Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1943. (62. évfolyam 1-26. szám)

1943-09-02 / 18. szám

190. oldal. Somogy vármegye Hivatalos Lapja 18, szám. számos körözését elrendelem. Feltalálása esetén a bácsalmási járás főszolgabirája 2822/kig. 1943. számra értesítendő. Kaposvár, 1943. augusztus 13. Alispán. 36898/1 —1943 szám. Bartusz István Törökbecsén, 1912 évben szü­letett bánáti menekült körözését elrendelem. Feltalá­lása esetén a zsablyai járás főszolgabirája 3319/kíg. 1943 számra értesítendő. Kaposvár, 1943 augusztus 13. Alispán. 36897/1—1943. szám. Ifj. Szabó Pál Kiszács községben 1924. január 28-án szül. gazd. cseléd körözését elrendelem. Felta­lálása esetén az újvidéki járás főszolgabirája 6939/ 1943. számra értesítendő. Kaposvár, 1943. augusztus 13. Alispán. 36950/1—1<$3. szám. Az 1923. évben nyírbátori járás (Szabolcs vm.) területén született Farkas Sándor, Nyírbátor, máj. 14, Lengyel Mihály Nyírbátor, jun. 26-i, Képiró István Nyírbogát, nov. 22, Kóródí István Nyírbogát, máj, 7. Stern Zoltán Nyírbogát, ápr. 7. Szabó Gyula Nyírbo­gát, szept. 9. Zsukk Miklós, Nyírbogát, szept. 21. Beílusch Jenő Nyírbátor, febr. 18. ismeretlen helyen tartózkodó hadkötelesek körözését elrendelem azzal, hogy fe'találásuk esetén a fenti járás főszolgabirája értesítendő. Kaposvár, 1943. augusztus 30. Alispán. 36956/1—1943 szám. Az 1923 évben óbecsei járás (Bács-Bodrog vm.) területén született és az alant felsorolt ismeretlen he­lyen tartózkodó hadkötelesek körözését elrendelem azzal, hogy feltalálásuk esetén a fenti járás főszolga- bírája 2222 1943 K. számra hivatkozással értesítendő. Bajsanszki Emil Óbecse, aug. 4, Bakity Dusán Óbecse, márc. 29, Csincsák Antal Ócecse, máj. 18, Csality Sebő Óbecse, jan. 30, Gál Péter Pál Óbecse, ápr. 29, Horváth József Óbecse, márc. 4, Jó István Óbecse, okt, 7, Kovács Pál Óbecse, jan. 12, Lality Sándor Óbaese, dec. 2, Lehr Ottó Óaecse, jun. 27, Lénárt Béla Óbecse, márc. 24, Oszlár Lajos Óbecse, márc. 24, Pérics Szaniszló Óbecse, okt. 13, Sáfrány János József Óbecse, febr. 11, Sipos József László Óbecse, febr. 1, Szabó Mihály Óbecse, máj. 2, Tala- jity Marinkő Óbecse, jul. 6, Ágoston János Bácsföld- vár, febr. 11, Farkas András Bácsföldvár, okt. 20, Nagy István Bácsföldvár, dec. 10, Bezeg Pál Péterréve, jun. 18, Gyurkvvics Vitomir Péterréve, jun, 28, Hor­váth Ágoston Péterréve, okt. 3, Járosí Mihály Péter­réve, ápr. 29, Kiss István Péterréve, aug. 12, Pecze János Péterréve, jan. 13, Szellári István Péterréve, okt. 9, Sztanojev Sztójka Péterréve, nov. 2, Tóth Jó­zsef Péterréve, ápr. 12, Topálszkí János Péterréve, márc. 1, Tríbl Imre József Péterréve, aug. 21, Zub- csity Imre Péterréva, nov. 21, Zubalek Gergely Nán­dor Péterréve, máj. 6, Krivokucsa Max Miksa Túrja, nov. 13, Kozarov György Túrja, máj. 22, Nikolíty Dusán Túrja, nov. 6, Vujanov Izidor Túrja, aug. 2, Agyanszki Milijov Szerttamás, jan. 23, Brankov Gyó- ka Szenttamás, márc. 9, Brankov Márkó Szenttamás máj. 24, Bélity Bogdán Szenttamás, aug. 27, Boszko- vity Lázár Szenttamás, dec. 27, Gáspár Elek Szent­tamás, nov. 20, Horváth Lajos Szenttamás, ápr. 2, Homoly Kálmán Szenttamás, okt. 21, Ivanity Vladimir Szenttamás, ápr. 6, Klein József Szenttamás, jun. 21, Kántor Lajos Szenttamás, febr. 8, Lekíty Bránkó Szent­tamás, márc. 27, Lelity Lyubomir Szenttamás, jun. 6, Mitity Milán Szenttamás, márc. 24, Nikolíty Andrija Szenttamás, nov. 3, Paunovity Szteven, Szenttamás, máj. 2. Radoszavljev Radován, Szenttsmás, febr. 5. Sztefanov Milos Szenttamás, okt. 3, Szivacski Pája Szenttamás, jun, 9, Udvardi Vince Szenttamás, márc. 5, Styancsity Gyura Szenttamás, máj. 13. Kaposvár, 1943, augusztus 27. Alispán. Szerkeszti Dr. Brokes Pál vm. tb. főjegyző. Nyomatott Farkas Kálmán könyvnyomdájában, Kaposvár. Telefon : 9-50,

Next

/
Oldalképek
Tartalom