Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1943. (62. évfolyam 1-26. szám)

1943-01-07 / 1. szám

B A, Á Albert Tóth Simon román körözése. 110. Almáskeresztur község határában levő va­dászterület bérbeadása. 115. Ambrus István erdélyi menekült körözé­se. 159. Ambrus Mátyás erdélyi menekült körözé­se. 108. Andocsi körjegyzőségnél irnoki állásra pá­lyázat hirdetése. 102. András M. János román katonaszökevény körözése. 49. Andrej László körözése. 109, Andrej Lászlóné körözése. 72. Andrusek Vince cseh körözése. 232. Angyelov Péter román katonaszökevény kö­rözése. 150. Antal István román katonaszökevény körö­zése. 150. Antal János román katonaszökevény körö­zése. 123. Antal Lajosné (román) körözése. 148. Arató János iparigazolványának megsem­misítése. 231. Autók viteldijának megállapítása. 176. Autó (vármegyei) használati dijának feleme­lése. 154. Ács András román katonaszökevény körö­zése. 231. Ádámosi Ferenc román katonaszökevény körözése. 261. Állatbetegségek (ragadós) állásáról félhavi jelentés. 3, 20, 31, 41, 52, 62, 67, 74, 90, 100, 111, 126, 143, 155, 192,198, 206, 216, 226, 247 , 249, 257. Állattenyésztési alap 1943 évi költségveté­se. 28. Allatvásáron (Omge) kitüntetett tenyésztők tiszteletdija. 51. Ámán Ferenc körözése. 211. Ármankó Mihélyné körözése. 71. Bacsa Lajos (1923) körözése. 119­Bagolasánc községben uj postaügynökség megnyitása. 201, 214. Bajcsi Tamás horvát menekült körözése. 212. B. Bakó József román katonaszökevény kö­rözése. 66. Bállá József körösése. 96. Balatonberényi K. A. L. O. T. Népfőiskola kertészeti tanfolyamára tanulmányi se­gély. 154. Balatonboglári internáló táborból megszö­kött francia hadifoglyok körözése. 97. Balatonboglári jegyzőséghez irnoki állásra pályázat hirdetése. 157. * Balatonföldvári posta előtt egy fekete vá­szon rekeszes erszény találása. 231. Balatoni Epitőtakarék Szövetkezet végre- hajtatónak Vogronics Géza és neje végrehajtást szenvedők elleni árverés hirdetése. 94. Balatoni vármegyék beruházási hozzájáru­lási összegének újabb megállapítása. 241. Balatonkeresztur, Horvátkút és Libíckozma községekben bábái állásra pályázati hirdetmény. 250. Balatonkiliti község határában talált halász­háló tulajd. körözése. 59. Balatonlellei segédjegyzői állásra pályázati hirdetmény. 43. Balatonszemes község határához tartozó vadászterület bérbeadása. 64. Balatonzamárdi községi jegyzői állásra pá­lyázati hirdetés. 158. Balatonzamárdi őrs járőre által talált hasz­nált női kabát hirdetése. 210. Balmazújvárosban született állitáskötelesek körözése. 97. Balogh Antal körözése. 25. Balogh Györgyné két ismeretlen nevű gyer­mekének körözése. 210.

Next

/
Oldalképek
Tartalom