Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1943. (62. évfolyam 1-26. szám)

1943-09-16 / 19. szám

LXM. évfolyam. Kaposvár, 1943. szeptember 16. 19. szám. SOMOGY VARMEGYE HIVATALOS LAPJA Hegjelenik minden második csütörtökön. Évi előfizetési dij 45 pengő, egyes szám ára 1 pengő. Hivatalos és magánhirdetéseket a lap szerkesztősége (vármegyeház) vesz fel. Hivatalos hirdetések dija: Minden szó után ... ... ... — ... 2 fillér. Legkisebb hirdetés ára ... ... ... —1'50 pengő Magánhirdetések dija: 2 pengő 50 fillértől 16 pengőig. „Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, ... , . . . ........, .. . ., „Csonka Magyarország nem ország, Hiszek egy isteni orok igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen." E*ész Magyarország menyország." III. Általános jellegű, de tov rendeletek, értesítések fo. 9/18—1943. szám. Somogy vármegye területén 1943. évi augusztus havának II. felében a következő fertőzőbetegségek fordultak elő. Alhártyáslob: Magyaregres, Görgeteg, Berzence, Pusztakovácsi, Somogyfajsz, Lát- rány 1-1. Vörheny: Taszár, Somogyhatvan, Csö- köly, Csurgó, Nemespátró, Ortilos, Berzen­ce, Somogyudvarhely, Somogycsícsó, Bala- tonujlak, Balatonszárszó, Pusztaberény 1-1, Sántos, Somogyszentmiklós, Tab 2-2, Ka­posvár, Magyaratád 3-3. Bárányhimlő; Adánd 1. Kanyaró; Darány 1. ábbi intézkedést nem igénylő és más közlemények, Hökhurut: Kercseliget, Belezna, Boron- ka, Balato'nszemps 1-1, Szülök, Böhönye 2-2, Memye, Drávafok 5-5, Balatonzamárdí 7, Mezőcsokonya, Almáskeresztur, Kétujfalu, Osztopán, Szöllősgyörök 1-1. Hasihagymáz; Kaposyár 7. Ételmérgezés: Drávatamási 1. Vérhas: Simonfa, Barcs, Görgeteg-, Ötvöskónyi, Balatonboglár 1-1, Magyaratád, Balatonzamárdí 2-2, Kétujfalu, Csurgó, Sand, Balatonkeresztur, Felsőzsitfa, Táska. Balaton- lelle 1-1, Szülök, Csokonyavísonta 2-2. Nyilt gümőkór; Kaposvár 5. Váltóláz; Kaposmérő, Toponár, End- rőc, Kálmáncsa, Szülök, Darány, Beleg, Ot- vöskónyi. Magyaratád, Rinyaszentkirály, Vizvár, Berzence, Bagolasánc, Somogycsícsó,

Next

/
Oldalképek
Tartalom