Szent Benedek-rendi Szent Asztrik katolikus gimnázium, Sopron, 1906

VI II. Jelentés A Guzmics-önképzőkör működéséről. A főgimnáziumi ifjúság önképzőköre szept. 28-án tartotta alakuló gyűlését. Alapszabályai értelmében Darvas Orbán igazgató elnöklete és Csernák Szaniszló tanár vezetése alatt állott. Ifjúsági tisztviselői, a kör elnökének kinevezése alapján a következők voltak: alelnök: Simon Gyula VIII., helyettes alelnök: Hagemann Sándor VII., jegyző: Bedi Rezső VIII., helyettes jegyző: Horváth Imre VII., pénztáros: Laube Kálmán VIII. oszt. tanulók. A kör rendes tagjai az intézet VII. és VIII. osztályú növendékei, pártoló tagjai az V. és VI. osztályúak voltak. Tartott a kör havonként egy rendes és az év folyamán 6 ünnepi gyűlést. A rendes gyűlések tárgya a jegyzőkönyvek felolvasása, szava­latok, a beérkezett önképzőköri dolgozatok birálati ismertetése, és a kör folyó ügyeinek elintézése volt. A kör irodalmi működésének eredménye 26 különféle irodalmi mű­fajba tartozó dolgozat. A kör ünnepi gyűléseinek tárgysorozata a következő volt: 1. Az aradi vértanúk emlékére rendezett gyűlés műsora: 1. Szózat. Énekli a főgimnáziumi énekkar. 2. Ünnepi beszéd. Mondja Simon Gyula VIII. o. t. 3. Mozart: Quartett. Előadja a zenekar. 4. Bajza: Jóslat. Szavalja Gerr Günther VII. o. t. 5. Hymnus. Énekli a főgimnáziumi énekkar. 2. Az okt. 29-én Rákóczi emlékére tartott ünnepi gyűlés műsora: 1. Rákóczi imája. Énekli a főgimnáziumi énekkar. 2. Ünnepi beszéd. Mondja Simon Gy. VIII. o. t. 3. Csinom Palkó. Énekli a főgimnáziumi énekkar. 4. A bújdosó Rákóczi. Szavalja Mayer László VIII. o. t. 5. Egy­veleg Hunyadi László cimű operából. Előadja a főgimnáziumi zenekar. 6. Szózat. Énekli a főgimnáziumi énekkar. 3. A márc. 15-én tartott ünnepi gyűlés műsora: 1. Szózat. Énekli

Next

/
Oldalképek
Tartalom