tiszteletére. A rendes tagok havonkint gyóntak és áldoztak. Az alsó szakaszban rendes tag van 41, jetölt 29, összesen 70; a felső szakaszban 47 rendes tag. Az alsó szakasz praesese Stanits Fulgent, a felsőé Gácser József. Az alsó szakasz tisztviselői kara; Schnöller József IV. o. t. präfectus, Siesz János és Schorm Miklós IV. o. t. assistensek, Szmrtnik Andor IV. o. t. titkár, Dobler Vilmos IV. o. t., Preisegger Lajos, Gyurátz Ferenc, Bokor József és Juhász Kálmán III. osztály tanulók consultorok. A felső szakasz tisztviselői kara: Tóth Alajos VIII. o. t. präfectus, Herczeg János VII. o. t. és Rottensteiner Richárd VI. o. t. assistensek, Horváth Imre VIII. o. t. titkár, Fazekas Ferenc VIII. o. t.. Fuchs Ferenc VII. o. t., Huszár Imre és Kladler György VI. o. t, Czingráber Dezső és Edelmayer Gyula V. osztály tanulók consultorok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom