Szent Benedek-rendi Szent Asztrik katolikus gimnázium, Sopron, 1906

32 9. Wohlmuth József, oki. r. tanár, az I. osztály főnöke, a felső osztályok hitszónoka; tanította a magyar és latin nyelvet az I. és a német nyelvet a [II. osztályban heti 15 órában; tanít 9 év óta. 10. Rezner Tibold, oki. r. tanár, az V. oszt, főnöke, a földrajzi szertár őre; tanította a latin nyelvet az V., a történelmet az V., VII. és Vili. osztályban heti 15 órában; tanít 8 év óta. 11. Gácser Kai, József, oki. r tanár, a VIII. osztályfőnöke, a Mária­kongregáció felső oszt. szakaszának praesese, a tanári és deáksegélyző könyvtár őre; tanította a német nyelvet az V., VI., VII. és VIII. a magyart a VIII. osztályban heti 15 órában; tanít 6 év óta, 12. Czingraber Marcellin, oki. r. tanár, az ifjúsági könyvtár őre: tanította a hittant a III., IV. és V., a földrajzot I., II. és a természetrajzot a VI. osztályban; heti 15 órában; tanít 3 év óta. 13. Csermák Szaniszló, oki. r. tanár, a Guzmics önképzőkör veze­tője. a Mária-kongregáció alsó oszt. szakaszának praesese, tanította a hittant a VI!.. VIII., a magyart a IV., V. és Vtí. a szépírást a II. osztályban heti 15 órában; tanít 5 év óta. 14. Molnár Bertalan, oki. r. tanár, a 111. osztály főnöke, a szavaid­kor vezetője, a régiségtár és éremgyűjtemény őre; tanította a magyar s latin nyelvet a III. és a görög nyelvet a VI. osztályban heti 15 órában; tanít 3 év óta. 15. Röder Ákos, oki. r. tanár, a II. oszt. főnöke, az alsó osztályok hitszónoka, az ének tanára; tanította a hittant az I. és II., a magyar és latin nyelvet a II. osztályban heti 15 urában; tanít 1 év óta, 2. Világi. • 16. Tormássy János, középiskolára jogosított tornatanár, a róm kath. népiskola oki. tanítója; tanította a testgyakdrlatot heti 16 órában s vezette az ifj. játékokat; az intézetben tanít 26 év óta. 3. A nem kath. tanulók hitoktatói 1. Zábrák Dénes, ág. ev. lelkész. 2. Grünwald Manó, rabbi. 4. Iskolaszolgák. Hotwagner Pál, az intézetnél szolgál 27 év óta. Erős Sándor, segédszolga,

Next

/
Oldalképek
Tartalom