Szent Benedek-rendi Szent Asztrik katolikus gimnázium, Sopron, 1905

36 9. Tihanyi Miklós, oki. r. tanár; t mította a mathematikát az V,, VI., VII. és VIII. osztályban, a fizikát a VIII. osztályban heti 16 órában; tanít 8 év óta. 10. Rezner Tibold, oki. r. tanár, a IV. osztályfőnöke, templomi hit­szónok; tanította a latin nyelvet a IV. és V., a történelmet a VIT. és VIII. osztályban heti 18 órában ; tanít 7 év óta. 11. Gácser Kai. József, oki. r. tanár, a VII. osztály főnöke, a tanári könyvtár őre; tanította a német nyelvet a III., V., VI. és VII., a magyart a VII. osztályban heti 16 órában; tanít 5 év óta. 12. Czingraber Marcellin, oki. r. tanár, az V. oszt. főnöke a földrajzi szertár és az ifjúsági könyvtár őre; tanította a hittant az I., II.. IV. és V., a földrajzot I., II. és a természetrajzot az V. osztályban; heti 17 órában; tanít 2 év óta. 13. Csernák Szaniszló, oki. r. tanár, a VI. osztály íőnöke, a felső osztályok hitszónoka, a Mária Congregatio praesese, tanította a hittant a VI., a magyart a IV., V. és VI., a latint a VI. osztályban heti 17 órá­ban ; tanít 4 év óta. 14. Molnár Bertalan, oki. r. tanár, a II. osztály főnöke, az alsó osztályok hitszóna, a szavalókör vezetője, a régiségtár és éremgj^űjtemény őre ; tanította a magyar s latin nyelvet a II. és a görög nyelvet az V. osztályban heti 16 órában ; tanít 2 év óta. 2. Világiak. 15. Tormássy János, középiskolára jogosított tornatanár, a róm. kath. népiskola oki. tanítója; tanította a testgyakorlatot heti 16 órában és vezette az ifj. játékokat; az intézetben tanít 25 év óta. 16. Skerlán Gyula, énektanár, oki. néptanító; tanít 3 év óta, 3. A nem kath. tanulók hitoktatói. 1. Zábrák Dénes, ág. ev. lelkész. 2. Grünwald Manó, rabbi. 4 Iskolaszolgák. Hotwagner Pál, az intézetnél szolgál 26 év óta. Erős Sándor, segédszolga.

Next

/
Oldalképek
Tartalom