Szent Benedek-rendi Szent Asztrik katolikus gimnázium, Sopron, 1869

10 IV. Tanszerek. 1. A tanárok könyvtára a pannonhalmi főapátság költségén következő művekkel szaporodott: Hermes Zeichenschule 9 Hefte. — Somhegyi Világtörténelme. — Kerékgyártó Árpád Magyarország történetének kézikönyve. — Az osztrák-magyar birodalom statistikájának vázlata Kürthy Jánostól. — Adrián Balbi's Allgemeine Erdbeschreibung oder Hausbueh des geographischen Wissens 6 Hefte. — Lehrbnch der vergleichenden Erdbeschreibung von Wilhelm Piitz. — Egyetemes földirati tankönyv Hauke Ferencztől. — A magyar sz. korona országainak földrajza Dölle Ödöntől- — Visontay Ma­gyarország földrajza. — Füssy Tamás Általános földrajza, — Berecz Különleges természettani föld­rajza. — Laky Irály- és költészettana. — Toldy Ferencz Legújabb magyar irodalom - története és irodalom-történeti Olvasókönyve. — Riedl Szende Német nyelvtana, — Schultz-Vargha Latin mon­dattana» — Mocnik Betüszámtana. — Berecz Mennyiségtana. — Mihálka Ásványtana. — Schabus­Hollósy Természettana — Historisch-politische Blátter von Jörg. — Literarischer Handweiser. — Hochegger Fr. Homeri Iliadis epitome. — Regnault-Strecker Lehrbuch der anorganischen und or­ganischen Chemie. — Mocnik Fr. Lehrb. der Arithmetik und Anschauungslehre. — Budenz Ungarische Sprachstudien. — Zoványi Kisérlet a kath. egyházi autoaom szervezet kérdésének megoldása iránt. — Zur Reform des Universitátswesen in Ungarn. — Schröder Vezérfonál a mért. rajzból. — Liibker Reallexion des klass. Alterthums. — Piskó Physik fiir Obergymnasien. — Pabst Generalübersichts­tafel der Maase und Gewichte. — Karcsú: A római pápák története. — Stieler Schul-Atlas. 2. Az ifjúsági könyvtár nagylelkű jóltevők ajándékozása utján következő munkákkal sza­porodott: Magyar munkák: Főt. JflatusHovich Potykarp úrtól: Vallási költemények Sujánssky Antaltól. —R.k. ünnepi szertartások Szaniszló Józseftől. —KölteményekErődi Dánieltől.—A gyakorlati ész Balmestől. — Renan műve Abbé Mignautól. — Berta királynő Bolandentől. —Olvasmányok Vagács Cae­sar. — De imitatione Christi —- Kempis Tamás. — Koszorú, lolyóirat Arany János. — Főt. Stern Pái tanár úrtól: Bátori-Schultz Bódog emlékiratai Egerváry Ödöntől. — Takács Jenő VIII. oszt. tanulótól: Délibáb Friebeisz Istvántól. — Falusi gazda Dr. Farkastól. — Szinházi naptár, Gróf Bethlentől. — Téli esték Molnár Aladártól,— Szinnm-kedvelők emlékkönyve, Györök György.— A pápaság a történelemben Vicari Hermantól.—Somogyi emlény Horváth Gyulától. — JfMotnárffy ÍjftJos VIII. oszt. tanulótól: 101 cholera-csepp Beöthy Lászlótól. — Xatay JLaJos VII. oszt tanulótól: Halljuk a szép szót Bátorfi Lajostól. — Darázs-fészek, Bátorfi Lajos.— Kardos József VI. oszt tanulótól: Margit-sziget története Radványi Imrétől. — Egészségtan Dr. Piszlingtől. — Ke­nienes költeményei. — Morus Tamás és korszaka Walter Jóseftól. — Egy gazdászati könyv. — I ra­tentiny Gyula V. oszt. tanulótól: Don Quichotte Karády Ignácztól. — Szabó Sándor IV. oszt. tanulótól: A megszabaditott Jeruzsálem Torquato Tassotól. — Guzmics Antal IV. oszt. tanulótól: Garibaldi és társulata Csete Lászlótól. — Takács Lászlótól t Szeretet. Caddel és Caballero. — A hon árvái. Szathmári Emil. Német munkák: Főt. Mjisztií JfJtár igazgató úrtól: Eine Reise vom Mittelrhein nach den nordamerikanischen Freistaaten Dr Ennemosertól. — Szeywerth József VII. oszt. tanulótól: Das Kind der Liebe. — Die Unglücklichen. — Der Besuch — Die silberne Hochzeit. — Die eifer­süchtige Frau. — Der verbannte Araor Kotzebuetól. — Fanny Ernest Feydeautól. — Die Wahrheit im Blumenkleide Ebersbergtől. — Nölhiy János VII. oszt. tanulótól: Das Hofer-Kátchen von Rank és Mainsagen von A. Kaulmann. Ugyanezen könyvtár vétel utján pedig következő munkákkal szaporodott: Magyar munkák: Tompa Mihály költeményei. — Szász Károly költeményei 1 — Boruth köl­teményei. — Kordalok Zajzonitól. — Flóra 50 költeménye. — Jókai Mórtól következőkkel: A fehér rózsa. — Erdély aranykora. — Régi jó táblabírák. — Jósika Miklóstól: Magyar kéayurak. —Klára és Klári. — Pygmaleon. — Hat Uderszky leány. — Rejtett seb. — A zöld vadász. — Két királynő. — Degré Alajostól: Kalandornő. — Bús Vitéztől: Szarkalábak. — Kempelen Győzőtől: Elbeszélé­sek. — Vas Gerebentől: Garasos Aristokratia. — Szatíimári Károlytól: Bujdosók. — Erdély vész­csillaga. — Magyarhon fénykora. — Beöthy Lászlótól: A kék macskához. — Hugó Victortól: Tenger munkásai. — Xavier de Montépintől: Egy őrült szerelmei. — Kock Páltól: Fehér ház. — Egy her-

Next

/
Oldalképek
Tartalom