Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1942. (61. évfolyam 1-28. szám)

1942-10-15 / 22. szám

276. oldal. Somogy vármegye Hivatalos Lapja 22. szám. találása esetén a rakói járás Főszolgabirája 1012/1942 kig. számra értesitesitendő. Kaposvár, 1942. október 2. Alispán. 36764/1—1942 szám. Bartha Pál született 1919-ben Toroczkón, Bá- ródsomos községből ismeretlen helyre távozott. Körözését elrendelem. Feltalálása esetén az élesd! járás főszolgabirája 1651/1942 számú hivatko­zással értesítendő. Kaposvár, 1942 szeptember 28. Alispán. 36761/1—1942. szám. Váczi József szül. Debrecen 1920 február 29. ref. kertész, a nagykanizsai internáló táborból isme­retlen helyre távozott. Körözését elrendelem. Feltalálása esetén köz­vetlenül a biharkeresztesi járás főszolgabirája 983/ 1942 számra értesítendő. Kaposvár, 1942 szeptember 28. Alispán. 36715/1-—1942 szám. Az 1922 évben kiskőrösi járás területén szüle­tett és az alant felsorolt ismeretlen hadkötelesek kö­rözését elrendelem azzal, hogy feltalálásuk esetén a fenti járás főszolgabirája 6800, 1942 számra hivat­kozással értesítendő. Komáromi József ápr. 10, Szénássy András márc. 5, Rekettye Lajos jan. 28, Bernhardt Pál nov. 20, Tprács Tibor jul. 18, Reítzer Rezső Károly jan. 10, Nagy János jan. 8, Nagy Sándor máj. 5, Olaczky János jul. 5, Mitkei István szept. 15. Kaposvár, 1942 szeptember 22. Alispán. 36765/1—1942 szám. Az 1922 évben berettyóújfalui járás (Bihar vm.) területén született és az alant felsorolt ismeretlen hadkötelesek körözését elrendelem azzal, hogy felta­lálásuk esetén a fenti járás főszolgabirája 2277/1942 számra hivatkozással értesítendő. Aranyi László nov. 11, Balogh József máj. 17, Bartfeld Sándor aug. 17, Cserhalmi László márc. 22, Csordás Dénes aug. 13, Garabucí Sándor aug. 5, Galambos István dec. 20, Horváth Gyula ápr. 13, Hegedűs János aug. 23, Kiss Imre jun. 2, R. Kovács István aug. 13, G. Kovács Szaniszló Róbert febr. 13, Kovács Sándor József febr. 2, Marhári Gyula Lajos aug. 26, Molnár László jun. 9, Nagy Károly jan. 22, Somogyi Imre szept. 3, Varga Imre nov. 7. Kaposvár, 1942 szeptember. 28. Alispán. SKBBCi» 5783/kzg. 1942 szám. Egy drb. 312 jak és 822995 th. számú, vala­mint egy drb. 313 jak. és 882996 th. számú járlatte- vél Szenyér községben ismeretlen helyen és időben elveszett. Megsemmisítem. Marcali, 1942 október 5. Főszolgabíró. 5626/kzg. 1942 szám. 1940 november 13-án Hosszúvíz községben néhai Verb György nevére B/15 fsz. 16 jsk. szám alatt B. 105516 th. számú 1 drb. 1927 évi járlatlevél elveszett. Megsemmisítem. Marcali, 1942 október 5. Főszolgabíró. 5582/1942. kzg. szám. Kutas község elöljárósága által 1937 évben Tóth Ferenc kutasi 34 házszám alatti lakós nevére kiállított 1 drb. ster Styria Special gyártmányú és 63301 gyári számú kerékpár bejelentő lap ismeretlen helyen és időben elveszett. Megsemisitem. Nagyatád,“' 1942 szeptember 28. Eőszolgabiró. 36773/1—1942 szám. Bodgál Ferenc, aki Diósgyőrben 1932 augusz­tus 20. napján született, r. kath. vallásu, a miskolci

Next

/
Oldalképek
Tartalom